XXIX Forum Ekonomiczne

Krynica-Zdrój, 3-5 września


„Europa jutra. Silna, czyli jaka?”

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Założenia organizacyjne:

 • 6  sesji plenarnych
 • Ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów
 • Warsztaty
 • Prezentacje narodowe i regionalne

Planowany przebieg:

Dzień 1:
 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
Dzień 2:
 • Dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Gala Nagród
Dzień 3:
 • Dwie sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Zakończenie Forum

Ścieżki programowe:

 • Biznes i Zarządzanie
 • Europa i Świat
 • Europa Karpat
 • Forum Bezpieczeństwa
 • Forum Energetyczne
 • Forum Innowacji
 • Forum Ochrony Zdrowia
 • Forum Cyberbezpieczeństwa
 • Forum Regionów
 • Polonijne Forum Ekonomiczne
 • Inwestycje i Rozwój
 • Nowa Gospodarka
 • Państwo i Reformy
 • Polityka Międzynarodowa
 • Społeczeństwo
 • Wydarzenia Specjalne

Panele Dyskusyjne XXIX Forum Ekonomicznego:

Sesje plenarne:

 • Europa jutra. Silna, czyli jaka?
 • Polski biznes w zmieniającej się Europie. Pozycja-Strategie-Perspektywy
 • Europa w obliczu globalnej rywalizacji
 • Historia puka do naszych drzwi. Etyka i polityka
 • 10 lat Partnerstwa Wschodniego
 • Inwestycja a nie koszt – jak i dlaczego zwiększać nakłady na ochronę zdrowia
 • Jaką wartością jest dzisiaj bezpieczeństwo?

Panele dyskusyjne:

 • Południowy Kaukaz jako obszar rywalizacji mocarstw. Perspektywa europejska.
 • Długi cień Moskwy – wojna informacyjna z Europą.
 • Unia Europejska po wyborach – w poszukiwaniu realnych rozwiązań.
 • Ukraina po 2019 roku. Czy prozachodni kurs zostanie utrzymany?
 • Międzyregionalna współpraca transgraniczna w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Europa elit czy Europa ludów: jak zwiększyć legitymizację władzy na poziomie wspólnotowym?
 • Współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej – rola regionów w budowaniu wzajemnych relacji.
 • Pokonywanie barier w integracji gospodarczej z krajami po konfliktach.
 • Gospodarka Wyszehradzka w poszukiwaniu sprawiedliwych zasad konkurencji.
 • Czy Europa Środkowa dogoni Zachód?
 • 10-lecie Partnerstwa Wschodniego. Perspektywy i nowe wyzwania.
 • Niezależne media. Czy to możliwe?
 • Rosja a europejska tożsamość i solidarność.
 • Ludzie Europy Środkowej, którzy zmieniali świat
 • Oblicza intelektualne Europy Środkowej.
 • Jesień narodów (1989-1991).
 • Gospodarka przyszłości z perspektywy państw Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Kultura wolności. Wczoraj i dziś.
 • Cykl COLLEGIUM CARPATHICUM: Co uniwersytety mogą zrobić dla regionu Karpat?
 • Europa Środkowa o sobie: wzajemne postrzeganie i wspólnota regionalna.
 • Unie – formy współpracy w Europie Środkowej.
 • Europa Środkowa: w świecie nowych instytucji 2018/2019.
 • Czy Europa Środkowa może zmienić układ sił w Unii Europejskiej?
 • Wojny informacyjne: diagnoza i rekomendacje.
 • Karpaty: środowisko – dziedzictwo – społeczeństwo.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym. Czy warto forsować wspólną, cywilną strategię obronną?
 • Globalne bezpieczeństwo w obliczu zmian – nowe linie frontu, nowe strategie.
 • Ukraina jako klucz do osiągnięcia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
 • NATO: 1949-1999-2019. Dwadzieścia lat Polski w siedemdziesięcioletnim Sojuszu
 • Czy nadciąga sztorm? Bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego.
 • Czy światu grozi nowy wyścig zbrojeń?
 • Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych.
 • Cyberprzestrzeń polem ataku na demokrację. Jak się obronić?
 • Stare i nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa państw regionu Morza Czarnego.
 • Czy międzynarodowy ład zmieni się w ogólnoświatowy chaos?
 • Wojna cywilizacji. Czy czeka nas globalny konflikt?
 • Nowe oblicza wojny hybrydowej.
 • W obliczu zagrożenia. Silne społeczeństwo gwarantem stabilności.
 • Współpraca w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego.
 • Biznes – brakujący element transatlantyckiej układanki.
 • Impact-Investment – Model biznesowy XXI wieku.
 • Jak rozwijać biznes?
 • Etyka biznesu – wyzwania na przyszłość.
 • Postprawda – naczelna uwodzicielka współczesności?
 • Cyberbezpieczeństwo przemysłu i infrastruktury krytycznej.
 • Czy żyjemy w demokracji sterowanej? Manipulacje w przestrzeni informacyjnej.
 • Cyfryzacja gospodarki rynkowej. Pogłębi nierówności czy podniesie poziom dobrobytu?
 • Zaawansowane technologie w służbie bezpieczeństwa informacji.
 • Dezinformacja – polityczne narzędzie chaosu. Jak identyfikować i walczyć z fake news w sieci.
 • Dialog i współpraca na rzecz lepszych regulacji prawnych i wzmocnienia odporności cybernetycznej.
 • Wojny informacyjne „w” i „wokół” Grupy Wyszehradzkiej.
 • Fake news – real business
 • Digital Economy at Fusion Point: czy Polska i inne kraje regionu CEE łapią masę krytyczną?
 • Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla Europy.
 • Sojusz technologiczny odpowiedzią na wyzwania cyberbezpieczeństwa?
 • Synergia w cyberbezpieczeństwie – co ma do zaoferowania region Trójmorza?
 • Wpływ Aktu o cyberbezpieczeństwie na gospodarki państw UE.
 • Czy Europa obroni się przed dezinformacją w cyberprzestrzeni?
 • Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach polityki klimatycznej UE.
 • Nowoczesna polityka klimatyczna Zachodu a energetyczna samowystarczalność krajów regionu.
 • Sprawiedliwa transformacja. Perspektywy energetyczne na najbliższą dekadę.
 • Od wizji do realizacji. Projekty energetyczne w Europie
 • Gaz dla Europy. Co oznacza rewolucja LNG?
 • Miks energetyczny Polski w 2040 i jego wpływ na kształtowanie cen energii w Polsce. Jak finansować transformację energetyczną?
 • Dylematy europejskiej energetyki – gdzie inwestować?
 • Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury energetycznej
 • Polityka energetyczna w Europie – poszukiwanie złotego środka.
 • Morska energetyka wiatrowa w Polsce i na świecie.
 • Wizja ciepłownictwa 2030.
 • Elektromobilność – Polska i Świat
 • Silna Polska w turbulentnej Europie.
 • Wyzwania stojące przed sektorem wydobywczym – kierunki zmian.
 • Sztuczna inteligencja – kto będzie rządził światem?
 • Edukacja + gospodarka = rozwój
 • Blockchain i potencjalne kierunki jego rozwoju. Świetlana przyszłość czy przemijający trend?
 • Szybko, tanio i bez jakości – obraz współczesnych zasobów ludzkich?
 • Jak Fintech zmienił bankowość?
 • Pojazdy autonomiczne
 • „Zasada przyjemności” – produkcja filmowa ponad granicami.
 • Rynek pracy przyszłości – czy roboty należy opodatkować?
 • Jak nowe technologie zmienią warunki przesyłu danych.
 • Jednorożec nad Wisłą – czy Polska jest gotowa na duże innowacje?
 • Polska vs. świat – jak dogonić zagraniczne ecosystemy startupowe?
 • Innowacja jest kobietą. Sektor nowych technologii w rękach pań.
 • Finansowanie i rozwój innowacyjnych firm w Polsce.
 • Ekologia przyszłością biznesu, czyli jak zgrać się z naturą.
 • Miasto zrównoważone = Miasto przyszłości
 • Efektywne gospodarowanie zasobami gwarancją bezpieczeństwa wodnego.
 • Rozwój współpracy biznesu z samorządami na rzecz efektywności energetycznej i redukcji niskiej emisji.
 • Czyste miasta – wspólna odpowiedzialność samorządu, biznesu i mieszkańców.
 • Przestrzeń miejska – zagospodarowanie terenów zielonych.
 • Uwolnić od smogu – poprawa jakości powietrza wyzwaniem XXI wieku.
 • Rewitalizacja miast i terenów poprzemysłowych.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – przyszłość Europy?
 • Jak efektywnie zarządzać odpadami?
 • Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego
 • Innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia
 • Forum Ochrony Zdrowia 2010-19: Wyzwania systemowe z perspektywy 10 lat
 • Jak systemowo wdrażać innowacje w ochronie zdrowia?
 • Zdrowie dla Wszystkich wyzwaniem w XXI wieku
 • Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy?
 • Wyroby i technologie medyczne – czy możemy zbudować specjalizację w tej dziedzinie?
 • Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach.
 • Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – potrzebna ewolucja czy rewolucja?
 • Polska Polityka Lekowa – innowacyjna, dostępna, transparentna
 • Wyzwania chorób cywilizacyjnych – onkologia i kardiologia
 • Value-Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny.
 • Cukrzyca – problem cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy.
 • Inspektor: policjant czy doradca
 • Recepta na zdrowie
 • Program Rozwoju Badań Klinicznych – u progu systemowych zmian.
 • Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia – ile państwa, ile samorządu?
 • Strategia dla neurologii. Choroby mózgu priorytetem polskiej polityki zdrowotnej.
 • Pole walki – historia. Nowoczesne metody wojny starej jak świat.
 • Narodowa strategia dobrego jedzenia i zdrowego życia.
 • Laudato Si – pochwała społecznej innowacyjności – szansa dla biznesu?
 • Budowa kapitału społecznego w warunkach przemian cywilizacyjnych i kulturowych.
 • Jak chronić wolność w sieci, polską kulturę i polski przemysł kreatywny?
 • Firmy rodzinne – nadzieja polskiej gospodarki.
 • Dobrze być Polakiem – jak dbamy o polskie interesy i wartości na arenie międzynarodowej.
 • Jak zachęcić władze samorządowe do pomocy repatriantom.
 • Polska atrakcyjnym pracodawcą dla powracających z emigracji.
 • Rola mediów i instytucji kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polonii i Polaków za granicą.
 • Polska jako partner naukowy we współpracy międzynarodowej.
 • Jakość życia priorytetem współczesnych miast.
 • Synergia biznesu, nauki i samorządu – jak ją osiągnąć?
 • Projekty na rzecz lokalnych społeczności – czy to się opłaca?
 • Regiony w działaniu: jak mądrze inwestować w rozwój?
 • Wspieranie nowych inwestycji w Polsce – czy zmiany przynoszą wymierne korzyści?
 • Projekty kreatywne – klucz do konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów.
 • Fundusze Europejskie dziś i jutro
 • Infrastruktura w regionach – prognozy i kierunki rozwoju.
 • Edukacja drogą ku lepszej Europie.
 • Polityka kulturalna i historyczna jako narzędzia budowania wspólnoty.
 • Ochrona środowiska w obszarach transgranicznych.
 • Jak wzmocnić współpracę samorządu z biznesem?
 • Czy sport może być opłacalnym narzędziem promocji?
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu – czy się opłaca?
 • Biznesowe regulacje gospodarcze w kontrze do nawyków urzędniczych – co zwycięży?
 • Perspektywy polskiego rynku kapitałowego – szanse i zagrożenia. Technologie, które zawojują rynek.
 • Jak rozwijać biznes w Europie wschodniej?
 • 20 lat Allegro: technologiczna ewolucja w handlu – co zmieniła w życiu Polaków?
 • Slow food. Slow fashion. Slow life. Jak wygrywać przewagi konkurencyjne i modę na produkty eko?
 • Innowacyjna Europa Środkowa – nowe możliwości współpracy w regionie.
 • Pozdrowienia z Afryki. Ukryty potencjał współpracy gospodarczej pomiędzy Europą Centralną a krajami afrykańskimi.
 • Etyczna produkcja i dystrybucja żywności. Jak zrównoważyć współczesne rolnictwo intensywne?
 • Integracja rynków kapitałowych w Europie Środkowej i Wschodniej – nowe możliwości, nowe wyzwania.
 • Zagraniczni inwestorzy na rynku – konkurenci czy partnerzy?
 • Podziemne tunele, indukcyjne samochody, kolej wielkich prędkości – przyszłość komunikacji w Europie?
 • UE w wyścigu o globalną dominację technologiczną.
 • Zachęcić do przyjazdu – turystyka narzędziem promocji kraju.
 • Perspektywy rozwoju kolejowych przewozów towarowych w obszarze Trójmorza
 • Stacja Gospodarka.
 • Dostępność Komunikacyjna
 • Przyszłość logistyki a strategiczny rozwój państwa.
 • Czy kultura to już przemysł?
 • Konkurencyjna gospodarka kluczem do sukcesu na globalnym rynku.
 • Uciec, ale dokąd? Kryzys ekonomiczny 2020 na horyzoncie.
 • Jak wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
 • „Slowbalizacja”: Figura retoryczna czy nowa era kapitalizmu?
 • Czy rodzinę można uznać za siłę napędową systemu gospodarczego?
 • Globalne zagrożenia i szanse dla polskiego sektora żywnościowego
 • Elektroniczna komunikacja między państwem a obywatelem.
 • Transparentność warunkiem rozwoju zdrowej gospodarki.
 • Jak być słuchanym? Klient 4.0 jako wyzwanie dla biznesu.
 • Zmiany w prawie a odpowiedzialna konsumpcja.
 • Znaczenie gospodarcze branży spirytusowej i promocja eksportu.
 • Gospodarka Europejska po Brexicie. Zagrożenie dla integralności Unii czy rozdmuchane zagrożenie?
 • Między protekcjonizmem a liberalizmem. Czy istnieje złoty środek?
 • Mądra polityka prorodzinna. Jak zmienić trendy demograficzne?
 • Kryzys klasy średniej: transformacja czy upadek?
 • Edukacja jutra. Szanse i wyzwania
 • Czego Polacy spodziewają się po wyborach?
 • Europejski transport – bezpieczny, zrównoważony, inkluzywny. Realny plan czy mrzonka?
 • Polityka albo biznes. Co rządzi światowymi mediami?
 • Kto wierzy reklamie? Co, czy i kiedy może ją zastąpić?
 • Monitoring mediów jako narzędzie niezbędne do budowania stabilnej marki w dobie szumu informacyjnego i fake newsów
 • Korytarze transportowe Trójmorza
 • Problemy współczesnej edukacji – jak wyjść z kryzysu?
 • Polska przetarła szlaki i sięgnęła po Ukraińców. Jak wykorzystać nasze przewagi w konkurowaniu o pracowników z zagranicy?
 • Koncepcja Jednego Pasa Jednej Drogi. Kto zyska na Nowym Jedwabnym Szlaku?
 • Kryzys migracyjny a spójność UE – czy wypracowanie wspólnego stanowiska jest możliwe?
 • Pokolenie postsowieckie: czym młodzi Rosjanie, Białorusini i Ormianie różnią się od swoich rodziców?
 • Siła synergii: generowanie rozwoju opartego na wiedzy w regionie Trójmorza
 • Otwierający gambit czy szach-mat? Amerykańsko-chińska rozgrywka o wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Czy powinniśmy powrócić do dyskusji o polityce rozszerzenia UE?
 • Jaka będzie przyszłość Grupy Wyszehradzkiej?
 • Utrzymać sankcje czy zapomnieć? Co dalej z Krymem i Donbasem?
 • Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy. Hasło czy rzeczywistość?
 • Czy rolnictwo regionu Trójmorza jest wyzwaniem dla Europy?
 • Wspólne granice. Wspólne decyzje.
 • Co po Brexicie? Relacje Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej w dynamicznie zmieniającym się świecie.
 • Zrozumieć Putina – strategiczne cele rosyjskiej polityki zagranicznej.
 • Integracja imigrantów – wyzwanie społeczne, rachunek polityczny.
 • Kobieta – lider. Przywództwo XXI wieku.
 • Dobroczynność a biznes. Wielokierunkowy transfer wartości
 • Jaka będzie przyszłość polskiej gospodarki?
 • Czas Młodego Lidera – zmiany w edukacji, na rynku pracy i w systemie emerytalnym.
 • Polska i Rumunia – zacieśnianie strategicznego partnerstwa w wymiarze gospodarczym.
 • Seniorzy w Europie jutra.
 • Srebrna gospodarka – społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • Raport Forum Ekonomicznego: Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes.
 • Historia puka do naszych drzwi. Etyka, społeczeństwo.
 • Przywódcze umiejętności przyszłości – jak umożliwić młodym ludziom zaangażowanie się w inteligentną, innowacyjną i zróżnicowaną Europę.

Nagrody Forum:

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:

 • Człowiek Roku
 • Firma Roku
 • Nowa Kultura Nowej Europy
 • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Goście Forum:

Ponad 4500 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.

Obiekty:

Obrady Forum Ekonomicznego będą obywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój (Pijalnia Główna, Dom Forum, Nowy Dom Forum,  Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy)

Program kulturalny:

Rozpoczyna się po godz. 19:00 w obiektach Forum i obejmuje spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów.

Program rekreacyjny:

Odbywa się w drugim i trzecim dniu Forum  (prezentacja atrakcyjnych turystycznie i historycznie  miejsc, atrakcje rekreacyjne regionu a także wyjątkowe atrakcje kulinarne).

Organizacja:

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.