XXIX Forum Ekonomiczne

Krynica-Zdrój, 3-5 września


„Europa jutra. Silna, czyli jaka?”

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Założenia organizacyjne:

 • 6  sesji plenarnych
 • Ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów
 • Warsztaty
 • Prezentacje narodowe i regionalne

Planowany przebieg:

Dzień 1:
 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
Dzień 2:
 • Dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Gala Nagród
Dzień 3:
 • Dwie sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Zakończenie Forum

Ścieżki programowe:

 • Biznes i Zarządzanie
 • Europa i Świat
 • Europa Karpat
 • Forum Bezpieczeństwa
 • Forum Energetyczne
 • Forum Innowacji
 • Forum Ochrony Zdrowia
 • Forum Regionów
 • Inwestycje i Rozwój
 • Nowa Gospodarka
 • Państwo i Reformy
 • Polityka Międzynarodowa
 • Społeczeństwo
 • Wydarzenia Specjalne

Panele Dyskusyjne XXIX Forum Ekonomicznego:

Sesje plenarne:

 • Europa w obliczu rywalizacji amerykańsko-chińskiej
 • Europa jutra. Silna, czyli jaka?
 • Historia puka do naszych drzwi. Etyka, polityka, gospodarka

Panele dyskusyjne:

 • Turystyka historyczna – jak państwo może zarobić na swoim dziedzictwie?
 • Czy sport może być opłacalnym narzędziem promocji?
 • MarTech – nowe możliwości dla e-Commerce, B2C i B2B
 • Ekologia przyszłością biznesu, czyli jak zgrać się z naturą
 • Strefy wolnego handlu jako narzędzie wzrostu gospodarczego w dobie cyfryzacji
 • Południowy Kaukaz jako obszar rywalizacji mocarstw. Perspektywa europejska
 • Pacta sunt servanda. Dlaczego niektóre umowy międzynarodowe pozostają na papierze?
 • Czy Polska i Europa Środkowa staną się węzłowym punktem chińskiego „Pasa i Szlaku”?
 • Unia Europejska po wyborach – realne rozwiązania czy bańka mydlana?
 • Ukraina po 2019 roku. Czy należy spodziewać się zmiany kursu prozachodniego?
 • Międzyregionalna współpraca transgraniczna w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Europa elit czy Europa ludów: jak zwiększyć legitymizację władzy na poziomie wspólnotowym?
 • Terroryzm: jak sobie z nim radzić?
 • Ameryka ma dość płacenia. Kto pokryje rachunek za obronę Europy?
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym. Czy warto forsować wspólną, cywilną strategię obronną?
 • Globalne bezpieczeństwo w obliczu zmian – nowe linie frontu, nowe strategie
 • Ukraina jako klucz do osiągnięcia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO
 • Rozszerzenie struktur NATO – czy zapewnimy Europie większe bezpieczeństwo?
 • Bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego – wyzwania, scenariusze, rozwiązania
 • Cyberwojna z demokracją
 • Stare i nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa państw regionu Morza Czarnego
 • Zaawansowane technologie w służbie bezpieczeństwa informacji
 • Polityka energetyczna w Europie – poszukiwanie złotego środka
 • Bezpieczeństwo energetyczne a polityka klimatyczna
 • Nic nie jest takie, jakim się wydaje, czyli ambiwalencja elektromobilności
 • Sztuczna inteligencja – kto będzie rządził światem?
 • Nauka + gospodarka = rozwój
 • Blockchain i potencjalne kierunki jego rozwoju. Świetlana przyszłość czy przemijający trend?
 • Cyberbezpieczeństwo przemysłu i infrastruktury krytycznej
 • Jak Fintech zmienił bankowość?
 • E-sport – kierunek rozwoju branży IT czy przyszła dyscyplina olimpijska?
 • Cyfryzacja gospodarki rynkowej. Pogłębi nierówności czy podniesie poziom dobrobytu?
 • Pojazdy autonomiczne
 • Jakość życia priorytetem współczesnych miast
 • Prawo autorskie vs. Internet – o co chodzi w unijnej dyrektywie o prawach autorskich?
 • Synergia biznesu, nauki i samorządu – jak ją osiągnąć?
 • Projekty na rzecz lokalnych społeczności – czy to się opłaca?
 • Regiony w działaniu: jak mądrze inwestować w rozwój?
 • Wspieranie nowych inwestycji w Polsce – czy zmiany przynoszą wymierne korzyści?
 • Miasto zrównoważone = Miasto przyszłości
 • Strategie rozwoju metropolii miejskich. Teoria, praktyka, najlepsze doświadczenia
 • Projekty kreatywne – klucz do konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
 • Innowacyjna Europa Środkowa – nowe możliwości współpracy w regionie
 • Wejście Nowego Azjatyckiego Smoka. Perspektywy współpracy handlowej pomiędzy Europą a Indiami
 • Pozdrowienia z Afryki. Ukryty potencjał współpracy gospodarczej pomiędzy Europą Centralną a krajami afrykańskimi
 • Etyczna produkcja i dystrybucja żywności. Jak zrównoważyć współczesne rolnictwo intensywne?
 • Międzykontynentalna konkurencja w przemyśle
 • Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna – sytuacja obecna, perspektywy rozwoju
 • Integracja rynków kapitałowych w Europie Środkowej i Wschodniej – nowe możliwości, nowe wyzwania
 • Zagraniczni inwestorzy na rynku – konkurenci czy partnerzy?
 • Koncepcja Jednego Pasa Jednej Drogi. Kto zyska na Nowym Jedwabnym Szlaku?
 • EU27: Czy indywidualne renegocjacje umów handlowych po Brexitcie zbliżą czy oddalą Wielką Brytanię od Europy?
 • Jak walczyć z korupcją?
 • Czy kultura to już przemysł?
 • Konkurencyjna gospodarka kluczem do sukcesu na globalnym rynku
 • Uciec, ale dokąd? Kryzys ekonomiczny 2020 na horyzoncie
 • Między protekcjonizmem a liberalizmem? Czy istnieje złoty środek?
 • Mądra polityka prorodzinna. Jak zmienić trendy demograficzne?
 • Reformy strukturalne w Europie – czy są skuteczne?
 • Przemysł 4.0 a cyfrowa transformacja. Jak stawić czoła wyzwaniu?
 • Kryzys systemu edukacji – diagnoza i drogi wyjścia
 • Czego Polacy spodziewają się po wyborach?
 • Europejski transport – bezpieczny, zrównoważony, inkluzyjny. Realny plan czy mrzonka?
 • Międzynarodowa współpraca w zakresie strategii cyberbezpieczeństwa
 • Siła synergii: generowanie rozwoju opartego na wiedzy w regionie Trójmorza
 • Czy światu grozi nowy wyścig zbrojeń?
 • Otwierający gambit czy szach-mat? Amerykańsko-chińska rozgrywka o wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Czy powinniśmy powrócić do dyskusji o polityce rozszerzenia UE?
 • Czy międzynarodowy ład zmieni się w ogólnoświatowy chaos?
 • Jaka będzie przyszłość Grupy Wyszehradzkiej?
 • Postprawda – naczelna uwodzicielka współczesności?
 • Kryzys klasy średniej: transformacja czy upadek?
 • Kryzys migracyjny a spójność UE – czy wypracowanie wspólnego stanowiska jest możliwe?
 • Rewolucja nowego typu czy demokratyczna zmiana: Armenia przykładem dla świata postsowieckiego?
 • Długi cień Moskwy – wojna informacyjna z Europą
 • Pokolenie postsowieckie: czym młodzi Rosjanie, Białorusini i Ormianie różnią się od swoich rodziców?
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu – czy to się opłaca?
 • Szybko, tanio i bez jakości – obraz współczesnych zasobów ludzkich?
 • Zaangażowanie społeczne – nowy wymiar demokracji
 • Pole walki – historia. Nowoczesne metody wojny starej jak świat
 • Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych
 • Kobieta – lider. Przywództwo XXI wieku
 • Czy żyjemy w demokracji sterowanej? Manipulacje w przestrzeni informacyjnej
 • Migracja zarobkowa – szansa czy wyzwanie?

Nagrody Forum:

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:

 • Człowiek Roku
 • Firma Roku
 • Nowa Kultura Nowej Europy
 • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Goście Forum:

Ponad 4500 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.

Obiekty:

Obrady Forum Ekonomicznego będą obywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój (Pijalnia Główna, Dom Forum, Nowy Dom Forum,  Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy)

Program kulturalny:

Rozpoczyna się po godz. 19:00 w obiektach Forum i obejmuje spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów.

Program rekreacyjny:

Odbywa się w drugim i trzecim dniu Forum  (prezentacja atrakcyjnych turystycznie i historycznie  miejsc, atrakcje rekreacyjne regionu a także wyjątkowe atrakcje kulinarne).

Organizacja:

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.