XI Forum Europa – Ukraina

Rzeszów, 13-14 marca 2018 roku


Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 roku, jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem jedenastego już Forum będzie kwestia modernizacji  i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform.

Stowarzyszenie z Unią Europejską i co dalej?

Bez względu na kryzys, który ten kraj przeżywa w ciągu ostatnich lat z powodu wojny oraz rosyjskiej okupacji Krymu i części terytoriów ukraińskiego Donbasu, można dostrzec wyraźne sygnały poprawy sytuacji gospodarczej. Ożywiła się także współpraca gospodarcza i polityczna z krajami Zachodu. Jednak słabo widoczne efekty reform, pogłębiające się podziały polityczne, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek powodują rosnące niezadowolenie w społeczeństwie. W związku z tym, w 2018 roku niezwykle aktualne pozostaje pytanie, czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z UE i innymi krajami? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego europejscy partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację z Zachodem?

Data i miejsce:

 • 13–14 marca 2018 roku
 • Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Jasionka

Główne punkty programu:

 • 2 dni debat i spotkań
 • Prezentacja Raportu Głównego
 • Sesje plenarne: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i krajów europejskich
 • Ponad 40 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym
 • 10 prezentacji ukraińskich regionów, wybranych sektorów gospodarki etc.
 • 2 bankiety: możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi Forum
 • Targi Wschodnie – możliwość prezentacji firm i nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych

Założenia programowe:

Sesje plenarne

 • Stowarzyszenie i co dalej?
 • Bilans czterolecia 2014-2018 – sukcesy i porażki

Biznes i Gospodarka

 • Bezpieczeństwo energetyczne: rynki, polityka, technologie
 • Czy imigracja z Ukrainy zmieniła europejski rynek pracy?
 • Europejski rynek produktów rolnych. Czy jest miejsce dla Ukrainy?
 • Progi i bariery dla handlu i współpracy inwestycyjnej
 • Jak złamać dominację rosyjskich dostawców? Zmiany na rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Konkurencyjność miast i regionów. W poszukiwaniu sposobów przyspieszenia rozwoju
 • Jak wykorzystać możliwości współpracy przemysłu zbrojeniowego?
 • Syndrom peryferyjnego rozwoju. Jak zbudować innowacyjną gospodarkę?
 • Główne wyzwania dla sektora lotniczego, ocena potencjału połączeń lotniczych
 • Nowy Jedwabny Szlak na mapie transkontynentalnych korytarzy transportowych

Integracja Europejska i Reformy

 • Dokąd zmierza Europa?
 • Od stowarzyszenia do unii celnej? Ukraina w poszukiwaniu realistycznego modelu integracji europejskiej
 • Zagraniczni doradcy, eksperci i menedżerowie. Nieudany eksperyment? Międzynarodowe wsparcie reform na Ukrainie – doradztwo, pomoc finansowa czy modelowanie rozwoju?
 • Czy można oddzielić biznes od polityki? Doświadczenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • Jak zbudować przyjazną granicę?
 • Dlaczego reforma decentralizacyjna nie zmieniła Ukrainy?
 • Europejskie strategie makroregionalne. Jak włączyć do nich kraje wschodniego sąsiedztwa?
 • Partnerstwo Wschodnie: nowe pomysły dla nowej rzeczywistości

Polityka Międzynarodowa

 • Na wschodniej rubieży NATO. Czy kraje regionu umieją troszczyć się o swoje bezpieczeństwo?
 • Nie tylko Krym i Donbas. Kto nie chce trwałego rozwiązania zamrożonych konfliktów?
 • Jak wysoka może być cena za odprężenie w relacjach Rosja – Zachód i czy ktoś ją zechce zapłacić?
 • Spójność wspólnoty transatlantyckiej. Czy wytrzymała próbę roku 2017?
 • Zagrożenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Alarm i działanie.
 • Rosyjska hybrydowa agresja na wolny świat i demokrację trwa. Czy można skutecznie przeciwdziałać?
 • Współpraca krajów Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu?
 • Perspektywy ożywienia czarnomorsko – kaspijskiego partnerstwa i współpracy.

Społeczeństwo

 • Związki zawodowe w krajach byłego bloku komunistycznego. Czy mają przed sobą przyszłość?
 • Społeczne aspekty rosyjskiej agresji i okupacji. Pomoc uchodźcom, odbudowa zniszczeń, odtwarzanie społecznych więzi.
 • Środowisko ekologiczne i troska o jego zachowanie – projekt ponad granicami.
 • Sport i polityka.
 • Lokalna tożsamość szansą rozwoju turystyki.
 • Czy straciliśmy obiektywne dziennikarstwo?
 • Ukraińcy w krajach Europy. Nauka, praca, polityka
 • Edukacja i współpraca młodzieży pomostem dla porozumienia.
 • Polityka pamięci – źródło siły czy przyszłych konfliktów?
 • O kulturze po nowemu. Kierunki rozwoju, mecenat państwowy i prywatny
 • Uwaga: propozycje tematyczne mogą ulec zmianie.

Goście Forum:

Ponad 500 uczestników z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA – przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Udział:

 • Opłata rejestracyjna dla osób, które chcą wziąć udział w Forum wynosi 100 zł netto.
 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. W drugim etapie rejestracji istnieje możliwość zarezerwowania hotelu za pośrednictwem organizatora.

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Współorganizator