Współprzewodniczący ukraińsko-polskiej grupy międzyparlamentarnej Mykola Kniażycki uczestnikiem XIII Forum Europa-Ukraina

Swój udział w XIII Forum Europa-Ukraina, które odbędzie się w Rzeszowie 4-5 lutego potwierdził Mykoła Kniażycki.

Kniażycki to poseł Rady Najwyższej Ukrainy 7 i 8 kadencji, przewodniczący Komisji ds. Kultury i Duchowości, współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzecząpospolitą Polską, przewodniczący Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia między Ukrainą i UE. W przeszłości był kierownikiem koncernów medialnych i kanałów telewizyjnych Tonis i STB, UT-1, Gazeta 24. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ukrainy. Członek Austriackiego Międzynarodowego Instytutu Prasy (International Press Institute) i producent serii filmów dokumentalnych.

Mykoła Kniażycki również aktywnie angażuje się w działalność na rzecz przyspieszenia rozwoju regionu karpackiego i pogłębienia współpracy sąsiadujących ze sobą na tym obszarze krajów. W ramach Forum Mykoła Kniażycki wystąpi w dyskusji: „Szansa dla makroregionu karpackiego:  środowisko – dziedzictwo – społeczeństwo”. W ramach tego panelu Kniażycki, omówi kwestie pozytywnego wizerunku makroregionu oraz poszerzenia wiedzy na jego temat w krajach Unii Europejskiej, podjęciu próby tworzenia swoistego „trendu Karpat” poprzez edukację, wymianę studencką i naukową.