Wiceminister Rozwoju Polski Jerzy Kwieciński wśród gości X Forum Europa – Ukraina

Udział w X Forum Europa – Ukraina (Rzeszów, 27-28 stycznia) potwierdził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Kwieciński.

Jerzy Kwieciński jest absolwentem i doktorantem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W listopadzie 2015 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Wiceminister jest częstym gościem wydarzeń zorganizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Podczas IX Forum Europa – Ukraina w 2016 roku Jerzy Kwieciński podkreślił istotę tego, by wszyscy obywatele korzystali z sukcesów polskiej gospodarki. "Długofalowym priorytetem resortu rozwoju, jest uniknięcie pułapki średniego rozwoju, czyli zdecydowane podniesienie konkurencyjności gospodarki” – powiedział Wiceminister.