Współpraca transgraniczna motorem rozwoju regionu –  zapowiedź panelu dyskusyjnego XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Współpraca transgraniczna między Polską i Czechami rozwija się nie tylko dzięki euroregionom, ale także coraz bardziej aktywnie angażują się w nią samorządy. Po pandemii można się spodziewać dalszego zacieśniania współpracy transgranicznej. Do głównych obszarów współpracy transgranicznej należą m.in. rozwój infrastruktury na pograniczu, efektywna realizacja wspólnych projektów oraz rozwój turystyki. Jakie będą główne wyzwania dla współpracy transgranicznej? Jaka jest rola samorządów w jej rozwoju?

Moderator: Martin Ehl, Główny Analityk, Hospodářské noviny, Czechy

Paneliści:
Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska
Wojciech Dobrołowicz, Burmistrz, Urząd Miasta Bogatynia, Polska
Petr Machej, Członek Zarządu, Okręgowa Izba Gospodarcza w Karvinie, Czechy
Miroslav Vlasák, Zastępca Dyrektora, EUWT NOVUM, Czechy

Projekt „Forum Polska – Czechy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa