Program

Tematy dyskusji panelowych XX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju:

 1. "Otwarty rząd" – cyfrowa platforma dla dialogu publicznego i współpracy obywatelskiej
 2. "Where is the money…?" – przyszłość sektora bankowego w Europie
 3. 61 lat NATO. Przyszłość wolnego świata
 4. Angażowanie pracowników motorem rozwoju przedsiębiorstwa – akcjonariat pracowniczy oraz inne metody
 5. Bariery rozwoju wspólnej Europy: dysproporcje materialne i społeczne
 6. Bezpieczeństwo energetyczne – nowe wyzwania dla europejskiej polityki zagranicznej
 7. Bezpieczeństwo energetyczne – prezentacja raportu Instytutu Kościuszki
 8. Bezpieczeństwo energetyczne: od strategicznej idei do biznesowych rozwiązań
 9. Bezpieczeństwo transportu ropy naftowej do Europy Centralnej
 10. Biznes jako czynnik stabilizacyjny na Kaukazie Południowym: prawda czy mit?
 11. Co jest nie tak z Unią Europejską?
 12. Czy gaz niekonwencjonalny zmieni tradycyjne relacje energetyczne na świecie?
 13. Czy historia jest potrzebna społeczeństwu?
 14. Czy nowe technologie staną się rewolucją w energetyce?
 15. Czy wydawnictwa prasowe mają przyszłość?
 16. Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania korupcji
 17. Dokąd zmierza Serbia?
 18. Dwie dekady opcji menedżerskich w Polsce – dorobek i perspektywy
 19. Dywersyfikacja energii UE w XXI wieku: jak sprostać wyzwaniom?
 20. Dziennikarstwo w świecie cyfrowym i rozwój technologii. Wyzwania, szanse, granice
 21. Ekonomiczne priorytety nowego rządu Ukrainy
 22. Energia nuklearna: czy jest się czego bać?
 23. Europa bez konfliktów – czy wystarczą tylko gwarancje polityczne?
 24. Europa po chmurze pyłu
 25. Europa Środkowo-Wschodnia – bilans 20-lecia i nowe wyzwania
 26. Europa wobec problemu starzejącego się społeczeństwa
 27. Europejska solidarność energetyczna – mit czy rzeczywistość?
 28. Europejski menadżer – już jest czy jeszcze na niego czekamy?
 29. Europejskie strefy kryzysowe. Zatrzymany efekt domino?
 30. Gaz dla Europy. Perspektywy i prognozy.
 31. Gospodarka Europy w świecie G20
 32. Gospodarka odpadami. Najlepsze praktyki z Portugalii
 33. Homo postsovieticus. Społeczne wymiary transformacji ustrojowej
 34. Ile Europa znaczy dla USA? Polityka zagraniczna Obamy i jej skutki dla Europy
 35. Implikacje strategiczne oraz znaczenie międzynarodowe wydobycia gazu łupkowego w Polsce
 36. Informatyzacja w ochronie zdrowia. Znaczenie e-zdrowia dla gospodarki kraju – wpływ technologii ICT na transformacje  systemu ochrony zdrowia                             
 37. Integracja energii europejskiej
 38. Internacjonalizacja i modernizacja gospodarki – wyzwania dla małego i średniego biznesu
 39. Inwestorzy zagraniczni krynicą innowacyjności
 40. Inwestycje w Europie Środkowo – Wschodniej: po kryzysie
 41. Inwestycje w ochronie zdrowia. Źródła i metody finansowania inwestycji
 42. Inwestycyjny pat w polskiej energetyce – strategie dla sektora
 43. Islamskie instytucje finansowe w Europie
 44. Jak grać żeby wygrać? Czyli o marketingu w sporcie
 45. Jak sobie radzą tuzy Europy Środkowej, czyli CE TOP500
 46. Jaka przyszłość Rosji?
 47. Jakość i efektywność w ochronie zdrowia – pacjenci, lekarze, płatnicy publiczni
 48. Kaukaz Południowy: Jak zbudować efektywną politykę regionalną?
 49. Klaster przemysłowy motorem rozwoju regionu
 50. Klucz do chińskich drzwi – zagraniczne firmy w Państwie Środka
 51. Konsolidacja i rozwój dystrybucji w polskiej chemii. Globalne perspektywy, lokalne możliwości.
 52. Kryzys w strefie euro – co poszło źle i jak temu zapobiec w przyszłości?
 53. LeaderShe w biznesie i polityce – czy parytety są niezbędne?
 54. Lepsza strona recesji. Jak kryzys wymusza reformy?
 55. Modernizacja i rozbudowa potencjału energetyki oraz źródła i możliwości finansowania
 56. Modernizacja Rosji… ale jaka?
 57. Morze Śródziemne. Regionalny priorytet Unii Europejskiej
 58. Możliwości inwestycyjne w Polsce Wschodniej – bariery oraz szanse rozwoju
 59. Na ścieżce wzrostu – szanse i wyzwania dla liderów polskiej gospodarki
 60. Najlepsze strategie biznesowe dla zwiększenia konkurencyjności przy zrównoważonym rozwoju
 61. Nie ma jak piłka nożna
 62. Niskoemisyjny wzrost gospodarczy i efektywność energetyczna w Polsce
 63. Nowa koncepcja strategiczna NATO – wymiar wschodni
 64. Nowa strategia dla jednolitego rynku
 65. Nowa turecka polityka zagraniczna i jej konsekwencje
 66. Nowe terapie – korzyści ekonomiczne i społeczne
 67. Nowy model ekonomiczny. Przyszłość, której nie było
 68. Nowy ład korporacyjny
 69. Od polityki do biznesu – regionalne podejście do europejskiej polityki energetycznej?
 70. Odpowiedzialne inwestowanie i efektywność energetyczna w budownictwie
 71. Organizacja systemu ochrony zdrowia. Procesy integracyjne w polskiej służbie zdrowia – jak uzyskać efekt synergii na poziomie lokalnym i regionalnym?
 72. Organizacje pozarządowe w Europie Wschodniej – znaczenie dla regionu
 73. Partnerstwo Wschodnie: skuteczny mechanizm czy zachowawczy model wsparcia?
 74. Perspektywy rozwoju globalnego: gospodarka a polityka
 75. Perspektywy sektora bankowego krajów Europy Wschodniej
 76. Po pierwsze skuteczna komunikacja – czyli jak dotrzeć do najważniejszych osób w Unii Europejskiej?
 77. Polityka regionalna a gospodarka oparta na wiedzy
 78. Polityka rolna a przyszłość europejskich regionów
 79. Polska (nie)nowoczesna? Debata o dobrych, światowych praktykach wzrostu innowacyjności gospodarki
 80. Polska i Hiszpania – doświadczenia na rynku globalnym
 81. Priorytety polskiej i węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r.
 82. Procesy Inwestycyjne w Energetyce Europy Środkowo – Wschodniej – kluczowe wyzwania i możliwe źródła finansowania
 83. Przyszłość Azji Centralnej: konflikt globalnych interesów
 84. Przyszłość inwestycji w Polsce – szanse i zagrożenia
 85. Przywództwo a zarządzanie, perspektywa lokalna/globalna
 86. Raport Forum Ekonomicznego
 87. Recepta socjaldemokracji europejskiej na wyjście z kryzysu
 88. Rola i miejsce regionów w Europie jutra
 89. Rola instytucji multilateralnych w ostatnim kryzysie finansowym
 90. Rola kapitału prywatnego – funduszy private equity – w konsolidacji branż usługowych w Europie Środkowo-Wschodniej
 91. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w finansowaniu ochrony zdrowia – opcje wyboru dla Polski
 92. Ropa naftowa dla Europy. Inwestycje w przemyśle rafineryjnym dziś i jutro
 93. Ryzyka i wyzwania dla nowej architektury nadzorczej w unii europejskiej
 94. Serce polskiej gospodarki. Rynek kapitałowy jako przewaga konkurencyjna Polski
 95. Skuteczna współpraca na rzecz zdrowia
 96. Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-Route 65. Nowa makroregionalna koncepcja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i spójności UE
 97. Strategia EU 2020 i możliwości wyjścia z kryzysu
 98. Strategia Europa 2020 a polityka spójności
 99. System zależności energetycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo i źródła dostaw
 100. Systemy finansowania ochrony zdrowia. Konkurencja między płatnikami w sektorze ochrony zdrowia
 101. Traktat Lizboński a rozwój organizacji pozarządowych
 102. Transatlantycki consensus w sprawie Rosji
 103. Transport kolejowy kołem zamachowym gospodarki? Perspektywy wzrostu rynku przewozów kolejowych w Polsce i Europie
 104. Ukraina w nowych realiach: geopolityczne oraz geoekonomiczne drogowskazy
 105. Unia, Rosja, Ukraina. Wyzwania dla integracji Europy
 106. Wizerunek Polski w świecie a promocja gospodarcza – możliwe kierunki działania
 107. Wokół Bałtyku – wymiar zewnętrzny europejskiej strategii dla regionu Morza Bałtyckiego
 108. Wolność a bezpieczeństwo
 109. Wolność mediów a etyka dziennikarska: wyzwania XXI wieku
 110. Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na kondycję i rozszerzenie strefy euro. Perspektywa transatlantycka
 111. Wschód czy Południe w Unii Europejskiej? Który wymiar dominuje?
 112. Wspólnoty rosyjskie w Europie – instrument zbliżenia Europy i Rosji?
 113. Wspólny europejski rynek energii od Finlandii po Maroko – szansa czy zagrożenie
 114. Współpraca regionalna a rozwój gospodarczy. Mechanizmy, zadania, efekty
 115. Wykluczenie finansowe – wymysł bankowców czy bariera rozwoju cywilizacyjnego Polski?
 116. Wymiar sprawiedliwości w Europie – jak sprostać wyzwaniom przyszłości
 117. Wyzwania administracji publicznej: sprawność, jakość i efektywność
 118. Wyzwania dla Polski w zakresie energii, infrastruktury transportowej, telekomunikacji
 119. Władza – biznes a interes państwa
 120. Zakres regulacji a konkurencyjność gospodarki
 121. Zarządzanie konfliktami i Unia Europejska
 122. Zarządzanie kryzysem gospodarczym w Unii Europejskiej i krajach kandydujących. Czy idziemy tą samą drogą?
 123. Zarządzanie ryzykiem: czego nauczył nas kryzys? Wnioski dla przyszłości
 124. Zdrowie publiczne – wyzwania dla Europy
 125. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców
 126. Zrównoważony rozwój a konkurencyjność. Współpraca środowisk naukowych
  i biznesowych