Forum III Wieku
KRYNICA ZDRÓJ – NOWY SĄCZ 09-12 WRZEŚNIA 2010 r.

ORGANIZATOR

SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie

HONOROWY PATRONAT
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
JOLANTA FEDAK
PARLAMENTARNY ZESPÓŁ ds. OSÓB STARSZYCH 
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
POWIAT NOWOSĄDECKI
MIASTO NOWY SĄCZ

W sobotę 11.09.2010 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, odbyło się Forum III Wieku – impreza towarzysząca XX Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju.

Wydarzenie zorganizowane przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku otworzyła prezes SUTW, Wiesława Borczyk. – My jesteśmy aktywni i burzymy stereotyp ukazujący ludzi starszych, jako ludzi nieudolnych – mówiła Wiesława Borczyk. – Osoby w wieku pięćdziesiąt plus mają jeszcze dużo do zaoferowania, a ich doświadczenie i chęć do działania to niedoceniany potencjał.

Patronat honorowy nad obradami objęły; Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dzień wcześniej w ramach „polskiego Davos", w Krynicy-Zdroju odbył się panel pod nazwą „Europa wobec problemu starzejącego się społeczeństwa". Dyskutowano  o zmianach demograficznych, rynku pracy, systemach zabezpieczenia społecznego i ochronie zdrowia w kontekście starzejącego się społeczeństwa, a także kształceniu ustawicznym seniorów. Obrady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Podobnie było w sobotę w Miasteczku Galicyjskim, gdzie na uroczyste otwarcie Forum III Wieku przybyli słuchacze Uniwersytetu oraz licznie zaproszeni goście – blisko 170 osób. A wśród nich Marszałek Sejmu RP II i IV kadencji, były Premier RP, Józef Oleksy oraz przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Zygmunt Berdychowski. Przybyli posłowie, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Powiat Nowosądecki reprezentował Starosta Nowosądecki, Jan Golonka.

- Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku stanowi – dopełnienie idei społeczeństwa obywatelskiego – mówił Józef Oleksy. – Nie sposób nie zauważyć, że większość słuchaczy to kobiety.  Kobiety posiadają bardziej rozległe horyzonty. Dłużej zachowują swoją aktywność intelektualną i uczuciową, a wolne od rutyny oraz różnorakich obciążeń zawodowych i domowych, są bardziej kreatywne.
- Praca daje ludziom poczucie spełniani. Być może powinni sami decydować, jak długo chcą być aktywni zawodowo – dodał były premier, za co został nagrodzony gromkimi brawami.

Do dyskusji zaproszono wybitnych specjalistów i praktyków z dziedziny aktywizacji osób starszych z kraju i zagranicy. Swoimi doświadczeniami podzielili się naukowcy z Niemiec, Wielkiej Brytani i Ukrainy. Obrady rozpoczął panel pod nazwą – „Poszukiwanie rozwiązań problemów demograficznych w Polsce i Europie – Strategie regionalne a starzenie się społeczeństwa". O diagnozie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych, zmianie wizerunku i wykorzystaniu potencjału seniorów, dyskutowali: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander z UJ w Krakowie, Witold Kochan, poseł na Sejm RP, Magdalena Kuruś, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Leszek Zegzda, wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz gość specjalny Carl Petrokofsky z Wielkiej Brytanii. Moderatorem dyskusji był Jacek Woźniak dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W dalszej części obrad mówiono na temat aktywności obywatelskiej, zapobiegania wykluczenia społecznego, utrzymania sprawności umysłu, aktywności fizycznej oraz zatrudnianiu osób 50+. Nie zapomniano o rynku wyrobów i usług dla osób starszych i strategiach zarządzania wiekiem w firmach.

Forum towarzyszyła degustacja wyrobów i potraw przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Krużlowej, Polnej i Gródka w gminie Grybów. Instytucje i organizacje współpracujące z UTW zaprezentowały się na stoiskach promocyjnych. Dużym powodzeniem cieszyły sie wydawnictwa i mapy turystyczne przygotowane przez nowosądeckie Starostwo.
Partnerami Forum III Wieku było Województwo Małopolskie i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Powiat Nowosądecki i sądeckie uczelnie wyższe. 

Partnerzy Forum III Wieku 

Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 
Patronat Naukowy:
- Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 
Patronat Honorowy:
- Województwo Małopolskie
 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Powiat Nowosądecki
- Miasto Nowy Sącz
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
- Forum 50 + Seniorzy XXI Wieku
- Krajowa Izba Gospodarcza
- Związek Powiatów Polskich
- Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
- Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"

Patronat Medialny:
- Super Senior Dodatek do Super Expressu,
- RDN Małopolska,
- Regionalna Telewizja Kablowa w Nowym Sączu