XVIII Forum Ekonomiczne

Krynica-Zdrój, 4-6 września 2018 roku

Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Założenia organizacyjne:

 • Sześć sesji plenarnych
 • Ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat
 • Prezentacje narodowe i regionalne

Planowany przebieg:

Dzień 1:

 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Gala nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2:

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe

Dzień 3:

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Zakończenie Forum

Ścieżki programowe:

 • Biznes i Zarządzanie
 •  Europa i Świat
 •  Forum Bezpieczeństwa
 •  Forum Energetyczne
 •  Forum Innowacji
 •  Forum Ochrony Zdrowia
 •  Forum Regionów
 •  Gospodarka Senioralna
 • Inwestycje i Rozwój
 •  Makroekonomia
 •  Media i Bezpieczeństwo Informacyjne
 •  Nowa Gospodarka
 •  Państwo i Reformy
 •  Polityka Międzynarodowa
 •  Społeczeństwo
 •  Wydarzenia Specjalne

Nagrody Forum:

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:
 • Człowiek Roku
 • Firma Roku
 • Nowa Kultura Nowej Europy
 • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Goście Forum:

Ponad 4000 gości z Europy, Azji, USA

Obiekty:

Obrady Forum Ekonomicznego będą obywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój (Pijalnia Główna, Dom Forum, Nowy Dom Forum,  Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy)

Organizacja:

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.

Partnerzy medialni:

Partnerzy instytucjonalni: