Imprezy towarzyszące

Obradom Forum Ekonomicznego towarzyszyły wydarzenia kulturalne:

wystawy

 • "Drogi do wolności" wystawa Europejskiego Centrum Solidarności
 • Forum Ekonomiczne w obiektywie
 • Wystawa fotograficzna o Obwodzie Pskowskim
 • Wystawa "Zaginiony Świat" – fotografie z łemkowszczyzny

imprezy

 • Koncert gruzińskiej grupy taneczno-wokalnej RUSTAVI
 • Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
 • Prezentacja najnowszej książki Konstantina Simonowa – Dyrektora Moskiewskiego Centrum Koniunktury Politycznej – "Energetyczne supermocarstwo"
 • Kto jest właścicielem rosyjskich środków masowego przekazu? – prezentacja przygotowana przez Jarosława Skworcowa, Dziekana Wydziału Dziennikarstwa MGIMO (Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych)
 • Wieczór autorski Włodzimierza Wojnowicza
 • Wieczór kurdyjski   
 • Prezentacja książki Marii Jarosz "Macht, Privillegien, Korruption"
 • Zdarzyło się we Wrocławiu. Es geschah in Breslau. Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim
 • Prezentacja książki Borysa Reitschustera "Putins Demokratur"
 • Projekcja filmu "9 Kompania", reżyseria Fiodor Bondarczuk, 2005 r.