Gospodarcze wyzwania

Gospodarcze wyzwania

(rozdział z publikacji podsumowującej XX Forum Ekonomiczne)

Debata na temat problemów gospodarczych, z którymi styka się dzisiejsza Europa uświadamia, że nie można myśleć a tym bardziej działać już tylko lokalnie. Jednym z podstawowych wymiarów globalizacji jest uniwersalizacja problemów i procesów gospodarczych.

Aby utrzymać pozytywne wskaźniki rozwoju gospodarczego konieczne jest szybkie naprawienie wieloletnich zaniedbań, które mogą zagrozić przyszłości ekonomicznej Unii. Reforma finansów publicznych, nowe skuteczne rozwiązania w systemie emerytalnym, efektywne zmiany w dziedzinie opieki zdrowotnej to tylko niektóre sfery wymagające szybkich i odważnych decyzji. Istotnie ważnym jest aby w czasach pełnych zawirowań przestrzegać reguł gospodarki rynkowej i odpowiedzialnie ustalać poziom deficytu budżetowego, gdyż koszt zadłużenia może okazać się zbyt wielkim obciążeniem i będzie hamował wzrost gospodarczy. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, przypomniał, że zwłaszcza w tak burzliwych czasach kiedy mamy tak wysoki dług publiczny, rynki nie mogą zapominać o tym, by uważnie przyglądać się mu i oczekiwać większej efektywności wykorzystywania pieniędzy. Utrzymanie kosztów obsługi zadłużenia na obecnym poziomie jest bardzo ważne. Belka przypomniał, że Polska w Europie jest krajem, który pomimo kryzysu w całej Unii zachował tendencję wzrostowe w gospodarce. Na rok 2011 planowany dług publiczny nie przekroczy 55% PKB. Podkreślił także, że ciągle mamy jednak zbyt wysoki współczynnik inflacji.

W trakcie sesji plenarnej pt. „Jak nadrobić stracony czas?" Paul Jorion, z Francji zwrócił uwagę, iż wedle ostatnich danych w rankingu konkurencyjności gospodarek Światowego Forum Ekonomicznego w Davos na pierwsze miejsca wysunęły się Szwajcaria, Szwecja, Singapur zaś USA przesunęły się na 4 miejsce. Zmienia się klimat gospodarczy i ma to wpływ na poziom konkurencyjności tych krajów. Już w latach 90-tych Szwecja musiała dokonać zwrotu w kierunku doing business zaś w USA pojawia się coraz więcej ograniczeń i obciążeń.

XX Forum Ekonomiczne: Sesja plenarna: Nowa perspektywa fi nansowa UE 2014-2020. Innowacyjność czy infrastruktura?: Francis Bailly, Wiceprezes ds. Europejskich, GE, Belgia; Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego; Marc Coleman, Redaktor ekonomiczny, Newstalk 106, 108 FM, Irlandia; Mirek Topolanek, były Premier (2006-2009), ODS, Obywatelska Partia Demokratyczna, Czechy; Günter Verheugen, były Wiceprzewodniczącyi Komisarz Unii Europejskiej, Niemcy;  

Konieczność ograniczania poziomu długu publicznego podkreślał w swoim wystąpieniu Luc Frieden, Minister Finansów Luksemburga. Jeśli tak się nie stanie to obywatele poszczególnych krajów mogą tylko oczekiwać podnoszenia podatków, trudniejszej sytuacji finansowej i zaciskania pasa. Niestety w działaniach polityków europejskich ale także krajowych można zaobserwować, iż znacznie więcej uwagi poświęca się innym kwestiom niż właściwemu zbilansowaniu wydatków i przychodów poszczególnych krajów. Trzeba dysponować pewnym instrumentem pozwalającymi na zmniejszanie ekspansji długu publicznego już na poziomie ogólnoeuropejskim. „Oczywiście nie możemy tracić z oczu kwestii wzrostu ekonomicznego – konkludował Minister Finansów Luksemburga.

Każdy kraj przeżywa kryzys na własny sposób i oczekuje na pomoc również ze strony krajów sąsiadujących. Arsenij Jaceniuk, Przewodniczący Partii „Front Zmin" debatę na temat obecnego kryzysu światowego wzbogacił odniesieniem do sytuacji na Ukrainie. Kryzys na Ukrainie spowodował spadek PKB w roku 2009 o ok. 15%. W kwestii dostaw Ukraina jest zależna od Rosji. Dlatego stoi przed nią konieczność dywersyfikacji dostaw gazu. Ważnym czynnikiem byłaby wspólna polityka energetyczna. Ważne jest także to aby reformy gospodarcze uwzględniały specyfikę poszczególnych krajów. Ukraina jest wielkim krajem, który potrzebuje wolnego dostępu do rynków międzynarodowych, na które można dostarczać żywność. „Łatwo przewidzieć, że świat czeka w najbliższej przyszłości kolejny kryzys żywnościowy i my możemy tu być pomocni." – zadeklarował były przewodniczący Parlamentu Ukrainy.

Debatując o obecnym kryzysie i jego reperkusjach ale przede wszystkim skutkach, Walter Radermacher, Dyrektor Generalny Eurostatu, zwrócił uwagę że kryzys strefy euro był możliwy na skutek podawania fałszywych danych gospodarczych, co podważyło zaufanie krajów europejskich do siebie. Statystyka jest nauką na służbie państwa. Zarówno w języku niemieckim jak i angielskim ten związek etymologiczny jest oczywisty. Zatem w imię odpowiedzialności za państwo oraz za cały organizm Unii trzeba zapobiegać fałszowaniu danych i pokazywać prawdziwe liczby. Zapewnił on że Unia Europejska, przyjmując Strategię 2020 określiła na kolejne dziesięć lat swoje cele. „Jeśli teraz spojrzymy na tę strategię, to mamy wskaźniki, mamy docelowe wartości i są to dane, które mają stymulować rozwój. Unia Europejska mówi o wzroście zrównoważonym, o wzroście spójnym, o wzroście inteligentnym opartym o pobudzanie rozwoju społeczeństwa na bazie wiedzy" – oceniał Radermacher.

Zupełnie inny wymiar kryzysu przedstawił Bernard Wientjes, Przewodniczący Związku Holenderskiego Przemysłu i Pracodawców (VNO – NCW). Holandia jest niewielkim krajem jednak jest szesnastą gospodarką w świecie, zaś w dziedzinie bankowości zajmuje miejsce siódme. Wedle Wientjesa Holendrzy chcą z obecnego kryzysu nauczyć się, jak się przed podobnymi sytuacjami ustrzec. Kryzys zatem trzeba wykorzystać jako szansę. To, że wychodzimy z obecnego kryzysu nie oznacza, że wszystko jest już naprawione. Rozmówca wyraził przekonanie, że „musimy być przygotowani na kryzysy w ciągu pięciu czy dziesięciu lat, gdyż nigdy nie można zmarnować lekcji, którą  daje kryzys.

Do pobrania: XX FORUM EKONOMICZNE – Gospodarcze wyzwania