Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando na 10. Forum Inwestycyjnym

Udział w 10. Forum Inwestycyjnym w Tarnowie (24-25 kwietnia) potwierdził Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando.

Maciej Bando przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. W latach 2002-2009 związany był z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował m.in. z grupą CASE.

Od czerwca 2014 roku Maciej Bando na stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wcześniej, od stycznia 2012 roku pełnił obowiązki wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto, od grudnia 2013 roku, wykonywał także obowiązki Prezesa URE.