Lider samorządu 2014

 
Wbrew narastającym trudnościom, wsłuchując się w głos mieszkańców, potrafią rozwijać swoje gminy i miasta – to liderzy samorządu 2014. Wczoraj podczas uroczystej gali wręczyliśmy im wyróżnienia.
 
Laureatami konkursu „Lider samorządu 2014" zostali: Adam Fudali, prezydent Rybnika; Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa; Andrzej Jakubiec, burmistrz Krasnegostawu; oraz Adam Jaskulski, wójt Świdnicy. Organizatorzy konkursu – „Rzeczpospolita" oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy – przyznali też specjalną nagrodę „25 lat wolności" za szczególne zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce. Otrzymał ją prof. Jerzy Regulski.
 
Ostatnie 25 lat to dla samorządów niewątpliwie okres wielkich sukcesów, ale pojawiają się też nowe wyzwania i problemy. To np. rosnące oczekiwania mieszkańców co do roli, jaką odgrywać mają lokalne władze, jakich zadań mają się podejmować. To już nie tylko proste działania typu budowa drogi czy kanalizacji, ale dbałość o jakość edukacji, pomoc rodzinie, kreowanie nowych miejsc pracy, jakość przestrzeni, w której żyjemy, dostęp do kultury, rekreacji, rozrywki. Tymczasem sytuacja finansowa samorządów spycha je w odwrotnym kierunku. Lokalni włodarze stają się bardziej administratorami, a coraz mniej gospodarzami gmin i miast.
 
W konkursie „Lider samorządu" staramy się wyróżnić te osoby, którym wbrew tym tendencjom, udaje się z sukcesem kreować rozwój swoich małych ojczyzn. I co ważne, robią to, opierając się na autentycznym dialogu z mieszkańcami.
 
– Mam co roku około 500 spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi. Tak udaje się nam wypracować wspólną wizję, trzeba być otwartym na innych – podkreśla Adam Fudali, prezydent Rybnika (Lider Samorządu 2014 w kategorii miast na prawach powiatu). Za swój największy sukces uważa przeobrażenie Rybnika z miasta przemysłowego w miasto zadbane, zielone, nowoczesne. – Różnorodne inwestycje, zarówno w „twardą" infrastrukturę, ale też np. w kulturę i innowacje, nadały miastu zupełnie nową jakość życia – podkreśla Fudali.
 
Priorytetem w działalności Andrzeja Jakubca, burmistrza Krasnegostawu (Lider Samorządu 2014 w kategorii gmin miejskich i miejskich), jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, by w możliwie jak najlepszy sposób zaspokajać ich potrzeby. – Dokładam wszelkich starań, aby w Krasnymstawie rozwijać każdą sferę miejskiego życia – podkreśla burmistrz. Gmina została zgazyfikowana i skanalizowana, wszystkie szkoły i przedszkola zostały wyremontowane, powstały nowoczesna oczyszczalnia ścieków, stadion miejski, liczne place zabaw itp.

– Tylko dzięki temu, że wszyscy wzajemnie wsłuchujemy się w swoje oczekiwania i dzielimy się spostrzeżeniami, Mszczonów mógł stać się samorządowym prymusem zachodniego Mazowsza – mówi z kolei Józef Kurek, burmistrz tego miasta (Lider Samorządu 2014 także w kategorii gmin miejskich i wiejsko-miejskich). Jednym z priorytetów 
burmistrza jest rozwój lokalnej gospodarki. Od 1995 r. firmy z całego świata zainwestowały w Mszczonowie ponad miliard euro. To tu powstanie też Park of Poland, gigantyczny park rozrywki wodnej za 100 mln euro, największy w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
Laureatami konkursu „Lider samorządu 2014" zostali: Adam Fudali, prezydent Rybnika; Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa; Andrzej Jakubiec, burmistrz Krasnegostawu; oraz Adam Jaskulski, wójt Świdnicy. Organizatorzy konkursu – „Rzeczpospolita" oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy – przyznali też specjalną nagrodę „25 lat wolności" za szczególne zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce. Otrzymał ją prof. Jerzy Regulski.

Nagrodę specjalną otrzymał francuski Region Rodan-Alpy w uznaniu za innowacje w energetyce i prężny rozwój współpracy międzynarodowej w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Nagrodę odebrał Jean Besson, Senator, Przewodniczący Regionalnego Komitetu Turystyki Rodan-Alpy.