Inwestuj w Polsce

 

Zapraszamy na  konferencję w Krynicy-Zdrój podczas Forum Ekonomicznego. Jej  tematem będzie „Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwościach inwestycyjnych", w związku z realizacją projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych w ramach poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do pobrania: Program konferencji Inwestuj w Polsce

Przyszłość Europy i Unii Europejskiej, w dużej mierze zależy od wyniku politycznej  debaty nad  wspólną polityką gospodarczą i mechanizmem jej koordynacji oraz  modelu podziału środków jaki wybierze wspólnota myśląc o kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  Będzie to miało wpływ zarówno na pozycję Europy na świecie jak i na jej wewnętrzny rozwój.  Decydując się na  partnerstwo i szybsze wyrównywanie różnic cywilizacyjnych oraz wspieranie słabszych regionów Unia  musi liczyć się z wolniejszym tempem dochodzenia do pozycji światowego lidera. Cel ten może osiągnąć szybciej stawiając na rywalizację, jednak wówczas ryzykuje się znaczne opóźnienie wyrównywania szans nowych członków.   Konieczne  jest więc poszukiwanie rozwiązań jak  szybko osiągnąć pozycję lidera nie rezygnując z aktywnego wspierania tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.          

Polska Prezydencja w UE jak i Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 to szansa dla naszego kraju ze względów politycznych, gospodarczych i ekonomicznych. Istotnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki jest jej powiązanie z rynkami międzynarodowymi poprzez: eksport, import, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje dokonywane przez przedsiębiorców krajowych za granicą, współpracę przedsiębiorców krajowych z partnerami zagranicznymi. Powiązania takie są konieczne dla poszerzenia rynków zbytu, nabywania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, ponadto umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w sposób bardziej efektywny. Jak wskazuje analiza SWOT przeprowadzona w związku z realizacją Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw działających w Polsce jest niski a wiele przedsiębiorców wprowadza swoje towary i usługi na inne rynki pod cudzymi markami.

Dlatego koniecznym jest wspieranie polskiego eksportu zarówno na Jednolitym Rynku Europejskim jak i innych krajach w szczególności BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

 

Foldery tematyczne do pobrania w pdf

Folder I – przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, turystyka medyczna

Folder II – branża meblarska, branża stolarki okiennej i drzwiowej, budownictwo

Folder III – branża jubilersko-bursztynicza, kosmetyki, odzież, dodatki, galanteria skórzana

Folder IV – usługi IT i ITC