Tematy Debat

Tematy sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych i wydarzeń specjalnych XXI Forum Ekonomicznego.

• 20 lat po upadku Związku Radzieckiego – znaczenie doświadczeń sowieckich

• Akcyza na nośniki energii a konkurencyjność polskiego przemysłu

• Bezpieczeństwo – Kontrola granic – Prawa człowieka: sprzeczność interesów na granicach unijnych?

• Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

• Białoruś – kraj w sercu Europy

• Biblioteka+ mądra inwestycja w kulturę

• Biometria – przyszłość polskiej i europejskiej bankowości

• Cyberbezpieczeństwo – wyzwaniem XXI wieku

• Czas na wyjątkowych liderów – zespoły menedżerskie, które budują wartość firm

• Czas zmiany – wyzwanie dla innowacji. Rynek 2.0

• Czy Europa będzie supermocarstwem?

• Czy Europa Centralna może zarazić się „peryferyzacją"?

• Czy Europa zrezygnuje z energetyki jądrowej?

• Czy możemy żyć na koszt przyszłego pokolenia?

• Czy opłaca się w Polsce budować elektrownie jądrowe?

• Czy problemy gospodarcze strefy euro mogą zagrozić strategii rozbudowy europejskich korytarzy transportowych?

• Czy tablety zastąpią prasę drukowaną?

• Czy w wyniku kryzysu zmieni się rola agencji ratingowych?

• Deficyt i dług publiczny problemem globalnym

• Demokracja w Europie

• Dyplomacja energetyczna w przestrzeni eurazjatyckiej: ekonomia i geopolityka

• Dyplomacja UE- czy zdołamy mówić kiedyś jednym głosem?

• Efekt Domina – Rewolta w Afryce Północnej. Europa i USA wobec afrykańskiej Wiosny Ludów

• Energoefektywne miasta Europy

• Euro 2012. Oczekiwania i Szanse

• Europa – kontynent pojednania. Mity, historie, perspektywy

• Europa bezpieczna energetycznie – tworzenie wspólnego rynku w warunkach niewystarczalności połączeń transgranicznych i krajowych inwestycji infrastrukturalnych.

• Europa Środkowa w 2020: długa droga do dywersyfikacji źródeł energii

• Europa Środkowo-Wschodnia – rola w Nowej Europie, szanse i wyzwania

• Europejska odpowiedzialność. Korupcja w UE i poza jej granicami

• Europejski sektor finansowy – od jednego do drugiego kryzysu?

• Gaz naturalny mostem do niskoemisyjnej gospodarki w UE i krajach sąsiedzkich

• Gaz niekonwencjonalny szansą dla Europy – Środowisko, gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne

• Gospodarka cyfrowa- wykorzystane szanse czy niespełnione możliwości?

• Górski Karabach: możliwe drogi uregulowania konfliktu i jego konsekwencje dla regionu i społeczeństw

• Ile państwa, ile rynku? Wyzwania dla Ochrony Zdrowia. Dyskusja nad raportem Ernst & Young

• Ile społecznej wrażliwości przy wychodzeniu z kryzysu?

• Informatyzacja w państwie – i co dalej?

• Innowacyjność w regionach – znaczenie kapitału intelektualnego

• Innowacyjność. Źródło czy konsekwencja rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki?

• Inwestycje infrastrukturalne w Polsce – wyzwanie i konieczność. Jak sfinansować te wydatki? Prezentacja rankingu polskich inwestycji infrastrukturalnych 2001 – 2010

• Inwestycje polskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i inwestycje krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce – czynniki sukcesu

• Inwestycje w Ochronie Zdrowia

• Inwestycyjny raj? Dlaczego warto lokować kapitał w Polsce.

• Jak będzie wyglądał rynek finansowy za 50 lat?

• Jak budować skuteczne strategie brandingowe dla miast i regionów?

• Jak wygrać wybory: czy marketing determinuje sukces w polityce?

• Jakie są wyzwania dla europejskiego rolnictwa?

• Kaukaz Południowy – nowy wymiar geopolityczny

• Komercjalizacja, restrukturyzacja szpitali

• Kryzys gospodarczy a organizacja wielkich wydarzeń sportowych. Czy to się opłaca?

• Kryzys w krajach grupy PIIGS – Portugalii, Irlandii,Włoch, Grecji i Hiszpanii- lekcje dla Europy

• Kto spłaci nasze długi?

• Kto zapłaci za energetykę XXI wieku?

• Logistyka, transport i handel: Szanse i wyzwania dla Europy Środkowej w świetle polityki Unii Europejskiej

• Miasto przyszłości – dialog władzy, inwestorów i mieszkańców

• Miejsce samorządów w perspektywie finansowej UE (2014-2020). Między Realpolitik a reformistyczną utopią: czy czeka nas zmiana architektury międzynarodowej?

• Migracja kapitału i wartości w dobie globalizacji

• Młode firmy szansą dla młodych bezrobotnych, czyli jak wybudzić Europę z letargu?

• Moc wiatru – energia bez ograniczeń. Technologie, Szanse, Problemy i Rozwiązania

• Modernizacja rynku budowlanego drogą do dobrobytu i bezpieczeństwa energetycznego w Europie

• Morskie makroregiony – jak zwiększyć ich atrakcyjność?

• Nacjonalizm czy patriotyzm? Konflikty na tle narodowościowym w krajach Europy i w Rosji

• Nowe modele biznesowe w europejskim sektorze finansowym wobec wyzwań regulacyjnych

• Nowoczesne kadry podstawą profesjonalizacji systemu Ochrony Zdrowia

• Obszary konfliktu i kwestie energetyczne: wyzwania dla innowacyjnych strategii negocjacyjnych

• Odpowiedzialność mediów: za co, przed kim i jak odpowiada dziennikarz, redaktor, właściciel mediów?

• Oferta publiczna i obowiązki emitentów obligacji

• Oszczędna Północ kontra rozrzutne Południe- jak odmienne modele zarządzania wpływają na funkcjonowanie Unii Europejskiej?

• Ośmiornica terroryzmu. Jak daleko macki terroryzmu sięgają w różne sektory gospodarki?

• Otwarta Ukraina w przestrzeni transatlantyckiej- kształtowanie wspólnych działań

• Pakiet UE 20-20-20. Czy rzeczywiście zbliżamy się do stworzenia czystszej i niezależnej energetycznie Europy?
Partnerstwo Publiczno Prywatne w Ochronie Zdrowia

• Partnerstwo Wschodnie – rola samorządów

• Pentagon Wyszehradzki (V4+) – pomost dla Ukrainy, Mołdowy i Gruzji w drodze do UE

• Po Fukushimie- konsekwencje dla dywersyfikacji energetycznej w Europie

• Polacy we wspólnej Europie

• Polityka młodzieżowa – wielkie możliwości i niewykorzystany potencjał młodej Europy

• Polityka spójności – motorem wzrostu gospodarczego regionów

• Polska Internetowa- jak polski biznes może wykorzystać szanse, które daje globalna sieć?

• Polska pięknieje? Fundusze Europejskie w służbie architektury

• Polska w erze inwestycji – Jak zmaksymalizować wartość z 500 mld inwestycji w infrastrukturze i przemyśle?

• Polska w Europie – 7 lat. Jakich…?

• Polska, Europa, Świat- po czy przed kryzysem?

• Potencjał intelektualny i przemysłowy dla wsparcia polskiego programu jądrowego

• Prace badawczo-rozwojowe (R&D) – żyła złota czy problem? Jak odkryć biznesową wartość innowacji?
Prezentacja książki Dana Hamiltona "Europe 2020: Competitive or complacent?"

• Prezesi-wolontariusze 2011 – co wolontariat ma do zaoferowania biznesowi?

• Problemy firm nieodpowiadających na zmiany rynkowe – drogi wyjścia z kryzysu.

• Proces komercjalizacji wyników badań naukowych

• Produkty w projektach społecznych – biznes odpowiedzialny czy opłacalny?

• Projekt Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – kluczem do sukcesu

• Przyszłość europejskich regionów. Strategia Rozwoju Regionalnego 2020

• Przyszłość socjaldemokracji w Europie. Co wyprowadzi nas z kryzysu?

• Przyszłość strefy euro: rozszerzenie, podział czy likwidacja

• Przyszłość transportu lotniczego

• Przyszłość zarządzania kryzysowego- lekcje z misji cywilnych

• Raport otwierający Ernst&Young: Wyzwania finansowe i bodźce zwiększające efektywność -analiza modeli europejskich

• Raport XXI Forum Ekonomicznego: Konkurencja, współpraca, solidarność europejska. Europa Środkowo-Wschodnia 2004-2011

• Realizacja projektów publicznych przy wykorzystaniu spółek celowych – wyzwania, narzędzia i innowacje

• Reforma systemu emerytalnego w Europie Środkowej: w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

• Regionalne wspieranie innowacji a wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Rewitalizacja szansą na ożywienie miast i regionów

• Rola Azji Centralnej na geopolitycznej mapie świata

• Rola finansów islamskich w walce z wykluczeniem ekonomicznym w Unii Europejskiej

• Rola i miejsce regulatora w systemie Ochrony Zdrowia

• Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków

• Rola rynków kapitałowych w finansowaniu przedsiębiorstw

• Rozwój regionalny a ochrona środowiska – jak zapewnić zrównoważony rozwój

• Rozwój technologii CCS w Unii Europejskiej

• Rywalizacja w biznesie. Rozwój czy destrukcja? Pytanie o rolę regulatora europejskiego

• Siła informacji: publiczne zasoby jako fundamenty rozwoju cywilizacyjnego

• Siła internetu – czy może zmienić mapę świata?

• Skandynawskie ścieżki do wzrostu gospodarczego- jakie są wnioski na przyszłość?

• Sojusze multilateralne czy układy bilateralne- jaka jest przyszłość bezpieczeństwa międzynarodowego?

• Srebrna gospodarka: Rynek produktów i usług dla osób starszych

• Strategie firm po kryzysie gospodarczym.

• Szybki Internet dla wszystkich: doświadczenia europejskie i plan działań dla Polski

• Turystyka po zdrowie – uzdrowiska w nowej odsłonie

• UE – Ukraina: od Porozumienia o współpracy do Umowy Stowarzyszeniowej

• Ukraina w globalnym systemie polityczno-gospodarczym: podsumowanie 20-lecia Niepodległości

• Unia Europejska i Rosja w XXI wieku

• Uroczyste odsłonięcie Małopolskiego Drzewa Inwestycji i Innowacji

• USA-UE-Chiny: Hegemonia czy Triumwirat?

• W jaki sposób Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne odpowiadają na wyzwania energetyczne?

• Wartość innowacji dla systemu Ochrony Zdrowia

• Wartość wizerunku w biznesie i życiu publicznym

• Whistle-blowing, czyli etyczne donosicielstwo. Między cywilną odwagą a interesem publicznym

• Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

• Wojskowe misje UE i NATO narzędziem polityki i interesu. Wyzwania i zagrożenia

• Wolontariat III wieku

• Wpływ gazu z łupków na rynek gazu w Polsce i Europie

• Wspólnota Niepodległych Państw: atut czy obciążenie dla Rosji?

• Wzloty i upadki tygrysów europejskich

• Zabezpieczenie społeczne motorem rozwoju: akcjonariat pracowniczy, emerytury, ubezpieczenia zdrowotne

• Zagraniczna ekspansja polskich firm – zbędny luksus czy konieczność? Prezentacja rankingu polskich inwestycji zagranicznych dziennika „Rzeczpospolita"

• Zarządzanie energią przyszłości

• Zarządzanie metropolitarne i konkurencyjność miast europejskich

• Zdrowie publiczne – zarządzanie zdrowiem

• Zdrowy szkielet polskiej gospodarki? Ile tracimy z powodu chorób (nie)pracujących Polaków

• Zielone miasto – przyszłość czy utopia? Gospodarka, nauka i administracja

• Zintegrowany Kaukaz Południowy: klucz dla rozwoju regionów Czarnego i Kaspijskiego Morza

• Zmiany w dyrektywie o podatku energetycznym- za i przeciw

• Znaczenie inwestycji w ochronie środowiska w dążeniu do zrównoważonego rozwoju