XI Forum III Wieku

Od 10 lat Forum III Wieku – w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój – jest  ważnym i wyjątkowym wydarzeniem dla środowisk seniorskich. Podczas Forum III Wieku zmiany demograficzne postrzegane są nie jako zagrożenie, ale jako szansa dla rozwoju ekonomicznego i społecznego. Zmiany demograficzne zachodzące obecnie w większości krajów europejskich sprawiają, że to właśnie seniorzy będą stanowili w najbliższych latach szczególnie ważną grupę, dla  polityki, gospodarki i społeczeństwa.

W ponad 38-milionowej populacji mieszkańców Polski liczba seniorów w wieku 60+ przekracza 9-milionów osób i ma tendencję rosnącą. Prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły ok. 40 procent polskiego społeczeństwa. W Europie proces starzenia następuje szybciej niż na innych kontynentach. Dlatego też, w 2050 roku, co trzeci Europejczyk będzie miał skończone 60 lat.

Corocznie na początku września w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu Forum III Wieku jest miejscem debat, dyskusji, warsztatów oraz platformą wymiany krajowych i międzynarodowych doświadczeń, z udziałem ponad 250 uczestników i gości, przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, nauki, organizacji pozarządowych, biznesu, mediów oraz reprezentacji podmiotów zagranicznych.

W tym roku program FORUM  III WIEKU tworzymy wokół przesłania: „SENIORZY W EUROPIE JUTRA” , który będzie koncentrował się na następujących tematach:

 • Polityka senioralna;
 • Ochrona zdrowia;
 • Prawa osób starszych;
 • Bezpieczeństwo seniorów;
 • Dostępność do kultury, edukacji, aktywności fizycznej, turystyki;
 • Społeczeństwo obywatelskie – partycypacja osób starszych w życiu publicznym i społecznym;
 • Nowoczesne technologie, w tym innowacje społeczne wg. potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;
 • „Srebrna gospodarka” – nowoczesny rynek usług i produktów; społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Współpraca krajowa i międzynarodowa osób starszych, uniwersytetów trzeciego wieku oraz organizacji senioralnych;

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, we współpracy z wieloma Partnerami.

Główny Partner  FORUM III WIEKU:  Województwo Małopolskie

FORUM III WIEKU to:

 • możliwość nawiązania kontaktu z liderami:
 • Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
 • organizacji seniorskich;
 • miejskich/gminnych Rada Seniorów;
 • inicjatyw senioralnych;
 • aktualna wiedza oraz know-how z wielu interesujących i przydatnych w życiu zawodowym i społecznym obszarów;
 • inspiracja do kreowania nowatorskich pomysłów;
 • platforma informacji o nowych projektach prosenioralnych – krajowych i międzynarodowych;
 • bezpośredni kontakt z ciekawymi moderatorami, panelistami oraz gośćmi specjalnymi, z kraju i zagranicy;
 • nowe kontakty i znajomości, owocujące w przyszłości wspólnymi inicjatywami;
 • niepowtarzalna okazja do wspólnego wypracowania propozycji rozwiązań dla godnego, zdrowego i satysfakcjonującego życia, obecnych i przyszłych pokoleń seniorów.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na stronie www.forumtrzeciegowieku.pl  wieku i na Facebooku Forum III Wieku