Wywiad z Burmistrzem Poddębic Piotrem Sęczkowskim do katalogu Rankingu Finansowego za 2020 r.

 

  1. W czym tkwi sekret efektywnego zarządzania finansami? 

– Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski:

Efektywne zarządzanie finansami samorządu to w dzisiejszych czasach duże wyzwanie. Gminom zlecanych jest coraz więcej zadań, a nie zawsze idą za tym pieniądze. Sukces w rankingu za 2020 rok dały Poddębicom dwa wskaźniki ekonomiczne: udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, a także udział środków europejskich w wydatkach ogółem. To dzięki temu, że Gmina prowadziła wielomilionowe inwestycje, które finansowane były z funduszy zewnętrznych, jak i własnych.

 

  1. Czy sprawne zarządzanie finansami i w następstwie wysoka lokata w Rankingu Finansowym JST zachęca nowych inwestorów i przedsiębiorców do inwestowania na terenie gminy? 

– Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski:

Oczywiście, zwycięstwo w rankingu finansowym wpływa na to, jak region jest postrzegany przez przedsiębiorców. Poddębice nie są bogate w firmy zapewniające miejsca pracy, ale lokalizacja w pobliżu autostrady A2 i stolicy województwa sprawiają, że pojawiają się inwestorzy. Na naszym terenie polsko-hiszpański producent owoców miękkich usytuował stuhektarową plantację. Plany rozbudowy ma również polsko-francuski dystrybutor akcesoriów dla zwierząt. Rozwija się branża hotelarska. Wody termalne oraz atrakcje w postaci zrewitalizowanego kompleksu pałacowo-parkowego z Ogrodem Zmysłów i Pijalnią Wód Termalnych, Centrum Turystyki i Rekreacji, czy prywatny Ogród Zoologiczny Zoo Safari zachęcają nowe firmy do prowadzenia działalności w naszej Gminie.

 

  1. Jak Pana/Pani zdaniem pandemia wpłynęła na finanse Waszej Gminy? Czy może Pan/Pani stwierdzić, że gmina wyszła z kryzysu obronną ręką? 

– Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski:

Gmina Poddębice w pierwszym półroczu 2020 roku odnotowała spadek wpływów z podatku PIT o 650 tys. zł w stosunku do roku 2019. Spowodowany przez pandemię uszczerbek w finansach sprawił, że by zapełnić dziurę w kasie musieliśmy m.in. ograniczyć środki na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, kultury, czy przeprowadzenie imprez. Sytuacja się poprawiła, bo pojawiły się środki z funduszy rządowych, przyznawane w formie algorytmu, co pozwoliło dokończyć realizowane przedsięwzięcia.

 

4.Czy w tak trudnym okresie planujecie Państwo nowe inwestycje? Jakie inwestycje są obecnie realizowane w mieście? W jakim zakresie korzystacie Państwo z programów rządowych? 

– Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski:

Przed wybuchem pandemii rozpoczęliśmy największą w historii Gminy inwestycję, polegającą na rewitalizacji kompleksu geotermalnego. Mieliśmy obawy o jej realizację, gdy zmniejszyły się wpływy do budżetu, ale udało się przeprowadzić zadanie. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną Gminą w Polsce, której w ciągu dekady udało się wydać tylko na przedsięwzięcia termalne 140 mln zł. Mamy odwiert, ciepłownię, kompleks termalny, geotermalna sieć ciepłownicza oplata miasto. Przymierzamy się do kolejnej inwestycji. Geotermia otrzymała z NFOŚiGW dofinansowanie w kwocie 15 mln zł na produkowanie prądu i dodatkowej ilości ciepła oraz uzdatnianie wody termalnej do celów pitnych.