XIV Forum Polsko-Niemieckie (2010)
Warszawa 23 - 24 czerwca 2010

- W stosunkach polsko-niemieckich doszło już do takiej normalności, że pokłócić nas i zirytować jest coraz trudniej – powiedział otwierając XIV Forum Polsko-Niemieckie pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski.

W Warszawie odbyło się XIV Forum Polsko-Niemieckie, przebiegające pod hasłem "Polsko-Niemiecka współpraca dla Europy”. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad aktualnymi problemami związanymi z kryzysem strefy Euro, z polityką wschodnią Unii, z współpracą regionalną, a także nad przyszłością współpracy w zakresie nauki i innowacji.

Swoją obecnością tegoroczne Forum zaszczycili Ministrowie Spraw Zagranicznych Niemiec i Polski. W swoim wystąpieniu Guido Westerwelle stwierdził, że Niemiecko-polska przyjaźń stanowi dopełnienie wewnętrznej jedności Europy i jest wzorem pojednania między narodami. Sikorski natomiast podkreślił, że „nasze kraje rozwinęły bezprecedensowy dialog polityczny, gospodarczy i społeczny, podejmując także tematykę bolesnej przeszłości. Sposób, w jaki Polacy i Niemcy przeszli przez trudne historyczne procesy, jest dziś marką samą w sobie i wzorem dla pojednania między innymi narodami”

Współprzewodnicząca Forum Polsko-Niemieckiego Irena Lipowicz, zaznaczyła, że to spotkanie to "nie forum Niemców i Polaków, którzy działają osobno i ostrożnie między sobą wymieniają poglądy, ale jest wspólna praca i wspólne myślenie o przyszłości – zaznaczyła Prof. Lipowicz. 

Podczas dwudniowego spotkania odbyły się cztery panele tematyczne poświęcone m.in.  globalnym i lokalnym wyzwaniom gospodarczym jakie stoją przed Niemcami i Polską, współpracy transgranicznej i międzyregionalnej obu krajów, powiązań gospodarki z nauką oraz polityki Unii Europejskiej wobec swoich sąsiadów. W panelach  wzięli udział m.in: Prof. Rita Suessmuth Przewodnicząca Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki; Elmar Brok Poseł do Parlamentu Europejskiego, Koordynator ds. polityki zagranicznej EPL; Andrzej Halicki Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP; Adam Rotfeld Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych; Boris Nadieżdin, Członek Federalnej Rady Politycznej „Prawoe Dielo”; Premier Brandenburgii Matthias Platzeck; Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Forum Polsko-niemieckie zostało powołane do życia 1976 roku, od tego czasu jest ważnym miejscem dla debaty polsko-niemieckiej. Ta rola Forum została potwierdzona w Traktacie pomiędzy RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy z 17 czerwca 1991.

Udział w Forum wzięło około 150 osób, w tym ok. 70  gości z Niemiec.
 XIV Forum Polsko-Niemieckie było projektem współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.


XIV Forum Polsko-Niemieckie

Polsko-Niemieckie Partnerstwo dla Europy

Warszawa, 23-24 czerwca 2010 roku
Miejsce obrad: Hotel Hyatt Regency Warsaw, Belwederska 23

Forum Polsko Niemieckie jest płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń na najważniejsze tematy wpływające na kształt stosunków bilateralnych. Istotą spotkania jest kompleksowa analiza problemów, pozwalająca określić obszary wspólnych interesów i istniejących różnic. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie kierunków współpracy oraz określenie strategii działania, uwzględniających racje stanu obu krajów. Ponieważ Niemcy i Polska są ważnymi członkami Unii Europejskiej, konieczne jest umiejscowienie ich dialogu również w kontekście mechanizmów i celów europejskiej wspólnoty.

 

Program Forum

23 czerwca 2010

 • 11.30 – 13.00 Rejestracja uczestników
 • 13.00   Otwarcie Forum  
 1. Władysław Bartoszewski Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, były Minister Spraw Zagranicznych
 2. Cornelia Pieper Minister Stanu, Współprzewodnicząca Forum Polsko-Niemieckiego
 3. Dr hab. prof. Irena Lipowicz Współprzewodnicząca Forum Polsko-Niemieckiego
 • 13.45 – 14.30 Lunch bufetowy
 • 14.30 – 16.00 Wymiar gospodarczy: wyzwania lokalne i globalne
  Globalne wyzwania dla polityki gospodarczej obu krajów (m.in. bezpieczeństwo dostaw energetycznych, ochrona środowiska, rynki pracy, waluta europejska)
 1. Moderator: Robin Lautenbach  Studio ARD w Berlinie
 2. Ernst Burgbacher, Sekretarz Stanu, Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii
 3. Adam Jasser, Podsekretarz Stanu, sekretarz Rady Gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 4. Dr Frank Umbach, Senior Associate ds. międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego, Centrum Europejskich Studiów Bezpieczeństwa, (CESS)
 5. Dr Sebastian Płóciennik, Instytut Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski Dyskusja
 • 16.00 – 16.30  Przerwa na kawę
 • 16.30 – 18.00  Wymiar regionalny: współpraca transgraniczna i międzyregionalna
  Osiągnięcia i problemy polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej. Nowe europejskie instrumenty współpracy (m.in. EUWT, polityka spójności). Bariery dla lokalnych inicjatyw ze strony instytucji centralnych
 1. Moderator: Karl-Heinz Schröter, Wiceprzewodniczący Niemieckiego Związku Powiatów
 2. Matthias Platzeck, Premier Kraju Związkowego Brandenburgia
 3. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 4. Lothar Meistring, Burmistrz Gminy Löcknitz
 5. Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina 
  Dyskusja
 • 18.00 – 18.30 Przerwa na kawę
 • 18.30 – 20.00 Wymiar innowacji: Powiązanie gospodarki z nauką 
  Polsko-niemieckie doświadczenia współpracy ośrodków naukowo-badawczych. Współpraca nauka-przemysł, przyszłość tzw. „klastrów”. Programy wspierania innowacyjności w obu krajach. Porównanie najistotniejszych kierunków aktywności innowacyjnej m.in. energia, komunikacja, usługi, IT
 1. Moderator: Edwin Bendyk Redaktor Tygodnika „Polityka”
 2. Prof. Dr. Rita Suessmuth, Przewodnicząca Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, b. Przewodnicząca Bundestagu
 3. Prof. dr. hab. Maria Elżbieta Orłowska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Prof. Dr. Torsten Posselt, Dyrektor Fraunhofer Zentrum für Mittel- und Osteuropa
 5. Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, Wiceprezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
     Dyskusja
 • 20.15  Przyjęcie – Hotel Hyatt

24 czerwca 2010

 • 9.30 – 11.30 Wymiar polityczny: Unia Europejska wobec wschodnich sąsiadów
  Polsko-niemieckie pojednanie – doświadczenia dla przyszłości. Unijne partnerstwo dla modernizacji Rosji. Wspólne wyzwania – nowa architektura bezpieczeństwa, swoboda przepływu osób, nowe zagrożenia, modernizacja przemysłu
 1. Moderator: Bogusław Chrabota, Zastępca Redaktora Naczelnego, „POLSAT NEWS”
 2. Elmar Brok, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Koordynator ds. polityki zagranicznej EPL, Parlament Europejski 
 3. Andrzej Halicki, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Sejm RP
 4. Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, były Minister Spraw Zagranicznych RP
 5. Dr Boris Nadieżdin, Członek Federalnej Rady Politycznej Prawoe Dielo
 6. Gunter Pleuger, Rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, były Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN
 7. Robert von Rimscha, Wicedyrektor Sztabu Planowania w Niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  Dyskusja
 • 11.30 – 12.00 Przerwa na kawę
 • 12.00  Podsumowanie dyskusji
 1.  Dr hab. prof. Irena Lipowicz, Współprzewodnicząca Forum Polsko-Niemieckiego
 2. Cornelia Pieper, Minister Stanu, Współprzewodnicząca Forum Polsko-Niemieckiego       
 • 12.30 Wystąpienia Ministrów Spraw Zagranicznych 
 1. Guido Westerwelle, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec
 2. Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej                  
 • 13.15  Zamknięcie Forum    

Projekt „XIV Forum Polsko-Niemieckie” jest współfinansowany przez  Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.