Przewodniczący Podkomisji ds. samorządów terytorialnych ukraińskiego parlamentu gościem X Forum Europa – Ukraina

Udział w X Forum Europa-Ukraina, który odbędzie się w Rzeszowie 27-28 stycznia 2017 roku, potwierdził Jurij Bublyk – ukraiński polityk i działacz społeczny, przewodniczący Podkomisji ds. samorządów terytorialnych Rady Najwyższej Ukrainy. W ukraińskim parlamencie Jurij Bublyk jest członkiem międzyparlamentarnej grupy ds. stosunków z Polską.

Jurij Bublyk już po raz drugi weźmie udział w Forum Europa-Ukraina, on jest również stałym uczestnikiem Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbywa się w Krakowie. Podczas ubiegłorocznego Forum Europa-Ukraina powiedział: «Chciałbym zaznaczyć, że każda z debat Forum Europa-Ukraina potwierdza wysoki poziom przyjaznych relacji polsko-ukraińskich, dążenie do poszerzania obszarów współpracy i realizacji nowych projektów. Uważam, że polskie doświadczenia dotyczące problemów, o których rozmawialiśmy w czasie Forum, będą brane pod uwagę przy realizacji reform na Ukrainie».

Kontynuując ubiegłoroczne dyskusje, Jurij Bublyk poruszy temat decentralizacji władzy na Ukrainie. Jego wystąpienie będzie dotyczyć tego, czy polski model decentralizacji może okazać się skuteczny na Ukrainie, i w jaki sposób Unia Europejska i inni zagraniczni partnerzy mogą wspierać reformę decentralizacyjną – jedną z kluczowych reform na Ukrainie.