Włoski Senator Lodovico Sonego potwierdził udział w Forum Europa-Ukraina

Lodovico Sonego, Przewodniczący Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej,  weźmie udział w panelu zatytułowanym „Kraje bałtyckie i wyszehradzkie wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę – dlaczego trudno o jednomyślność?”.

Sonego jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Padewskim. Karierę polityczną rozpoczynał pod koniec lat 70-tych. Ma bogate doświadczenie w strukturach lokalnych – był radnym i asesorem odpowiedzialnym za przemysł, transport, pracę, infrastrukturę, planowanie przestrzenne.  Mandat do Senatu otrzymał w 2013 r.

Doświadczenie zdobyte na gruncie polityki regionalnej wykorzystuje również jako Przewodniczący Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej proponując rozwiązania dotyczący usprawniania infrastruktury i transportu czy zatrudnienia. Ponadto reprezentuje włoski Parlament podczas delegacji do innych państw członkowskich Inicjatywy oraz odpowiada za ekspertyzy dotyczące poszczególnych jej regionów.

Foto: Wikipedia/ Österreichisches Außenministerium