Senator Grzegorz Napieralski będzie gościem 10. Forum Inwestycyjnego

Udział w 10. Forum Inwestycyjnym w Tarnowie (24-25 kwietnia) potwierdził Grzegorz Napieralski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 1994–95 był pracownikiem technicznym w Zakładach Graficznych „Kema”. Od 1998 do 1999 roku pracował na stanowisku kierownika ds. promocji w firmie „Reemtsma Polska”. W latach 1999–2001 był sekretarzem wojewódzkiego biura parlamentarno-samorządowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a od 2002 do 2004 – doradcą wojewody zachodniopomorskiego. W latach 2002–04 sprawował mandat radnego Rady Miasta Szczecina.

Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji. W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, a w V kadencji – Komisji Spraw Zagranicznych. W Sejmie VI kadencji przewodniczył Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pełnił też funkcję przewodniczącego Klubu Poselskiego SLD. W VII kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

W 2015 roku został wybrany na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej.