World Mayor Prize dla Barta Somersa za pracę nad integracją imigrantów

Bart Somers, burmistrz miasta Mechelen we flamandzkiej części Belgii i autor raportu Europejskiego Komitetu Regionów na temat zwalczania radykalizacji i brutalnego ekstremizmu, został uhonorowany World Mayor Prize za pracę nad integracją imigrantów.

Zdaniem laureata nie ma jednego prostego sposobu na zapobieganie terroryzmowi; nie wystarczą środki ukierunkowane na bezpieczeństwo, bo nie powstrzymają one samotnych wilków, którzy zasadzają się na życie niewinnych ludzi. Trzeba przede wszystkim zapobiegać radykalizacji jednostek poprzez tworzenie społeczeństwa zintegrowanego, w którym wszyscy obywatele utożsamiają się ze wspólnotą, w której żyją.

Wiedziony tym przekonaniem, od 2001 roku, gdy został wybrany na burmistrza, Somers wdraża politykę mającą na celu pogłębianie inkluzji społecznej. Tam bowiem, gdzie rośnie klasa średnia osób ze środowisk migracyjnych, tworzą się motywujące wzorce postepowania. Pojawia się obietnica, że ci, którzy będą ciężko pracować, wykorzystywać swoje talenty, mogą stworzyć lepszą przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Rasizm i dyskryminacja stanowią zagrożenie dla tej obietnicy, ponieważ podkopują talent i blokują ludzi na dole drabiny społecznej, niszcząc atrakcyjność europejskiej cywilizacji. Dlatego kluczową sprawą jest przeciwdziałanie segregacji. Miasta są zbyt często archipelagami jednokulturowych wysp. Mieszane szkoły i kluby sportowe oraz mieszane dzielnice wzmacniają możliwość budowania wspólnoty.

Przyznawana co dwa lata przez City Mayors Foundation, międzynarodową organizację promującą otwartą komunikację oraz dobre praktyki między władzami miast, nagroda World Mayor Prize stanowi wyróżnienie dla włodarza miasta, który wniósł „wyjątkowy wkład w swoją społeczność i którego wizja życia w mieście ma znaczenie dla miast na całym świecie”. Członkowie Kapituły docenili fakt, że burmistrz Mechelen „pokazał Europie, że ludzie z różnych krajów i kultur mogą się spotkać i być dumnymi obywatelami. (…) Mają różne marzenia, wykonują różne prace, prowadzą różne życia, ale Mechelen jest ich domem, ich miastem”. W tym kontekście należy przypomnieć, że Mechelen zamieszkuje ogółem 128 narodowości, a co piąty mieszkaniec Mechelen ma korzenie północnoafrykańskie.

Grażyna Śleszyńska (foto: bartsomers.be)