XIII Forum Ekonomiczne (2003)
Krynica Zdrój 2003

Rozszerzenie Unii Europejskiej - pierwszy czy ostatni etap integracji?

 

Tegoroczna wrześniowa edycja Forum odbyła się niejako na progu przystąpienia znacznej części krajów naszego regionu do Unii Europejskiej. Uczestnicy Forum zastanawiali się, między innymi, czy rozszerzenie Unii jest pierwszym, czy ostatnim etapem integracji. W ponad 60 panelach dyskusyjnych, 5 sesjach plenarnych, kilkunastu spotkaniach promocyjnych uczestniczyło około 1300 osób z 35 krajów. Wśród nich byli: Prezydent Aleksander KwaśniewskiIon Iliescu - Prezydent Rumunii, Boris Trajkovski - Prezydent Macedonii, Stjepan Mesić - Prezydent Chorwacji, Premier Leszek MillerMikulás Dzurinda - Premier Słowacji.

Nowa Europa 2003. Raport z transformacji

Seminaria problemowe, z których każde trwa około 2 godzin, dotyczyły szczegółowych zagadnień i gromadziły osoby zainteresowane daną tematyką. Moderatorami i panelistami byli polscy i zagraniczni eksperci specjalizujący się w poszczególnych zagadnieniach.

Polityka

 • Jakość rządzenia a globalizacja w krajach postkomunistycznych
 • Unia Europejska po roku 2006. Kto następny w kolejce do rozszerzenia?
 • Niemcy i ich wschodni sąsiedzi po rozszerzeniu Unii Europejskiej
 • Wymiar wschodni Unii Europejskiej w ramach relacji transatlantyckich
 • Rosja w przededniu wyborów parlamentarnych i prezydenckich
 • Rola NGO w działaniach skierowanych przeciwko oligarchizacji polityki, gospodarki i mediów w krajach postkomunistycznych
 • Dlaczego rząd pielęgnuje korupcję?
 • Europejskie aspiracje Ukrainy w obliczu polityki wschodniej UE – realia i perspektywy
 • Rola parlamentów regionalnych w zjednoczonej Europie
 • Poszukiwania modelu współpracy Rosji i Ukrainy w obliczu integracji Europy
 • Ukraina polityczna, Ukraina gospodarcza rok przed wyborami prezydenckimi
 • Oblicza demokracji – Polska, Ukraina, Słowacja
 • Bałkany: słabość państwa jako wyzwanie w procesie rozwoju
 • Przywództwo w trudnych czasach
 • Jaka powinna być, a jaka będzie polityka wschodnia Unii Europejskiej?

Społeczeństwo

 • Czy człowiek wygra walkę z nowotworem?
 • Znaczenie zasad etycznych dla corporate governance
 • Europa Środkowa – koniec czy nowy początek?
 • Homo sovieticus w postsowieckiej Rosji
 • Dziedzictwo a rozwój
 • Stare problemy i nowe zagrożenia a bezpieczeństwo i biznes w Eurazji
 • Perspektywy kształcenia kadr dla biznesu w krajach postkomunistycznych
 • E-państwo – mrzonka czy konieczność? Jak sprostać europejskim wyzwaniom?
 • Turystyka kosmiczna – dziś i jutro
 • Przyszłość turystyki w Europie Środkowowschodniej
 • HIV/AIDS – epidemia drążąca gospodarkę?
 • Europa a islam
 • Czy istnieje i co oznacza europejska solidarność?
 • Media a biznes: prawo do rzetelnego wizerunku

Gospodarka

 • Szanse i zagrożenia dla firm Europy Środkowowschodniej na rynkach europejskich
 • Jak rządzić firmą w czasach recesji – rola koncentracji kapitałowej
 • Jak zapewnić zrównoważony rozwój dużych i transformujących się organizacji gospodarczych
 • Instytucjonalne bariery finansowania handlu krajów Europy Środkowowschodniej
 • Podatek liniowy – recepta na całe zło?
 • Państwo jako marka. Wpływ wizerunku kraju na jego szanse na globalnym rynku.
 • Rola "trójkąta gazowego": UE -Rosja-Ukraina w budowie bezpieczeństwa energetycznego Europy
 • Budownictwo przed wejściem do UE – przejęcia, fuzje, upadki
 • Prywatyzacja w Europie Środkowowschodniej – jaka jest, a jaka być powinna?
 • Co oznacza międzynarodowa konsolidacja sektora bankowego dla akcjonariuszy, klientów i pracowników?
 • Liberalizacja rynku energii jako etap integracji europejskiej
 • Rynek reklamy a rozwój mediów w Europie Środkowowschodniej
 • Od recesji do ponownego boomu. Rola IT
 • Trudne wybory w zarządzaniu
 • Perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy Rosją a państwami Europy Środkowowschodniej w świetle poszerzenia Unii Europejskiej
 • Kapitał zagraniczny w Europie Środkowowschodniej. Szanse i zagrożenia
 • Regulacja państwowa czy samoregulacja – jak zmniejszyć ryzyko skandali finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Ład korporacyjny w Polsce i Europie Środkowowschodniej
 • Gospodarka, polityka, Internet – skuteczne strategie w sytuacji spowolnienia gospodarki
 • Biznes a władza – współpraca czy konfrontacja?
 • Czy gospodarka europejska będzie się rozwijać?
 • Integracja – przedsiębiorczość – rozwój
 • Rozwój sektora audiowizualnego w Polsce w świetle doświadczeń europejskich – rynek a regulacje prawne
 • Strategia dla sektora wielkiej syntezy chemicznej w Polsce – szanse i zagrożenia
 • Szczyt paliwowy: Wpływ integracji z Unią Europejską na przemysł naftowy Europie Centralnej
 • Szczyt paliwowy: Warunki do inwestowania w regionie. Możliwości i przeszkody.
 • Szczyt paliwowy: Przegląd i perspektywy projektów gazowniczych w Europie Centralnej i Wschodniej
 • Szczyt paliwowy: Nowe relacje w kontaktach między Wschodem a Zachodem

Partnerzy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ANWIL S.A.
AstraZeneca Sp. z o.o.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
BGŻ S.A.
BRE Bank SA
Budimex S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Commercial Union Polska
Computerland S.A.
DaimlerChrysler
Deutsche Bank Polska S.A.
DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp z o.o.
Elektrim-Volt S.A.
Elektrownia Bełchatów S.A.
Electrabel Polska Sp. z o.o.
Ernst & Young SA
Fabryka Wyrobów Precyzyjnych "VIS" S.A.
Fakro Sp. z o.o.
Fiat Auto Poland S.A.
Giełda Papierów Wartościowych S.A.
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Sp. z o.o.
Grupa Energetyczna ENEA S.A.
Grupa Lotos S.A.
Hotel SPA dr Irena Eris Sp. z o.o.
Hochtief Polska Sp. z o.o.
IBM Polska Sp. z o.o.
INTERIA.PL
Intel
KGHM Polska Miedź S.A.
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Krakowska Fabryka Armatur S.A.
Krajowe Centrum ds. AIDS
Krakowskie Centrum Inwestycyjne
Lumena Sp. z o.o.
Maspex Wadowice Sp. z o.o.
McDonald's Polska Sp. z o.o.
Mokate S.A.
Nafta Polska SA
Naftobazy Sp. z o.o.
Optimus SA
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ORBIS S.A.
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Petrolot Sp. z o.o.
PLL LOT S.A.
Philip Morris Polska SA
PKN ORLEN S.A.
PKO BP SA
POLKOMTEL S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Info Sp. z o.o.
PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o.
Rafineria Czechowice SA
Rafineria Trzebinia S.A.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
SAP Polska Sp. z o.o.
SAS Institute Sp. z o.o.
Siemens Sp. z o.o.
Spółka Akcyjna "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów"
TeliaSonera International Carrier
Telekomunikacja Polska S.A
Tygodnik "Przegląd"
Urząd Miejski – Krynica-Zdrój
Warszawska Giełda Towarowa 
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
West LB Bank Polska S.A.
Węglokoks S.A.
Vattenfall Polen AB S.A.
Zakłady Azotowe Puławy SA
Zakłady Chemiczne "Organika – Sarzyna" S.A.
Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.
Zakłady Chemiczne "Rokita" S.A.
ZOMAR S.A.