XI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (2016)

Ponad 400 młodych liderów z 42 państw Europy spotkało się po raz jedenasty w Polsce, aby debatować w gronie wybitnych przedstawicieli życia politycznego, społecznego i biznesowego współczesnego świata. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów od lat nazywane jest „młodą Krynicą” i „Davos ludzi młodych”. W dotychczasowych dziesięciu edycjach wzięło udział ponad 2750 osób w wieku 18-35 lat ze wszystkich państw europejskich.

W Forum udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców. Młodzi liderzy to osoby, które nie tylko osiągnęły sukces, ale przede wszystkim wykazały się potencjałem i determinacją do wspólnego działania, tak by zarażać swoimi pasjami innych. W 11. edycji Forum uczestniczyło ponad 400 osób z państw reprezentujących Unię Europejską, Bałkany, Europę Wschodnią i Kaukaz Południowy oraz z Rosji, Turcji i Izraela.

Główne zagadnienia tematyczne:

Tworzymy miejsce do rozmów i dyskusji liderów przyszłości z liderami współczesnego świata. Dotyczą one istotnych procesów zachodzących na naszym kontynencie i na świecie oraz wyzwań stojących przed młodym pokoleniem polityków, ekonomistów, przedsiębiorców i liderów organizacji pozarządowych. Forum to także miejsce debaty o przyszłości Unii Europejskiej oraz jej stosunków z państwami sąsiednimi.

przedsiębiorczość młodego pokolenia – inspiracja do bycia przedsiębiorcą, źródła sukcesu w biznesie, jak radzić sobie z porażkami w biznesie, programy wsparcia dla startupów, współpraca nauki z biznesem, innowacje w biznesie

edukacja a współczesny rynek pracy – sytuacja młodych na współczesnym rynku pracy, mobilność i europejskie programy edukacyjne, jak dopasować edukację do wymagań współczesnego rynku pracy, innowacje w edukacji

scenariusze dla Europy – geopolityka, bezpieczeństwo w kontekście ustaleń szczytu NATO w Warszawie, rozwój gospodarczy w Europie, zadania i rola Europy w rozwiązywaniu problemów globalnych, wkład Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku

młodzi liderzy i ich wpływ na zmianę w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym – rola młodego pokolenia w polityce, gospodarce i życiu społecznym, jak być dobrym liderem, zadania stojące przed młodymi w XXI wieku

Więcej informacji na stronie forum-leaders.eu