XVI Forum Ekonomiczne (2006)
Krynica Zdrój 6-9 września 2006

Europejskie wyzwania: pytanie o nową tożsamość Europy

Co roku Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju gromadzi międzynarodowe grono ekspertów i liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Bezpośrednia wymiana doświadczeń i poglądów ułatwia podejmowanie decyzji oraz wspólnych działań ważnych dla rozwoju współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.

Nowa Europa 2006. Raport z transformacji

Panele dyskusyjne Forum wg ścieżek tematycznych:

POLITYKA MIĘDZYNARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczeństwo europejskie – wyzwania i recepty
 • Hamas i Kadima u władzy – jaka jest przyszłość konfliktu izraelsko-palestyńskiego?
 • Bezpieczeństwo małych krajów w przestrzeni postsowieckiej
 • Gospodarcze i instytucjonalne problemy integracji krajów Azji Centralnej 
 • Konflikty na Zakaukaziu: droga do rozwiązania
 • Niemcy, Polska, kraje Bałtyckie i Rosja. Czy jest pozytywny scenariusz?
 • Europejski system obrony: instytucje i przemysł
 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie: perspektywy rozwoju NATO po szczycie w Rydze
 • Stan i perspektywy społecznej, gospodarczej i politycznej modernizacji Kazachstanu
 • Stosunki rosyjsko-ukraińsko-polskie – punkt widzenia nowego politycznego pokolenia
 • Region Morza Czarnego jako obszar rywalizacji wpływów państw europejskich, azjatyckich oraz Stanów Zjednoczonych

NAUKA I KULTURA

 • Rosja i Nowa Europa na drodze do dialogu
 • Europa – rozszerzenie czy schyłek
 • Miasta kreatorami nowej tożsamości Europy
 • Kultura nowej Rosji i problemy XXI wieku
 • Kryzys irański a islam na Kaukazie
 • Media w czasach konfliktu
 • Środkowoeuropejskie dylematy tożsamości
 • Biznes i prasa
 • Lingwopolityka: Jaki model dla Europy
 • Między Wschodem a Zachodem, kontynentalna i duchowa jedność Europy

SPOŁECZEŃSTWO

 • Wschodni wektor europeizacji
 • Przyszłość federalizmu rosyjskiego
 • Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i na Ukrainie
 • Post-radzieckie systemy polityczne: kierunki ewolucji
 • Kraje Nowej Europy: konflikty i poszukiwania tożsamości
 • Wolne media w Europie Środkowo-Wschodniej 
 • Modele państwa: między gospodarką a polityką społeczną 
 • Wolność i odpowiedzialność dziennikarzy
 • Ukraina – Europa: poszukiwanie zrozumienia 
 • Wyszehradzkie wybory – nasze środkowo-europejskie szanse i zagrożenia 
 • Globalizacja á la carte?
 • E-government i reforma sektora publicznego w Europie Wschodniej

PALIWA I ENERGETYKA

 • Interesy amerykańskie a kwestia bezpieczeństwa energetycznego w stosunkach UE i Rosji
 • Rozwój i współpraca regionalnych systemów energetycznych
 • Bezpieczeństwo dostaw i stabilizacja produkcji energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego
 • Operator systemu przesyłowego a bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
 • Liberalizacja rynku energii w Europie Środkowej i Europie Środkowo-Wschodniej
 • Zdolności produkcyjne przemysłu rafineryjnego w regionie Morza Bałtyckiego – bezpieczeństwo dostaw surowców – wyzwania i możliwości
 • Środowisko, krajobraz i energia w perspektywie średnioterminowej. Kierunki zmian w nowym porządku ekonomicznym
 • Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa energetycznego po szczycie G-8
 • GUAM w poszukiwaniu bezpieczeństwa energetycznego
 • Wyzwanie dla Unii Europejskiej: nowe sieci energetyczne w krajach Europy Południowo-Wschodniej
 • Geopolityka w sektorze energetycznym: ropa czy atom?

UNIA EUROPEJSKA I JEJ SĄSIEDZI

 • Euro jako laboratorium umowy walutowej w globalnym wymiarze finansowym: Europa, Azja, Kraje Zatoki, Ameryka Łacińska
 • Ukraina po reformie politycznej – nowe wyzwania i perspektywy
 • Rumunia na progu Unii Europejskiej – ważny ekonomiczny partner
 • Południe Regionu Śródziemnomorskiego a Europa
 • Ukraińska strategia integracji z Europą: przesłanki, modele, scenariusze
 • System partyjny w Rosji: zmiany w kierunku Europy czy Azji?
 • Odkrycie Obwodu Pskowskiego
 • Euroatlantycka integracja Ukrainy – nowe wyzwania i perspektywy
 • Czy Europa potrzebuje modelu społecznego dla swojej tożsamości?
 • Unia Europejska a Bliski Wschód. 10 lat po Deklaracji Barcelońskiej
 • Na drodze do pełnego członkostwa: Unia Europejska i kraje Południowo-Wschodniej Europy
 • Zmiany demograficzne: wędrówki po świecie pracy
 • Białoruś pomiędzy Rosją a Europą. Perspektywy polityczne i gospodarcze

 

Informacje o Forum:

KONTAKTY
- Forum Ekonomiczne to uznane wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Opisywane w prasie jako to, "na którym warto bywać".
- Forum to bezpośredni kontakt z osobami z pierwszych stron gazet.
- Nawiązane na Forum kontakty są często pierwszym krokiem do dalszej współpracy.
- W XVI Forum wzięło udział 1800 osób z ponad 40 krajów Europy, Azji i Ameryki.

NOWE TRENDY
- Program XVI Forum to 140 debat podzielonych na bloki tematyczne. W wystąpieniach ekspertów poruszane są aktualne zagadnienia, m.in. z gospodarki, polityki, nauki i kultury.
- Udział w Forum to możliwość zapoznania się z nowymi trendami rozwoju gospodarki.
- Forum pomaga w optymalnym planowaniu rozwoju firmy, uwzględniając możliwe zmiany polityczno-gospodarcze, o których m.in. mówią prezentowane na Forum raporty.

WPŁYW NA OPINIĘ
- Forum to doskonała okazja, by przedstawić swoją opinię wobec aktualnych zjawisk i problemów, nad którymi debatują politycy.
- Forum to możliwość współtworzenia i prezentacji projektów dotyczących dostosowania obowiązujących przepisów do zachodzących zmian społeczno-ekonomicznych.

WIZERUNEK
Public Relations
- W Forum uczestniczy około 200 polskich i zagranicznych dziennikarzy.
- Opinie i wypowiedzi uczestników są cytowane w materiałach prasowych relacjach radiowych i telewizyjnych.
Reklama
- Forum to doskonałe miejsce na reklamę firmy/instytucji, z którą można dotrzeć do wszystkich uczestników Forum, w tym kadry kierowniczej ponad 500 firm z wielu branż. W ofercie Forum: 
  • niekonwencjonalne formy promocji dostosowane do profilu działalności firmy
  • wydawnictwa Forum
  • stoiska reklamowe
  • reklama zewnętrzna


Oficjalna Linia Lotnicza
PLL LOT 

Partner Informatyczny
Lumena Sp. z o.o.
MaxData Sp. z o.o.
D-Link Polska Sp. z o.o.

Partner Technologiczny
ComputerLand S.A.

Przewoźnik
Iberia Motor Company S.A.
SIXT rent a car Polska