Były premier Armenii Hrant Bagratyan będzie gościem X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie

Udział w X Forum Europa – Ukraina (Rzeszów, 27-28 stycznia 2017) potwierdził były premier Armenii Hrant Bagratyan.

Hrant Bagratyan – ormiański polityk, profesor ekonomii. W latach 1993-1996 sprawował urząd premiera Armenii, a w latach 1991-1993 pełnił funkcję wicepremiera i ministra gospodarki. Jest autorem 61 artykułów naukowych i 7 książek o tematyce ekonomicznej.

Hrant Bagratyan  jest twórcą terminu „megaekonomia” i nowego nurtu w teorii ekonomii. Uważa megaekonomię, za swoje największe osiągnięcie naukowe. Profesor twierdzi, że obok mikro – i makroekonomii musi być miejsce na megaekonomie, gdzie gospodarka styka się w innym, bardziej globalnym wymiarze. Megaekonomie należy traktować jako narzędzie, służące do znalezienia punktów równowagi dla wszystkich korzyści rozpatrywanych jako całość pod względem interakcji i wpływu na siebie w zglobalizowanym świecie. W tym przypadku cele i wyzwania zmieniają się stale i to jest miejsce, gdzie megaekonomia może znaleźć swoje zastosowanie.

Foto: Wikipedia/infomartuni