Wybitny ekspert i były minister bezpieczeństwa narodowego Armenii – Dawid Szachnazarian potwierdził udział w 12 Forum Europa-Ukraina

Forum Europa-Ukraina nie może się odbyć bez głosu ważnych osobistości z Kaukazu Południowego. Jednym z nich będzie Dawid Szachnazarian.

Szachnazarian to ambasador tytularny i były poseł do parlamentu Armenii z czasów budowy i umacniania niepodległości (1991-1999), Ambasador do Specjalnych Poruczeń prezydenta Lewona Ter-Petrosjana i minister bezpieczeństwa narodowego Armenii w latach 1992-1995. Obecnie jest analitykiem w czołowym think tanku z Erywania – Centrum Studiów Regionalnych.

Jako wybitny ekspert  do spraw regionu  jest szeroko cytowany przez media w Armenii wypowiada się w mediach na terenie byłego ZSRR a także jako stały komentator czołowych gazet i telewizji w Europie, Turcji, USA i Ukrainie.

Dawid Szachnazarian weźmie udział w sesji: 1989-2019 Trzydzieści lat wolności w Europie Środkowej i Wschodniej – źródła sukcesów przyczyny porażek oraz grze strategicznej : Jak zapobiec humanitarnemu kryzysowi? Ukraina i jej sąsiedzi – optymalny plan działania w obliczu wojny na wschodzie