Marszałek Województwa Małopolskiego na 10. Forum Inwestycyjnym w Tarnowie

Udział w 10. Forum Inwestycyjnym w Tarnowie (24-25 kwietnia) potwierdził Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Jacek Krupa od 1990 do 1998 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skawiny, następnie przez cztery lata pracował jako wicestarosta powiatu krakowskiego. Od 2002 do 2005 zajmował stanowisko Starosty Krakowskiego.

Członek Platformy Obywatelskiej, z listy której w 2005 został wybrany na posła V kadencji w okręgu krakowskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski. Zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w Komisji Polityki Społecznej a w VI kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury i wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od Listopada 2011 pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Parku Technologicznego (spółki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną KPT).

W listopadzie 2015 roku został wybrany na urząd Marszałka Województwa Małopolskiego.

Jacek Krupa jest częstym gościem naszych konferencji. Podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów Marszałek zwracał uwagę, że głównym celem inteligentnego rozwoju powinno być długoterminowe podniesienie jakości życia mieszkańców. „Drugim aspektem smart rozwoju powinny być tak zwane inteligentne specjalizacje, czyli określenie w jakich kierunkach, na przykład Małopolska, powinna się rozwijać” – podkreślił Jacek Krupa.