Uczestnicy o Forum

 

Jerzy Buzek
Chairman of the European Parliament

To forum zawsze było ważne, a teraz jest jeszcze bardziej istotne, bo chcemy jak najszybciej wyjść z kryzysu. A tutaj przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy właśnie o tym radzą, jak wyprowadzić gospodarkę z kryzysu. A kilka lat temu zastanawialiśmy się jak osiągnąć wzrost gospodarczy na poziomie 5-6 procent i to się udało. Dlatego jestem przekonany, że dzięki temu forum będzie to możliwe jeszcze szybciej.
   
Danuta Hübner
Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej

Polsce potrzebna jest refleksja, co zrobić, by być atrakcyjniejszym krajem pod względem inwestycyjnym. Komisja Europejska dostrzega ogromne potrzeby inwestycyjne w Europie, a każde euro należy mądrze inwestować.
   
Daniel Fried
Podsekretarz Stanu USA ds. Europejskich i Euroazjatyckich

Chcemy budować wspólną sieć bezpieczeństwa nieskierowaną przeciw Rosji. Ale też nie ma to oznaczać, że USA będą broniły Rosji, a Rosja Polski.
   
Zyta Gilowska
Wicepremier, Minister Finansów

Polska, mimo zawirowań i trwającej piąty rok kampanii wyborczej, pracowicie i systematycznie realizuje program konwergencji i w 2009 roku spełni wszystkie warunki konieczne do przyjęcia euro. 
   
Jorge Sampaio
Wysoki Przedstawiciel ds. Współpracy Między Cywilizacjami ONZ, b. Prezydent Portugalii

Zwykli ludzie są zmęczeni dyskusją nad unijnymi instytucjami i zasadami głosowania, chcą, by unia zajęła się sprawami ważnymi dla nich, jak zatrudnienie czy innowacje.
   
Marek Belka
Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

To nieprawa, że Europa jest chora na sklerozę. Tak samo nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż strategia lizbońska umarła. Jest żywa teraz bardziej niż kiedykolwiek, bo Europie przywodzą Portugalczycy.
   
Christophe Zimermann
Ekspert Światowej Organizacji Celnej 

Na świecie, ale przede wszystkim w Chinach i w Wietnamie, podrabiane jest praktycznie wszystko, a to znaczy, że jesteśmy najzwyczajniej okradani.
   
Michael Gapes
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Brytyjskiej Izby Gmin

Musimy zadbać o ciągłość UE i unikać podziałów, które jej szkodzą. Wiele problemów Unii Europejskiej może być rozwiązanych tylko dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko współpracując, będziemy mogli odnieść sukces.
   
Kateryna Juszczenko
Szefowa Fundacji Charytatywnej Ukraina 3000

Coraz więcej biznesmenów na Ukrainie rozumie, że obok jak największych zysków potrzeba jeszcze czegoś więcej. Dlatego działają, by pomóc innym – najpierw swoim własnym pracownikom, a potem innym potrzebującym w społeczeństwie.
   
Kazimierz Marcinkiewicz
Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Rośnie mobilność zawodowa Polaków. To bardzo korzystne zjawisko, którego sam jestem świetnym przykładem. W ciągu ostatnich pięciu lat siedem razy zmieniałem pracę, chociaż nie zawsze chciałem ją zmienić.
   

Valdas Adamkus
Prezydent Republiki Litewskiej

Forum przyczynia się do dalszego pomyślnego rozwoju współpracy między państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Dobra sytuacja polityczna i gospodarcza wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej leży w interesie nas wszystkich. Forum w Krynicy zwiększa naszą determinację w dążeniu do współpracy. Daje nam również doskonałą możliwość realizacji idei wolnej i zjednoczonej Europy.
   

Aleksander Kwaśniewski
b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Forum od czternastu lat jest tym miejscem, które starało się nie tylko obserwować i recenzować, ale także pomagać w kształtowaniu nowej wizji europejskiej. Czternaście lat temu mówienie o Unii Europejskiej 25 krajów, o naszej w niej obecności było wizjonerstwem. Dzisiaj jest już faktem i zastanawiamy się bardzo szczegółowo, co z tego wynika.

 

 

(…) O Forum można już mówić jako o instytucji zakorzenionej, uznanej, która odgrywa swoją rolę w Europie Środkowo-Wschodniej, a myślę, że i szerzej – w Europie. (…) Jestem przekonany, że takie spotkania są jak ziarno rzucone w glebę, które z czasem wydaje owoce. Wierzę, że owocem tym będzie lepsze porozumienie i zrozumienie, coraz ciekawsza i bogatsza oferta współpracy, wiele nowych, wspólnych inicjatyw i konkretnych działań na różnych poziomach i płaszczyznach, które będą budować pomyślną przyszłość nie tylko naszych narodów, ale całego europejskiego kontynentu.
(…) Im więcej takich miejsc, jak Krynica, tym mniej miejsc, gdzie są konflikty.

   
Wiktor Juszczenko
Prezydent Ukrainy

W krynickim Forum biorą udział znani politycy oraz przedstawiciele biznesu z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy mają wpływ na kształt polityki gospodarczej w swoich krajach oraz rozwój współpracy regionalnej.
   
Milkuláš Dzurinda
Premier Republiki Słowacji

Cieszę, że organizatorom Forum Ekonomicznego w Krynicy udało się zbudować tradycję spotkań przedstawicieli kół rządowych i gospodarczych państw Europy Środkowo-Wschodniej (…). Wymiana opinii i doświadczeń na temat tak drastycznych zmian gospodarczych, jakie w ostatnich latach zachodzą w naszych krajach, jest konieczna i leży w naszym wspólnym interesie.
   
Aleksander Chalyi
b. Wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy

(…) Pozytywne było dla mnie to, że temat Ukrainy był jednym z wiodących podczas Forum, nie zważając na to, że większość urzędników ukraińskich zaraz po wydarzeniach w Kijowie /dymisja rządu J. Tymoszenko-red./ praktycznie w komplecie wyjechała z Krynicy. Po raz drugi brałem udział w Forum i podczas tegorocznego otrzymałem potwierdzenie moich ocen przyszłości UE i współpracy Ukrainy z UE.
(…)Kompleksowo Forum należy ocenić bardzo pozytywnie i sądzę, że jest już odpowiedni moment, aby coś podobnego robić w Ukrainie.
   
Dalia Grybauskaite
Komisarz UE ds. Programowania Finansowego i Budżetu

Globalizacja nie pozwala czekać. Jeśli jakiś kraj albo firma nie chce konkurować z innymi, szybko wypada z gry. A konkurencja zmusza do rozwoju. 12, 15 lat temu pewnie wielu mieszkańców naszego regionu nawet nie widziało komputera, a dzisiaj używają ich nawet nasze wnuki.
   
Ewa Łabno-Falęcka
Dyrektor, Daimler Chrysler Automotive Polska 

Prezentacja na Forum to sprawdzona forma promocji Mercedesa, który jest w Polsce bardzo dobrze postrzeganą marką. Spotkanie w Krynicy jest okazją, by zarówno jego uczestnikom, jak i szerokiej publiczności pokazać nasze produkty. Sądzę, że na pewno wpłynie to na sprzedaż.
   
Shawn McCormic
Wiceprezes ds. Międzynarodowych, TNK- BP Rosja

Forum Ekonomiczne w Krynicy to okazja do lobbingu dla dużych firm, jednak i małe firmy mogą mieć w tym zakresie pole do popisu. Forum to także miejsce do dyskusji o problemach regulacji prawnych.
   
Tadeusz Browarek
Prezes Zarządu, Lumena Sp. z o.o.

Jestem uczestnikiem Forum od 7 lat. Uważam, że Instytut Studiów Wschodnich [organizator Forum] robi więcej dla promocji Polski niż wiele instytucji powołanych do tego statutowo. 
To właśnie na Forum inicjowana jest w rzeczywistości większość późniejszych relacji gospodarczych w regionie o znaczeniu ponadnarodowym.
   
Igor Chalupec
Prezes Zarządu, PKN Orlen SA

Forum w Krynicy w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia stało się jednym z najważniejszych wydarzeń biznesowo-intelektualnych w Polsce. 
Goście w Krynicy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na kompleksowość, szerokie spojrzenie na sprawy nie tylko polskie czy środkowoeuropejskie, ale także globalne. Ten poszerzający się
z roku na rok zakres tematyczny spotkań i debat może być wielkim atutem Forum w najbliższych latach.
   
Tomasz Sielicki
Prezydent, Grupa ComputerLand

Dla nas Rosja, Ukraina czy Litwa to miejsca, w których chcemy zaistnieć, zaoferować nasze usługi. Do tego są oczywiście potrzebne referencje, produkty, ale także marketing i reklama naszych osiągnięć i samej marki. Forum w Krynicy znakomicie wpisuje się w tę strategię, stanowi platformę, na której różnymi sposobami można pokazać swój wizerunek.
   
Oleksandr Todijczuk
Prezes, O.S.A. UKRTRANSNAFTA

Ranga Forum rośnie z roku na rok. Istotnym czynnikiem świadczącym o tym jest stale powiększająca się liczba uczestników, jak i wystawców prezentujących innowacyjny potencjał swoich firm. Sprzyja to nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych owocujących kontraktami.
   
Józef Biegaj
Prezes Zarządu, Impel Security Polska

To, co dla mnie ważne to coraz mocniejsza obecność biznesu zachodniego, możliwość konfrontacji poglądów i wymiany koncepcji biznesowych. Przekraczamy dawną formułę – dziś Krynica staje się miejscem nie tyle dyskusji o Wschodzie, co spotkań Wschodu z Zachodem. Jest to efekt naszego wejścia do UE i wielu biznesmenów tak to Forum postrzega. 
   
Marek Moczulski
Prezes Zarządu, Mieszko SA

Jest to naprawdę bardzo pożyteczna inicjatywa, doskonała platforma do wymiany doświadczeń. Dostrzegam też znaczną poprawę organizacji. Z roku na rok poprawia się baza noclegowa, co jest wynikiem inwestycji czynionych przez samych kryniczan – miejscowość jest coraz bardziej zadbana, jest coraz wyższy standard.