Wsparcie kadr turystyki w ramach Salonu Przemysłu Turystycznego

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich realizuje projekt pt. „Wsparcie kadr turystyki w ramach Salonu Przemysłu Turystycznego” dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach naboru Turystyka 2021.

Celem zadania jest wsparcie i rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług, w szczególności na poziomie regionalnym, poprzez organizację Salonu Przemysłu Turystycznego oraz publikację cyklu artykułów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej w lokalnym medium w okresie trwania projektu.

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl działań edukacyjnych w podczas konferencji „Salon Przemysłu Turystycznego”. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 10 – 11 września 2021 r. w Piwnicznej – Zdroju. Salon Przemysłu Turystycznego będzie znakomitą okazją dla przedstawicieli branży turystycznej by posłuchać i porozmawiać o tym, co dla nich najważniejsze.

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/22/P/63003/2810/21/DT