XIX Forum Ekonomiczne (2009)
Krynica Zdrój 9-12 września 2009

Solidarność europejska - 20 lat po rewolucji

 

 

Przesłanie Przewodniczącego Komisji Europejskiej
Jose Manuela Barroso
do uczestników Forum

 

 

Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej Forum

Tegoroczne XIX Forum Ekonomiczne, jego rozmach, różnorodność, a przede wszystkim rekordowa liczba gości są  najlepszym potwierdzeniem  sukcesu jaki odnosi zaproponowana przez nas formuła spotkania. Rozmowy o stosunkach między starą a nową Europą nadal znajdują coraz większe grono uczestników i słuchaczy. Wciąż przybywa chętnych do dyskusji o tym jak szybciej i efektywniej budować gospodarkę wolnorynkową, jak pokonywać trudności gospodarcze  oraz jak unikać błędów przy tworzeniu nowoczesnego państwa prawa.   Myślę, że także w tym roku udało nam się zapewnić obecność w Krynicy przedstawicieli różnych światów:  biznesmenów, polityków, ludzi kultury i nauki , czyli  tych wszystkich którzy mają wpływ na opinię w Europie.  

 Wielkość  Forum  z jednej strony wynika  naszych planów i przemyślanych decyzji z drugiej w pewnym stopniu jest wymuszana przez ciągle rosnące zainteresowanie.  Co roku bowiem zgłasza się coraz więcej firm i instytucji, które chcą podczas Forum zaistnieć, dla których krynickie audytorium jest najlepszym miejscem do pokazania swoich walorów, nawiązania niezbędnych kontaktów, omówienia i załatwienia spraw, które czasem  w oficjalnych gabinetach czekają miesiącami. Dlatego zakończone kilka tygodni temu Forum obfitowało w bardzo wiele ważnych i ciekawych rozmów, bo przede wszystkim rozmowy stanowią główną treść spotkania w Krynicy.  Stąd też wzięła się  nie notowana dotąd liczba ponad 2 tysięcy gości oraz niemal 150 paneli, sesji plenarnych i wydarzeń specjalnych. Jeśli dodamy do tego bardzo bogaty program imprez kulturalnych  to zrozumiemy dlaczego Krynica tętniła życiem do ostatnich chwil Forum.

Równie dobrze można ocenić odbywające się równolegle  Forum Inwestycyjne w Tarnowie, Forum Regionów w Muszynie i Forum Ekonomiczne  Młodych Liderów w Nowym Sączu. Wszystkie te konferencje zanotowały wzrost liczby uczestników oraz poszerzenie omawianej tematyki. Warto powiedzieć, że w  Tarnowie w tym roku po raz pierwszy przyznano nagrody dla inwestycji  roku i inwestora roku. Są to zatem  już samodzielne imprezy, które w przyszłym roku jeszcze mocniej potwierdzą swój potencjał i aspiracje.

Rozmiar  XIX  Forum  Ekonomicznego stanowił także ogromne wyzwanie dla organizatorów i myślę, że wywiązaliśmy się z niego dosyć dobrze. Nie znaczy to jednak, że nie ma spraw które należy poprawić. Ale jest to cecha wszystkich tak dużych konferencji. Patrząc na Krynicę na przestrzeni ostatnich lat nie sposób nie dostrzec postępu jakie to miasto uczyniło by z roku na rok poprawiać komfort gości Forum., a na tle uzdrowisk w Polsce na pewno jest jednym z najlepszych.  Oczywiście dojazd do  Krynicy zajmuje trochę czasu, ale  moim zdaniem poniesione trudy z nawiązką rekompensuje atmosfera dyskusji i ranga zaproszonych gości.

 

XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy 9-12 września 2009

 
W dniach od 9 do 12 września w Krynicy odbyło się XIX Forum Ekonomiczne. Było to największe Forum w jego 17-letniej historii. Zdaniem organizatorów formuła spotkania odniosła ogromny sukces, dowiodła, że wielowymiarowe dyskusje przedstawicieli świata polityki, gospodarki, kultury i nauki są niezbędnym elementem rozwoju społeczeństw. Wpływ na opinie i najważniejsze decyzje mają bowiem  nie tylko politycy, ministrowie czy właściciele firm, ale też intelektualiści, artyści, naukowcy, dziennikarze itp. Stały rozwój Forum, coraz większa liczba gości i wydarzeń w jego trakcie jest najlepszą odpowiedzią na pytanie o wymierne efekty dotychczasowych spotkań.

Oto jak tegoroczne Forum w wywiadzie dla Onet.pl ocenił  Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego:

„…były to na pewno dni obfitujące w wiele ważnych ciekawych rozmów, bo przede wszystkim rozmowy stanowią główną treść spotkania w Krynicy… Na pewno najważniejszym gościem był Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Równie ważnym na pewno był premier Hiszpanii Jose Maria Aznar. Na pewno bardzo ciekawym, ważnym, wybitnym gościem jest dzisiejszy gość Forum Ekonomicznego Edmund Phelps, Gunter Verheugen. Jednym słowem tych gości, których uważamy za ciekawych, ważnych  było w tym roku bardzo, bardzo wielu… Dzisiaj Krynica jest tego najlepszym przykładem, że te zmiany które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat to niemalże rewolucja. Przybyło wiele nowych hoteli, przybyło wiele nowych inwestycji infrastrukturalnych. To już po prostu inny świat. Tego świata by nie było gdyby nie ten mechanizm, który uruchomiliśmy wspólnie po roku 89…”

Goście o XIX Forum Ekonomicznym

Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego:
 

To forum zawsze było ważne, a teraz jest jeszcze bardziej istotne, bo chcemy jak najszybciej wyjść z kryzysu. A tutaj przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy właśnie o tym radzą, jak wyprowadzić gospodarkę z kryzysu. A kilka lat temu zastanawialiśmy się, jak osiągnąć wzrost gospodarczy na poziomie 5-6 proc. i to się udało. Dlatego jestem przekonany, że dzięki temu forum będzie to możliwe jeszcze szybciej.

Źródło: Rzeczpospolita

 
Leopold Unger, publicysta 'Le Soir' oraz 'Gazety Wyborczej', w rozmowie z dziennikarzem 'Gazety Wyborczej' i serwisu wyborcza.biz, Konradem Niklewiczem podsumowuje 3 dni Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój:

„Piątkowa debata poranna między ekonomistami bardzo wysokiej klasy udowodniła, że jest to znakomite miejsce do sformułowania bardzo zasadniczych pytań. One padły ze strony występujących ekonomistów głównie amrykańskich, plus dwa europejskie głosy bardzo pragmatyczne i bardzo korygujące teoretyczną amerykańską teorię ekonomii i inspirujące główne pytanie jakie mnie sie nasunęło: …Czy ekonomia jest w ogóle nauką?  … między Phelpsem a innym znanym ekonomistą amerykańskim nic się nie zgadzało zupełnie. Dwa rozmaite punkty widzenia, na zupełnie zasadanicze sprawy jak: rola Stanów Zjednoczonych, możliwości wyjścia z kryzysu, rola dolara… itd Mniejsza o wnioski, każdy wysnuje je sam takie na jakie go stać, ale jakość była niewątpliwie światowa.“

Źródło: www.wyborcza.biz

XIX Forum Ekonomiczne w liczbach

  • około 2000 uczestników, w tym ponad 1100 z zagranicy
  • 5 sesji plenarnych
  • ponad 140 paneli dyskusyjnych i wydarzeń specjalnych
  • ponad 900 panelistów
  • niemal 400 dziennikarzy z ponad 150 redakcji
  • bogaty program imprez kulturalnych – ponad 30 koncertów, spotkań autorskich, wystaw, pokazów filmowych

 

Goście Forum:

ponad 1500 osób z Europy, Azji Centralnej, USA, Bliskiego Wschodu 
Obrady Forum Ekonomicznego będą się toczyć w Nowej Pijalni i w Starym Domu Zdrojowym. Obiekt Pijalni zostanie specjalnie przystosowany do obrad grup problemowych. Inaczej też zostanie przygotowana infrastruktura Pijalni dla gości Forum Ekonomicznego.

 

Partnerzy Forum:

Forum wspierają partnerzy z różnych stron świata: instytucje, ośrodki naukowo-badawcze, firmy oraz media.

 

Media:

Blisko 400 dziennikarzy, w tym największe polskie i światowe media z ponad 170 redakcji.

 

Wydawnictwa:

• Program – ok. 200 stron – obszerne zestawienie debat wraz z opisem i szczegółowym spisem panelistów – 3 wydania: polskie, angielskie oraz rosyjskie
• Lista uczestników – ok. 800 stron – szczegółowy spis uczestników wraz z fotografiami, biografiami oraz danymi kontaktowymi – 3 wydania: polskie, angielskie oraz rosyjskie
• Folder reklamowy – ok. 150 stron – oferty firm uczestniczących w Forum
• Europejskie dylematy. Europa Środkowa – partner czy statysta? – książka podsumowująca obrady Forum – wydanie angielskie

Nagrody Forum Ekonomicznego:

Podczas uroczystej gali w dniu 10 września, zostaną wręczone Nagrody Forum Ekonomicznego. Rada Programowa Forum honoruje wybitne osoby, firmy oraz instytucje, w kategoriach:

• Człowiek Europy Środkowo-Wschodniej 
• Nowa Kultura Nowej Europy
• Firma Europy Środkowo-Wschodniej

 

 

Partner Informatyczny

  Lumena S.A.

  Alvarion  

  D-Link

  HP
   

Oficjalny Przewoźnik Forum

  Iberia Motor Company S.A. 

  SIXT rent a car

Oficjalna Linia Lotnicza

   Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.