Przewodniczący Komisji ds. Polityki Przemysłowej i Przedsiębiorczości Rady Najwyższej Ukrainy gościem Forum Europa-Ukraina

Udział w Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie (27-28 stycznia 2017) potwierdził Wiktor Halasiuk, Przewodniczący Komisji ds. Polityki Przemysłowej i Przedsiębiorczości Rady Najwyższej Ukrainy.

Wiktor Halasiuk jest członkiem Narodowej Rady Reform – specjalnego organu przy Prezydencie Ukrainy ds. planowania strategicznego wprowadzenia jedynej polityki reform i ich realizacji.

Od 2014 roku jest Prezydentem Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjnego Ukrainy (UAID). Stowarzyszenie działa na rzecz polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla firm, zajmujących się m. in. przemysłem wysokich technologii, efektywnością energetyczną, mikroelektroniką, inżynierią mechaniczną. Jest doktorem nauk ekonomicznych i autorem licznych prac naukowych, publikuje artykuły w ukraińskich i zagranicznych media.

Podczas II Forum Przemysłowego w Karpaczu, w grudniu 2016 roku, Wiktor Halasiuk podkreślił, że Ukraina powinna zmienić politykę gospodarczą oraz uczyć się na doświadczeniach Polski w tym zakresie. Zdaniem ukraińskiego gościa, Polska jest dobrym przykładem ze względu na sprawny rząd centralny oraz odpowiednie ramy instytucjonalne.