Współpraca młodzieży – niewykorzystana szansa?

Anna Kurowska

Forum Europa-Ukraina, którego 12. edycja odbędzie się w podrzeszowskiej Jasionce, co roku jest miejscem rozmów dotyczących obecnej sytuacji na Ukrainie czy procesu reform, które to państwo powinno przeprowadzić. W trakcie wydarzenia, które odbędzie się już na początku 2019 roku, zaproszeni goście będą się starać odpowiedzieć na różne pytania obejmujące kwestie bezpieczeństwa, reform czy stosunków Ukrainy z państwami Unii Europejskiej.

Podczas rzeszowskiego Forum poruszone zostaną również bardzo istotne kwestie związane ze współpracą międzynarodową. Można jednogłośnie stwierdzić, że kooperacja na wielu polach – w zakresie edukacji, wspólnej polityki transgranicznej czy projektów infrastrukturalnych – jest kluczem do sukcesu. Tym bardziej skuteczna, jeżeli prowadzona od podstaw. Wychowując i odpowiednio nakierowując młode pokolenia możemy przezwyciężyć narastające od wielu pokoleń stereotypy  i uprzedzenia. Istnieje wiele programów i projektów, które umożliwiają i usprawniają współpracę młodzieży z różnych krajów.

Udanym przykładem są europejskie programy wsparcia wymiany studentów oraz zachęcanie do międzynarodowej współpracy środowisk młodzieżowych. Wiele sukcesów mają na swym koncie projekty francusko – niemieckie oraz niemiecko – polskie. Również rządy Polski i Ukrainy ustanowiły niedawno wspólny program w tej dziedzinie.  Celem tych programów, jak podaje Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – jest między innymi wzajemne poznanie kultury i tradycji polskiej oraz ukraińskiej, walka ze stereotypami (tak ostatnio żywymi w świadomości naszych społeczeństw), czy wypracowanie mechanizmów i wzorów współpracy międzynarodowej młodzieży.

Potencjał jest ogromny – według danych z 2015 roku, w samej tylko Ukrainie grupa osób w wieku od 14 do 35 lat liczy ponad 11 milionów obywateli, co stanowi około 32% całej populacji kraju.  Unia Europejska tworzy kolejne, obok istniejących już, programy, które mają na celu ożywienie współpracy między młodymi w całej Europie. Młodzież z państw Partnerstwa Wschodniego jest szczególnie zachęcana do brania udziału w tego typu projektach, w ramach wschodniego wymiaru Polityki Sąsiedztwa. Możliwości, jakie płyną z międzynarodowych kontaktów i współpracy młodych nie są nadal w pełni wykorzystane.

Odpowiedzi na pytanie co można jeszcze zrobić, aby poprawić skuteczność takich programów oraz czy istnieją inne sposoby na ożywienie w kontaktach i współpracy młodzieży, postarają się poszukać uczestnicy panelu, przedstawiciele różnych europejskich państw – między innymi Ukrainy, Niemiec czy Włoch. Każdy z panelistów będzie mógł przedstawić swoje spojrzenie na współpracę młodzieży w Europie i podzielić się swoim doświadczeniem.

https://www.frse.org.pl/program/purwm/