XXVI Forum Ekonomiczne – dyskusje dotyczące sektora energetycznego

Otwarcie na nowe rynki gazu ziemnego w Europie, rozwój rynku LNG w Polsce, nowe źródła zaopatrzenia Europy Środkowej w ropę, bezpieczeństwo energetyczne, nowa architektura rynku energii elektrycznej oraz potencjał efektywności energetycznej. Te oraz inne kwestie zostaną poruszone podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy (6-8 września). W ramach ścieżki „Forum Energetyczne” zaplanowano kilkanaście dyskusji, m.in.:

Panel dyskusyjny „Megaprojekty czyli krótka i długa perspektywa planowania w energetyce”

Megaprojekty to strategiczne przedsięwzięcia państwa. W energetyce oznaczają zwykle infrastrukturę lub moce wytwórcze, które mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne. Są one różnie oceniane przez ekonomistów, a zależy to głównie od perspektywy. Krótkoterminowo mogą one wydawać się kosztowne i ryzykowne. Długofalowo jednak mają przynieść wartość dodaną, której perspektywa skłania do podjęcia wyzwania przez spółki skarbu. W panelu weźmie udział szef ministerstwa energii, czyli mózgu polskiej polityki energetycznej, a także przedstawiciele najważniejszych koncernów elektroenergetyki i sektora wydobywczego. Omówią oni perspektywy kluczowych megaprojektów polskiej energetyki.

Moderator:

Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, biznesalert.pl, Polska

Paneliści:

Krzysztof Tchórzewski, Minister, Ministerstwo Energii, Polska

Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia SA, Polska

Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Grupa ENERGA, Polska

Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA S.A., Polska

Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polska

Janusz Kowalski, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA), Polska

Panel dyskusyjny „Energia 4.0 dla przemysłu 4.0”

Dostęp do energii jest warunkiem koniecznym dla rozwoju gospodarczego i lokalnego dobrobytu. Dlatego też, jeśli nie uda nam się zaprojektować zrównoważonych rozwiązań energetycznych, które będą przyjazne dla środowiska, to czerpanie korzyści społecznych z Przemysłu 4.0 nie będzie możliwe, nie mówiąc już o przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym. Paneliści zastanowią się nad rolą energii rozproszonej i rozwiązań „wyspowych” w reagowaniu na zmiany związane z czwartą rewolucją przemysłową oraz w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się. Słowa-klucze: mikro-klastry, przejście od towarowych do nietowarowych modeli biznesowych, wymogi prawne/regulacyjne.

Moderator:

Michał Rumiński, Prezes Zarządu, EEC Ventures, Polska

Paneliści:

Tomáš David, Prezes Zarządu, EP Energy, a.s., Czechy

Paweł Smoleń, Członek Zarządu ds. Energetyki i Przemysłu, ERBUD SA, Polska

Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polska

Jan Grimbrandt, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu, Boson Energy SA, Luksemburg

Robert Szlęzak, Wiceprezes Zarządu, Park Naukowo-Technologiczny Energii, Polska

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, Polska

Partner: BOSON ENERGY SA

Panel dyskusyjny „Bezpieczeństwo i nowe źródła zaopatrzenia Europy Środkowej w ropę w kontekście zmian na globalnym rynku naftowym”

Poprawie bezpieczeństwa surowcowego kraju, która jest jednym z priorytetów rządu, sprzyja sytuacja na światowym rynku, zwłaszcza w sektorze naftowym. Panel będzie okazja do dyskusji o tym skąd i za ile warto sprowadzać ropę do Polski. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania o możliwości infrastrukturalne i technologiczne zaopatrzenia w ropę spoza Rosji, dotychczasowe doświadczenia z tym związane oraz o pozycję tego tradycyjnego dostawcy w perspektywie długoterminowej jak również o skuteczność dotychczasowych działań na rzecz dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia.

Moderator:

Agnieszka Łakoma, Dziennikarz, Rzeczpospolita, Polska

Paneliści:

Mirosław Kochalski, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A., Polska

Marcin Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia, Grupa LOTOS S.A., Polska

Tomasz Chmal, Partner, White & Case, Polska

Igor Wasilewski, Prezes Zarządu, PERN S.A., Polska

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, Polska

Partner: PERN S.A.

Dyskusja „Brama Północna. Otwarcie na nowe rynki gazu ziemnego w Europie” 

• Rozwój zintegrowanego rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej.

• Inwestycje infrastrukturalne w regionie – perspektywy nowych kierunków i źródeł dostaw.

• Rola Korytarza Północnego w zwiększeniu ekonomicznej konkurencyjności regionalnych rynków gazu.

• Bezpieczeństwo energetyczne UE a inwestycje w infrastrukturę przesyłową.

Gość specjalny:

Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

Moderator:

Piotr Maciążek, Redaktor Naczelny, Energetyka24, Polska

Paneliści:

Matthew Bryza, Non–Resident Senior Fellow, Atlantic Council of the United States, USA

Costanza Jacazio, Senior Gas Expert, Gas, Coal & Power Markets Division, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA), Włochy

Søren Juel Hansen, Dyrektor ds. Rozwoju, Energinet.dk, Dania

Michał  Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, Polska

Rokas Masiulis, Minister, Ministerstwo ds. Energii, Litwa

Tomasz Stępień, Prezes Zarządu, GAZ–SYSTEM, Polska

Partner: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ– SYSTEM

Panel dyskusyjny „Bilans energetyczny krajów Europy Środkowej i Wschodniej: skąd wziąć energię dla rozwoju gospodarczego?”

Kluczowi eksperci w dziedzinie energetyki oraz decydenci spotkają się, aby podsumować perspektywy przyszłego bilansu energetycznego Europy Wschodniej bazując na redukcji emisji CO2 oraz oczywistej potrzebie zwiększenia efektywności energetycznej oraz łatwości utrzymania. Tematy do dyskusji w trakcie tego wydarzenia to: w jaki sposób polski sektor energetyczny zostanie zmodyfikowany w celu realizacji umowy COP 21 oraz wymagań strategii Europe 2020? Jakie są ścieżki współpracy regionalnej w tej dziedzinie? Jakie działania powinny zostać podjęte jako pierwsze?

Moderator:

Neil Buckley, Wydawca na Europę Wschodnią, Financial Times, Wielka Brytania

Paneliści:

Wojciech Głuszewski, Sekretarz Generalny PTN, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Polska

Zsolt Hárfás, Doradca, Węgierskie Towarzystwo Elektrotechniczne, Węgry

Dmitrij Suchanow, Dyrektor Generalny, Atomenergoprom, Rosja

Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, WysokieNapiecie.pl, Polska

Partner: SP. Z O.O. Orta Media