Powiedzieli na Forum…

"Tylko silna gospodarczo  i zdolna do dialogu Europa Środkowo-Wschodnia jest partnerem w polityce międzynarodowej. A skoro Polska, kluczowe państwo Europy Środkowo-Wschodniej ma być silna: to naszym celem jest Euro w 2011"

Donal Tusk, Prezes Rady Ministrów

 

"Gra, która się toczy to gra potencjałów gospodarczych; Gra, która nie jest oparta na konfrontacji"
Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów

 

"Motto tegorocznego Forum stało się daleko bardziej istotnym w świetle ostatnich wydarzeń międzynarodowych" 
Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP

 

"Nagroda dla premiera Donalda Tuska to nagroda dla zachęty do odnoszenia nowych sukcesów" 
Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP

 

"Białoruś wybrała własną drogę. Ale drogą tą podążamy w ścisłych stosunkach gospodarczych z UE. Przecież Białoruś to most między Unią a Wschodem, aż po Chiny" 
Andrei Kobiakov, Wicepremier Białorusi

 

"Partnerstwo z Rosja jest nieuniknione, wszak my nawzajem siebie potrzebujemy" 
Wolfgang Clement, były Minister Gospodarki i Technologii Niemiec

 

"Dalsze rozszerzenie Unii to tylko kwestia woli politycznej, sprawa niezależna od rozwoju instytucjonalnego UE" 
Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu w UKiE

 

"Z energetyką jądrową jest tak, że wszyscy są za, ale najlepiej na drugim końcu Polski albo nawet w innym kraju." 
Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

 

"Polskie PKB rośnie szybciej, aniżeli zużycie energii" 
Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

 

"Spełnienie przez UE kryteriów z Kioto było możliwe tylko za sprawą rozszerzenia Unii na Wschód" 
Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

 

"Nie pogłębiające się uzależnienie od surowców importowanych, lecz nowe technologie – nisko emisyjnego spalania węgla to jest realny potencjał dla Polski" 
Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

 

"Pieniądze na rozwój górnictwa można znaleźć na rynku, nie musimy się ciągle oglądać na budżet. To jest kwestia wyobraźni i sposobów działania" 
Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

 

"To prosta ekonomia z kwotami na CO2 nakręca koniunkturę na energetykę jądrową" 
Jean – Baptiste Renard, Wiceprezes Grupy BP Europe na Europę i Afrykę Południową

 

"Grecja jest najbardziej konsekwentnym rzecznikiem europejskich aspiracji Turcji" 
Kostas Ifantis, Dyrektor Departamentu Polityki Planowania i Analiz w MSZ Grecji

 

"Ani UE ani USA nie mają pomysłu na nową, post-zimnowojenną Turcję. Negocjacje z Turcją się ślimaczą. Wszystko rozbija się o dwie kluczowe kwestie: formułę integracji Turcji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, bo o pełnym włączeniu na dzisiejszych warunkach mowy być nie może i swobodę poruszania się i podejmowania pracy przez Turków w krajach Wspólnoty." 
Andrzej Ananicz, adiunkt na uniwersytecie Warszawskim

 

"Credo polityki zagranicznej rządów AKP brzmi: zero problemów w sąsiedztwie. Więcej naszym celem jest przywrócenie Turcji regionowi, czyli odbudowa solidnych stosunków z krajami basenu Morza Czarnego, Bliskiego Wschodu, Bałkanów. Stosunków, których faktycznie nie było, gdy Turcja pozostawała zimnowojennym satelitą amerykańskim, a ostatnie sześć lat rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju to świadectwo jakościowej zmiany w polityce zagranicznej. Turecki projekt tzw. Paktu Stabilności dla Kaukazu, inicjatywa w sprawie rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu, czy ostatnia przełomowa wizyta prezydenta tureckiego A. Gula w Armenii, to tylko garść zupełnie świeżych przykładów." 
Suat Kiniklioglu, Wiceprzewodniczący parti AK w Parlamencie Tureckim

 

"Banki polskie i cały sektor finansowy co do zasady są zdrowe: portfele kredytowe są zbalansowane, udział tzw. non-performing loans – kredytów sklasyfikowanych jako poniżej standardu t.j. zagrożonych lub straconych jest niewielki, ogólny udział depozytów w aktywach znacznie przekracza średnią dla tzw. starej UE, nie ma problemów z płynnością. Jednak przed kryzysem trudno będzie uciec: sektor finansowy jest zglobalizowany do cna, banki polskie pożyczały sporo na Zachodzie, teraz z kredytowaniem będzie znacznie trudniej. Będą też problemy z finansowaniem przez giełdę: kapitał zagraniczny z rynków wschodzących ucieka często pierwszy." 
Stephane Hild, Dyrektor Generalny Societe Generale Polska

 

"Udało nam się zdusić inflację, według ostatnich danych, przez ostatnie dwa letnie miesiące na Ukrainie mieliśmy do czynienia z deflacją. Na Ukrainie nie ma kryzysu gospodarczego, jest natomiast poważny kryzys polityczny. Kryzys, w którym pojawia się więcej pytań, niż odpowiedzi" 
Petro Poroszenko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Narodowego Ukrainy

 

"Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa elektrowni w Ignalinie, do wygaszenia której Litwa zobowiązała się w Traktacie Akcesyjnym. W związku z oddalającym się terminem realizacji polsko – bałtyckiego projektu alternatywnego tzw. Ignaliny2 i w obawie przed rosyjskim szantażem energetycznym rząd forsuje przesunięcie o kilka lat terminu wygaszenia elektrowni. Ostateczna decyzja zapadnie na listopadowym szczycie Rady Unii Europejskiej. Mam tylko nadzieję, że rozwiązanie przyjęte prze UE nie pogłębi naszej zależności od surowców z Rosji" 
Darius Degutis, Dyrektor ds. Strategicznych Projektów Miedzynarodowych, LEO LT, AB

 

"Kluczowym zagadnieniem tzw. Wzmocnionej Umowy z Ukrainą będzie skuteczna warunkowość. Krótko mówiąc: Komisja oczekuje wdrażania acquis communautaire na ogromną skalę, w zamian zaś oferuje bardzo niewiele." 
Paweł Świeboda, Prezes DemosEuropa

 

"Od hojności Unii zależeć będzie na ile realne okaże się partnerstwo Europy ze wschodnimi sąsiadami" 
Alan Mayhew, Profesor University of Sussex

 

"Garton Ash trafnie pytał: powiedz mi jaka jest twoja Europa Środkowa, a powiem Ci kim jesteś" 
Dusan Caplovic, Wicepremier Słowacji

 

"Do końca 19 wieku polityczna Europą Środkową były Niemcy. Międzywojenne projekty integracji regionu nie powiodły się bo zbrakło podstaw gospodarczych, dzisiaj jest trochę podobnie.. Nie ma kręgosłupa, który mógłby się przełożyć na politykę, chociaż państwa środka Europy z całą pewnością maja wspólne interesy. Interesy, które zamknąłbym w dwóch punktach: po pierwsze przyspieszenie konwergencji w ramach UE, po drugie wspólna polityka wobec Rosji i rosyjskiej polityki Niemiec i Włoch. Takim kręgosłupem ma szansę stać się strategiczna współpraca energetyczna. Niemcy bez wsparcia Europy Środkowo-Wschodniej nie są w stanie prowadzić skutecznej polityki wobec Rosji. Więcej, po tym co się stało w Gruzji, jestem pewien, że niemiecka współpraca energetyczna z Rosja zostanie zrewidowana." 
Paweł Zalewski, Poseł na Sejm RP

 

"Mołdawski rząd powinien dać mieszkańcom Naddniestrza odczuć, że są obywatelami Mołdawii. Skończyć z krótkowzroczną polityką izolowania Naddniestrzan, którzy wciąż w Mołdawii są traktowani jak obcokrajowcy." 
Vlad Spanu, Prezydent Fundacji Mołdawskiej

 

"Z energetyką jądrową jest trochę tak, że wszyscy mówią: budujemy od zaraz, ale nikt się nie kwapi. Specjalistów od budowy elektrowni nuklearnych jest garstka, firm, które mają doświadczenie nie więcej niż pięć na świecie. Budowa kilkudziesięciu elektrowni jednocześnie to projekt po prostu niewykonalny technicznie. A budować trzeba, gdy koszty wykupu kwot na CO2 rosną drastycznie. W tej sytuacji wygrają te państwa, które na budowę elektrowni zdecydują się pierwsze." 
Stephen Poloz,, Wiceprezes Export Development Canada

 

"Amerykanie, już blisko dziesięć lat temu, postawili na dywersyfikację dostaw surowców energetycznych do Europy. Forsują projekty realnie uniezależniające od ropy i gazu z Rosji, bo doskonale zdają sobie sprawę, że nadmierna zależność energetyczna od Moskwy na dłuższą metę doprowadzi do konfliktu w łonie Unii, co w konsekwencji poważnie osłabi jej możliwości działania, również na zewnątrz Wspólnoty, po trosze wyręczając w tym USA." 
Vladimir Socor, Ekspert Fundacji Jamestown

"Korytarz gazowy z pewnością nie ominie Ukrainy: Ukraina jest bowiem, zarazem największym importerem gazu w Europie i najistotniejszym szlakiem przesyłu tego surowca na Zachód." 
Vadim Chuprun, Wiceprezes Zarządu NAK Naftogaz Ukraine

 

"Mam nadzieje, że błąd popełniony na szczycie NATO w Bukareszcie szybo zostanie naprawiony: niezwłoczne przyjęcie MAP-u dla Gruzji i Ukrainy to sprawa fundamentalna. Wspólna Komisja Gruzja –NATO to ogromny krok na przód, ku członkostwu w Sojuszu" 
Giorgi Baramidze, Wicepremier Gruzji

 

"W krótkim okresie nawet pogłębiona umowa o wolnym handlu nie poprawi negatywnego bilansu handlowego Ukrainy z UE. Na pewno nie skorzysta ukraińskie rolnictwo: jest anachroniczne i rozdrobnione, tu problemem nie są taryfy, lecz rygorystyczne standardy jakości. Na dłuższą metę pomóc może zbliżenie prawno-regulacyjne, oczywiście tylko o ile tzw. transpozycja acquis będzie realna, a europejskie normy egzekwowane w praktyce. Do tego niezbędna będzie pomoc ze strony UE. Pomoc efektywna i dostosowana do potrzeb Ukrainy." 
James Wilson, Dyrektor-Założyciel Rady Biznesu Ukraina-UE

 

"Ukraiński system zamówień publicznych w zasadzie trzeba zbudować od nowa. I to będzie jednym z priorytetów nowej pogłębionej umowy partnerskiej." 
Ewa Synowiec, Dyrektor Departamentu w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej

 

"Wprowadzenie euro w 2011 roku będzie korzystne dla polskiej gospodarki. Obecnie złoty jest przewartościowany, realnie powinien być nieco słabszy. Siła złotego zaprzecza sile polskiej gospodarki, szkodząc polskiemu eksportowi." 
Grzegorz Kołodko, były Wicepremier i Minister Finansów RP

 

"Wolność mediów poznaje się w sytuacjach ekstremalnych. W Gruzji ten egzamin wypadł całkiem pomyślnie" 
Tengiz Pchaładze, redaktor gruzińskiego czasopisma "Prawo i Politologia"

 

"Nie ma jednej gazowej Europy, są co najmniej trzy: nasza wschodnia – zdominowana przez Gazprom, południowa – zdominowana przez Algierię i najbardziej bezpieczna Europa północno- zachodnia, zaopatrywana z szelfu Morza Północnego" 
Laszlo Varro, Główny Ekonomista i Wcieprezes ds. Rozwoju MOL Group

 

"Polska jest bardzo krytyczna w ocenie rezultatów wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. To była polityka zbyt bojaźliwa, wyrastająca z naiwnego spojrzenia na Rosję. Po tym co się stało w Gruzji mamy gorzką satysfakcję: łatwej będzie teraz Zachodowi zrozumieć nasz pierwotny sceptycyzm." 
Maciej Płażynski, Poseł na Sejm RP

 

"Ulica Bol’shaya Kommunisticheskaya” będzie przemianowana na ulicę A. Sołżenicyna." 
Elena Drapeko, Wiceprzewodnicząca Komitetu Dumy Państwowej ds. Kultury

 

"Władza uwielbia usprawiedliwiać swoje koncepcje twarzami wielkich zmarłych, którymi gra. A. Sołżenicyn przez całe życie był wolny, a po śmierci już nie jest." 
Grigorij Amnuel, Dyrektor Wykonawczy rosyjskiego Otwartego Klubu Dialogu Międzynarodowego

 

"Jeśli nie podoba się wam komunizm i gułagi, to śpiewajcie sobie o tym piosenki, ale zapomnijcie o analogiach do Putina. Sołżenicyn umiał odróżnić zło przez duże „z” od tego przez małe." 
Jurij. Afanasiev, założyciel Fundacji "Novoye obrazovaniye"

 

"Gdy Sołżenicynowi dali już wreszcie wolność, to okazało się, że nikt go już nie chciał słuchać. Okazało się, że jednym z niewielu, którzy liczyli się z jego zdaniem, był Władimir Putin." 
Grzegorz. Kozak, dyrektor produkcji "Wydarzeń" Polsatu

 

"Gdy Bronisław Geremek złożył 30 czerwca 2000 roku dymisję z urzędu Ministra Spraw Zagranicznych, wrócił do domu tramwajem. Tyle o jego charakterze." 
Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu w UKiE

 

"Złośliwi oskarżali Geremka o wywieranie wpływu na dziennikarzy. Ale jak dziennikarze mieli się z nim nie zgadzać, skoro jego argumenty przekonywały ich, że ma rację?" 
Leopold. Unger, dziennikarz "Le Soir"

 

"Dzisiaj powinniśmy się skoncentrować na silniejszym włączeniu polityki europejskiej do polityki krajowej" 
Danuta Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska

 

"Polska musi być aktywniejszym graczem w unijnej polityce, musi się nauczyć zawierać sojusze i koalicje, a mniej zabiegać o to, czy w doraźnych sprawach uda się jej stworzyć mniejszość blokującą" 
Danuta Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska

 

"Komisja Europejska wyraża poparcie dla polsko – szwedzkiej inicjatywy wschodniego partnerstwa. Konflikt w Gruzji przekonał o wadze tej inicjatywy te kraje UE, które wcześniej były wobec niej sceptyczne" 
John O'Rourke, Szef Wydziału Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w komisji Europejskiej

 

"Myślenie strategiczne to myślenie w perspektywie kilku – pokoleniowej. Długofalowych źródeł wzrostu dobrobytu w Polsce powinnyśmy szukać w mechanizmach, kapitałach i politykach społecznych, a nie szeroko rozumianej polityce gospodarczej państwa, której instrumenty na tym etapie rozwoju przestają być adekwatne i wystarczające" 
Michał Boni, Sekretarz Stanu, Szef zespołu doradców strategicznych Premiera RP

"W Polsce wydatki na badania i rozwój kształtują się na poziomie budżetów badawczych średniej wielkości korporacji." 
Michał Boni, Sekretarz Stanu, Szef zespołu doradców strategicznych Premiera RP

 

"Trójkąt Weimarski trzeba wypełnić nową treścią: zaczynaliśmy od spraw miękkich, teraz czas by zająć się twardymi konkretami: WSZiB, budżetem UE, rozszerzeniem Unii." 
Axel Schafer, Poseł Bundestagu

 

"Brak konsultacji z Polska nie raz już doprowadził do poważnego kryzysu w UE Np. w sprawie nowej umowy partnerskiej z Rosją" 
Dariusz Rosati, Poseł do Parlamentu Europejskiego