XIV Forum Ekonomiczne (2004)
Krynica Zdrój 9 - 11 września 2004

Europejskie wyzwania - bezpieczeństwo, solidarność, efektywność

Tegoroczna wrześniowa edycja Forum zgromadziła ponad 1500 uczestników z 40 krajów, którzy wzięli udział w blisko 100 panelach dyskusyjnych, sesjach tematycznych i spotkaniach promocyjnych. W obradach uczestniczyli m.in. Prezydenci Valdas Adamkus i Aleksander Kwaśniewski, Premier Marek Belka

Wydarzeniem Forum było z pewnością pojawienie się przedstawicieli krajów arabskich (głównie z Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Egiptu, Iraku, Jemenu, Jordanii, Tunezji) zainteresowanych współpracą z Polską i szerzej - z Europą Środkowo-Wschodnią. 

Po raz kolejny opublikowany został raport Forum Ekonomicznego Nowa Europa. Raport z Transformacji - wnikliwa analiza sytuacji politycznej i gospodarczej 27 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. "Także dzięki niemu - zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego - Krynica jest ważnym, zakotwiczonym w świadomości polityków i biznesmenów miejscem do otwartej, szczerej i nieograniczonej debaty o tym, co się udało zrobić, jakie błędy popełniono i co należy robić dalej".

Podczas Forum wręczone zostały również doroczne nagrody w 5 kategoriach. Prezydent Litwy, Valdas Adamkus - odebrał nagrodę z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a Barbara Labuda wręczyła nagrodę A. Rachokowi z Centrum Razumkowa.

Nowa Europa 2004. Raport z transformacji

Program w podziale na dni:

9 września

10 września

11 września

Bloki tematyczne:                                                  

 • Makroekonomia, polityka gospodarcza                      
 • Biznes, zarządzanie                                                
 • Sektor paliwowo-energetyczny                                  
 • Polityka międzynarodowa, bezpieczeństwo
 • Regiony
 • Społeczeństwo
 • Unia Europejska i jej sąsiedzi
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Nauka, kultura

Tematyka szczegółowa:

 • Badania a rozwój. Problemy przepływu technologii do gospodarki
 • Przyszłe możliwe konstelacje geopolityczne
 • Reformy w impasie: przyczyny, skutki i poszukiwania dróg wyjścia
 • Osłabienie czy dominacja Niemiec w Unii Europejskiej
 • Europa – USA. Partnerstwo i rywalizacja
 • Daleki Wschód – bliżej. Szanse i zagrożenia
 • Międzynarodowy System Finansowy u progu XXI w.
 • Europa Wschodnia między modernizacją a tradycją
 • Ciąć wydatki czy podnosić podatki? Drogi naprawy finansów publicznych
 • Islam a Europa
 • Węgiel jako alternatywne źródło energii
 • Euroazjatycki korytarz transportowy ropy naftowej; rola i zadania dla Europy
 • Sukcesy i porażki w nadrabianiu gospodarczego dystansu
 • Rosja i Europa Środkowa po 10 latach transformacji – podobieństwa i rozbieżności
 • Strategia stabilnego rozwoju dużych miast
 • Prywatyzacja, restrukturyzacja, liberalizacja w sektorze energetycznym
 • Inwestycje zagraniczne w gospodarkę Europy Środkowo-Wschodniej
 • Plan działania UE-Ukraina: działania przełomowe czy pozorne?
 • Rosja pomiędzy oligarchicznym i biurokratycznym kapitalizmem
 • Problemy wolności słowa w Rosji i w przestrzeni postkomunistycznej
 • Rozszerzenie Unii Europejskiej – nowe możliwości i wyzwania dla Rosji
 • Stan surowców mineralnych i możliwości ich eksportu
 • Przegląd Statystyczny Energetyki Światowej BP – 2004
 • Wzrastająca rola euro w gospodarce światowej
 • Globalizacja rynku finansowego a nowe wymagania regulacyjne
 • Ukraina, Rosja, Białoruś – zmiana, kontynuacja, trwanie: dokąd zmierzają wschodni sąsiedzi rozszerzonej UE?
 • Gruzja – nowe otwarcie i stare problemy
 • Europa Środkowa a Rosja po rozszerzeniu Unii Europejskiej
 • Rola turystyki w rozwoju gospodarczym i integracji społeczeństw krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Co z tą wodą w Europie? Wystarczy czy nie wystarczy?
 • Euroazjatyckie przestrzenie gospodarcze: szanse i nadzieje
 • Szanse i bariery rozwoju współpracy gospodarczej Ukrainy i UE
 • Współzależność władzy i biznesu w państwach postsocjalistycznych i państwach rozwiniętych
 • Inwestycje w nowe technologie motorem rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej
 • Związki przemysłowe a Unia Europejska
 • Polityka konwergencji regionów
  Polityka UE wobec Białorusi – jakie perspektywy?
 • Kultura a transformacja. Dylematy polityki kulturalnej w Europie Środkowej
 • Najgłośniejsze skandale literackie Europy Środkowej
 • Źródła finansowania kultury po rozszerzeniu Unii Europejskiej
 • Kulturowy wymiar poszerzenia Unii Europejskiej
 • Szanse i bariery rozwoju współpracy energetycznej Polski i krajów Europy Wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej
 • Biotechnologia – rewolucja w medycynie
 • Turcja w Unii Europejskiej – szansa czy zagrożenie?
 • Problemy współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej a Rosją w obszarze technologii informacyjnych
 • Francuskie ambicje a rzeczywistość w odniesieniu do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Polityki Bezpieczeństwa
 • Europejska wieża Babel- jak powinna wyglądać polityka językowa poszerzonej UE
 • Modernizacja służb użyteczności publicznej: odpowiedzialność państwowa, odpowiedzialność europejska
 • Polsko-arabska współpraca gospodarcza
 • Ukraina, Rosja, Białoruś – zmiana, kontynuacja, trwanie: dokąd zmierzają wschodni sąsiedzi rozszerzonej UE?
 • Stabilność i konkurencyjność gospodarcza - klucz do sukcesu Europy Środkowej w dobie globalnego współzawodnictwa 
 • Bałkany i EU – jak przyspieszyć integrację?
 • Ukraina w przededniu wyborów prezydenckich
 • Spojrzenie Europy Centralnej na Nową Europę
 • Modele współzawodnictwa. Nowa Europa versus Stara Europa
 • Integracja a bezpieczeństwo
 • Rozszerzona Europa a kryzys w Zatoce
 • Kazachstan w gospodarce światowej – szanse i wyzwania
 • Integracja, regionalizacja, globalizacja – polityka zagraniczna krajów Europy Środkowo Wschodniej wobec wyzwań współczesności
 • Gospodarka Ukrainy 2004: Realia i perspektywy
 • Unia Europejska a USA spór o wartości czy spór o interesy
 • Pozycja konkurencyjna Polski i klimat inwestycyjny
 • Perspektywy rozwoju przemysłu naftowo-gazowego w Kazachstanie
 • Wyzwania dla handlu w obliczu akcesji do Unii Europejskiej
 • Rola produktów regionalnych w kreowaniu wizerunku regionu
 • Nowoczesne technologie szansą dla Polski w Unii Europejskiej
 • Polityka energetyczna na tle Unii Europejskiej
 • Szanse i zagrożenia wynikające z rozszerzenia UE z punktu widzenia małychi średnich przedsiębiorstw niemieckich
 • Wielkie korporacje a budowa społeczeństwa obywatelskiego
 • Europejski model kształcenia prawników
 • Autorytaryzm, fundamentalizm i demokracja. Dokąd zmierza Azja Centralna?
 • Czy jest koniunktura w gospodarce? Jak ją mierzyć?
 • Czy niskie podatki są wystarczającą zachętą do inwestycji bezpośrednich?
 • Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe; problemy i tendencje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Rosyjska gospodarka: strategiczny potencjał nowych wysokich technologii
 • Kapitał zagraniczny w mediach. Czy istnieją negatywne strony wysokiego zaangażowania kapitału zachodniego na rynku medialnym w Europie Wschodniej
 • Podstawowe kierunki integracji rynku ubezpieczeniowego Europy Wschodniej ze światowym rynkiem ubezpieczeniowym
 • Rosja i Europa – razem czy obok?
 • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej i ich zastosowanie: konkurencyjność, wydajność, wzrost
 • Europa dwóch prędkości. Szansa czy zagrożenie?
 • Wolny rynek a bezpieczeństwo dostaw gazu
 • Czy kraje postkomunistyczne pozostaną na peryferiach rozwiniętego świata?
 • Rosja we współczesnym świecie: zmiana kierunku
 • Rozszerzenie UE z bliskowschodniej perspektywy
 • W jaki sposób spółki Skarbu Państwa budują swoją wartość?
 • Rozszerzenie UE i perspektywy kontynuacji reform demokratycznych w państwach bałkańskich pozostających poza Unią
 • Jakie są strategiczne interesy rosyjskich korporacji ponadnarodowych?
 • Prywatyzacja, restrukturyzacja w wielkiej chemii
 • Regulator, właściciel, gracz. Jaka jest, a jaka być powinna rola państwa w gospodarce?
 • Jak zapewnić sobie sukces dzięki globalizacji: wnioski z doświadczeń banków i przedsiębiorstw, które rozszerzyły swoją działalność krajową na rynki międzynarodowe i odniosły sukces
 • Pluralizm czy monopol, koncentracja kapitału w mediach
 • Sektor paliwowy – konkurencyjność, bezpieczeństwo, rozwój
 • Media: Robienie pieniędzy czy służba publiczna?
 • Media pod ciśnieniem technologicznej rewolucji: telewizja, telefonia i Internet w jednym
 • Nowy podział pracy. Rola Zachodniej, Środkowej i Wschodniej Europy w przyszłej pan-europejskiej gospodarce
 • Media i idea Europy
 • Zagraniczni inwestorzy – warunek rozwoju czy zagrożenie suwerenności?
 • Możliwości inwestycyjne w Polsce dla inwestorów arabskich

Partnerzy

ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o.
Agencja Wydawniczo-Reklamowa Aratus SA
Andersen Business Consulting
ANWIL S.A.
Avio Polska Sp. z o.o.
Baker&McKenzie Warsaw
Bank Polska Kasa Opieki SA
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
BGŻ S.A.
BP Polska Sp. z o.o.
Bank BPH S.A.
BUMAR Sp. z o.o.
Commercial Union
D-Link
DEC Sp. z o.o.
Deutsche Bank Polska SA
EnergiaPro Koncern Energetyczny SA 
ENION SA
Elektrownia "Bełchatów" SA
Elektrownia "Opole" SA
Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA
Elektrownia Turów SA
Electrabel Polska Sp. z o.o.
EPC S.A. 
Ernst & Young SA
Fabryka Parafin Naftowax Sp. z o.o.
Fakro Sp. z o.o.
Fiat Auto Poland SA
Firma Chemiczna Dwory SA
Gmina Miejska Kraków
Giełda Papierów Wartościowych S.A.
Grupa Energetyczna ENEA S.A.
Grupa LOTOS SA
Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.
IMPEL SA
KGHM Polska Miedź SA
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA
Lumena Sp. z o.o.
Maspex Wadowice
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Mennica Państwowa S.A.
Merloni Indesit Polska Sp. z o.o.
MOKATE S.A
Nafta Polska SA
Naftobazy Sp. z o.o.
NORD/LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank SA
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada
ORLEN OIL Sp. z o.o.
OS3 Multimedia
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA
PKN ORLEN SA
PGNiG
Philip Morris Polska SA
Poczta Polska
PKP Cargo SA
PKP Energetyka Sp. z o.o.
PKO BP S.A.
PLL LOT S.A.
Polimex-Cekop S.A.
Polkomtel SA 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne – INFO Sp. z o.o.
Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" SA
PSE-ELECTRA SA 
PZU SA 
Rafineria Trzebinia S.A.
Raiffeisen Bank Polska SA
Roland Berger Strategy Consultant Sp. z o.o.
SALANS D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k.
SAS Institute Sp. z o.o.
STOEN S.A.
Telekomunikacja Polska SA
Ukrinterenergo
Urząd Miejski w Krynicy Zdroju
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów
WestLB Bank Polska SA
Węglokoks SA
White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy-Kancelaria Prawna Sp. K.
Województwo Małopolskie
Vattenfall Polen AB S.A.
Zakłady Azotowe Puławy SA
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna"
Zakłady Chemiczne POLICE SA
Zakład Energetyczny Toruń S.A.
Zamojska Korporacja Energetyczna SA
ZPC Mieszko S.A.
ZOMAR S.A.