Otwarcie Targów Wschodnich
Sesja plenarna "Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej w poszukiwaniu realistycznego modelu integracji"
Sesja plenarna "Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu wyzwań politycznych i gospodarczych"
Gala "Nagroda Karpacka Europa Wspólnych Wartości"
Gala wręczenia nagród Start-upów i Wystawców
Targi Wschodnie
Warsztaty HR
Panel "Jak usunąć bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy gospodarczej?"
Panel "Starzejące się społeczeństwo - wyzwanie społeczno-medyczne"
Panel "Szkolnictwo wyższe a oczekiwania przyszłości"
Warsztaty HR
Panel "Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Korzyści i ryzyka"
Panel "Boom czy stagnacja? Perspektywy współpracy gospodarczej w regionie"
Panel "Dostęp cudzoziemców do rynku pracy - czynnik rozwoju gospodarczego czy forma dumpingu? "
Panel "Dziedzictwo kulturowe czynnikiem rozwoju obszarów pogranicza"
Panel "Ewolucja polityki wschodniej Niemiec – wyzwania i perspektywy"
Gra strategiczna "Jak zapobiec humanitarnemu kryzysowi? Ukraina i jej sąsiedzi - optymalny plan działania w obliczu wojny na wschodzie Ukrainy"
Panel "Jak zbudować atrakcyjny klimat inwestycyjny?"
Panel "Kultura i sztuka jako przestrzeń dialogu między narodami"
Panel "Partnerstwo Wschodnie: nowe pomysły dla nowej rzeczywistości"
Panel "Polska – Ukraina. Nowe oczekiwania i nowe możliwości"
Panel "Sojusz solidarności czy sojusz rozbieżności? Czy można zachować spójność transatlantycką? "
Panel "Starzejące się społeczeństwo - wyzwanie społeczno-medyczne"
Panel "Szkolnictwo wyższe a oczekiwania przyszłości"
Panel "Teraźniejszość i przyszłość ukraińskiej emigracji pracowniczej w Europie"
Panel "Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Korzyści i ryzyka"