Włoski senator Lodovico Sonego potwierdził udział w Forum Ekonomicznym

Lodovico Sonego, przewodniczący Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej  weźmie udział w panelu „Europa Środkowa – zjednoczona czy podzielona?”.

Sonego jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Padewskim. Karierę polityczną rozpoczynał pod koniec lat 70-tych. Ma bogate doświadczenie w strukturach lokalnych – był radnym i asesorem odpowiedzialnym za przemysł, transport, pracę, infrastrukturę, planowanie przestrzenne. Mandat do Senatu otrzymał w 2013 r.

Doświadczenie zdobyte na gruncie polityki regionalnej wykorzystuje również jako przewodniczący Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, proponując rozwiązania dotyczący usprawniania infrastruktury i transportu czy zatrudnienia. Ponadto reprezentuje włoski parlament podczas delegacji do innych państw członkowskich Inicjatywy oraz odpowiada za ekspertyzy dotyczące poszczególnych jej regionów.