Prezentacja II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce
SESJA PLENARNA "Rola miast w wielkiej polityce"
SESJA PLENARNA "Silny samorząd fundamentem demokracji"
GALA NAGRÓD
Panel "Samorząd plus"
Panel "Srebrna polityka na (złoty) medal"
Panel "Współczesny samorząd – zadania i wyzwania"
Wykład inaugurujący debatę „Wspólnie dla Zdrowia”
Panel "Czy religia jest jeszcze człowiekowi potrzebna?"
Panel „Transport szynowy - ekologicznie, szybko, tanio”
Panel "Przedsiębiorczość, pasja, determinacja"
Panel „Miasto A.D. 2050 ”
Panel "Lokalny produkt - globalny sukces"
Panel „Zarządzanie energią w gminie”
Panel "Jak rozwijać turystykę w miastach o bogatym dziedzictwie historycznym?"
Panel „Czyste Powietrze w polskich miastach”
Panel "Rola miast portowych w dzisiejszej Europie?"
Panel „Recepta festiwalowych miast na śpiewający sukces”