Współpraca w sektorze medycznym w regionach przygranicznych jednym z tematów Forum Przemysłowego

Jednym z najważniejszych aspektów europejskiego rynku jest swoboda świadczenia usług. Każdy europejski obywatel ma prawo do przemieszczania się z jednego państwa członkowskiego do drugiego, ale nadal istnieją ogromne bariery pomiędzy europejskimi systemami opieki zdrowotnej. Mimo tego eksperci widzą duże potencjały dla wszystkich ważnych graczy, zwłaszcza w regionach granicznych. Powyższe zagadnienia zostaną omówione przez uczestników panelu dyskusyjnego „Współpraca w opiece zdrowotnej w regionach granicznych” w ramach II Forum Przemysłowego w Karpaczu.

Po wieloletnich dyskusjach kraje Unii Europejskiej dopiero w 2011 roku doszły do porozumienia w sprawie dyrektywy dotyczącej stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (2011/24/EU). Dyrektywa wyjaśnia uprawnienia pacjentów i początkowo miała na celu zburzenie wszystkich murów w sferze europejskiej opieki zdrowotnej. Jednak aktualne problemy wciąż potrzebują rozwiązania. Zwłaszcza w obszarach wiejskich, często blisko granic, gdzie dostęp mieszkańców do opieki zdrowotnej jest ograniczony, reformy mogłyby dużo zmienić. Wśród ważnych wyzwań należy wymienić transgraniczną medycynę ratowniczą, pokonanie długich odległości do specjalistów medycznych i długi czas oczekiwania na wizytę, starzejących się lekarzy etc.

Aktualnie istnieje kilka inicjatyw, które przykładowo pokazują jak mogła by wyglądać transgraniczna opieka zdrowotna. Na przykład francuzko-hispański szpital Cerdanya, austriacko-czeski projekt „Healthcross” w Gmuend albo niedawno otwarte polsko niemieckie centrum medyczne Brandmed w Słubicach.