„Chcemy chronić dłonie” – Rzeczpospolita rozmawia z młodymi konstruktorami na Forum Inwestycyjnym

Podczas Forum Inwestycyjnego w Tarnowie prezentujecie Państwo model protezy dłoni. Jakie spełnia ona funkcje

Dominika Więcek, project manager ExoGecko: nasz projekt składa się z modelu protezy dłoni oraz rękawicy sensorycznej. Rękawica jest w pełni opracowana przez nasz zespół. Model protezy jest wydrukowana dzięki technologii 3D. Użytkownik zakładając rękawicę sensoryczną poprzez ruchy palcami wysyła sygnały, które są wysyłane za pomocą modułu bluetooth, a ten moduł opracował również nasz zespół. Proteza dłoni pobiera wysłane sygnały i tym samym ruch z rękawicy jest odwzorowany na protezie. To jest początkowa koncepcja wspomaganej rękawicy opracowanej na podstawie egzoszkieletu. To etap do którego dążymy.

Gdzie widzicie zastosowanie tego egzoszkieletu?

Możemy wyodrębnić trzy dziedziny. Pierwsza to rehabilitacja, bo rękawica będzie wspomagała pracę kończyn górnych w przypadku osoby, która ma częściowe schorzenie tej części ciała. Druga to wprowadzenie  nowego interfejsu człowiek-maszyna. Chcielibyśmy za pomocą tej maszyny operować maszynami chwytającymi. To usprawni precyzyjność operatora. Trzeci to to ochrona kończyn górnych w zawodach wysokiego ryzyka. Obecnie skupia się na chronieniu  czaszki czy też kończyny dolne, a dłonie są narażone na wi0ele obrażeń, a nie są chronione. Chcemy by nasz rękawica była na tyle elastyczna aby ochraniała kończyny górne pracownika i zapewniała mu swobodę pracy.

W jaki sposób pozyskaliście fundusze na ten projekt?

Jeśli chodzi o druk 3D to wykorzystujemy drukarkę, która jest dostępna na naszej uczelni. Otrzymaliśmy grant rektorski z koła naukowego naszej uczelni. I pozwolił on nam sfinansować silniki – które są największym wydatkiem w tym projekcie, a także uzyskaliśmy dostęp do mikroprocesoró na uczelni. AGH wiele nam pomaga przy tym projekcie. Mamy duże wsparcie merytoryczne od pracowników naukowych.

Rozmawiał Michał Niewiadomski – Rzeczpospolita – Partner Medialny 10. Forum Inwestycyjnego