Włochy pierwszą zieloną gospodarką Europy


10.11.2016 – Karolina Iskierka

Włochy mogą poszczycić się najbardziej ekologiczną spośród największych gospodarek Europy, jednak nie cieszą się dobrą opinią międzynarodowych środowisk eksperckich. Tak wynika z danych zaprezentowanych przez Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju podczas Stanów Generalnych Zielonej Gospodarki 2016. Raport Fundacji zestawia dane dotyczące pięciu największych gospodarek Europy, czyli Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.

Raport został oparty na analizie danych uznanych na poziomie europejskim biorących pod uwagę szesnaście czynników w ośmiu obszarach strategicznych: emisję gazów cieplarnianych, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, recykling odpadów, eko-innowacje, produkty rolnictwa ekologicznego, zasoby naturalne i zrównoważoną mobilność.

Włochy plasują się na pierwszym miejscu w czterech obszarach: odnawialne źródła energii, recykling odpadów specjalnych, emisja gazów cieplarnianych związana z transportem na mieszkańca, produkty rolne certyfikowanej jakości. W trzech obszarach zajęły natomiast drugą pozycję: efektywność energetyczna, produktywność zasobów, rolnictwo ekologiczne). Najsłabszymi punktami włoskiej gospodarki są natomiast: emisja gazów cieplarnianych przez ostatni rok, niewielki wzrost energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ciągu ostatnich trzech lat, nadmierne wykorzystanie gleby).

Co ciekawe, mimo iż dane świadczą o tym, że włoska gospodarka przywiązuje dużą wagę do ekologicznych rozwiązań, nie cieszy się ona dobrą sławą. Większość zapytanych ekspertów międzynarodowych nie wskazałaby Włoch jako państwa najbardziej dbającego o zieloną gospodarkę. W opracowaniu waszyngtońskiego ośrodka badań „Dual Citizen” opartym na danych zebranych w 80 państwach świata dotyczącym międzynarodowego postrzegania ekologiczności poszczególnych gospodarek Włochy plasują się dopiero na 29 pozycji, czyli znacznie poniżej rzeczywistego wyniku. Dla porównania niemiecka gospodarka cieszy się opinią bardzo przyjaznej środowisku i pasuje się wyżej niż wskazywałyby na to realne dane.

Zdaniem Mauro Spagnolo, redaktora naczelnego portalu Rinnovabili.it poświęconego odnawialnym źródłom energii, jest to efekt nagłaśniania przez media niekorzystnych zdarzeń i zjawisk, takich jak na przykład kryzys związany z odpadami w Neapolu, o którym wiadomość błyskawicznie obiegła światowe media.  Podobnego zdania jest prezes Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Edo Ronchi: „Nie ma gospodarki, która miałaby potencjał rozwoju porównywalny z zieloną gospodarką we Włoszech. Dlaczego mamy zatem tak kiepską reputację ekologiczną za granicą? Ponieważ my sami mówimy mało i źle, bez przekonania, tyle dobrych rzeczy się robi we Włoszech, a nagłaśnia się jedynie te negatywne, których niestety nie brakuje i nad których eliminacją musimy popracować”.

Rząd Matteo Renziego zapowiada dalszą pracę nad poprawą ekologicznego wymiaru włoskiej gospodarki, głównym motorem przemian ma być wykorzystanie nowych technologii. „Porozumienie z Paryża dotyczące zmian klimatycznych oraz bodziec w postaci gospodarki o obiegu zamkniętym we Włoszech i w Europie czynią kwestie związane ze środowiskiem wszechobecnymi i niezbędnymi w polityce rozwoju. Strategia Przemysłu 4.0 będzie osią nowej polityki klimatycznej, w której szczególnie będą liczyć się innowacyjne rozwiązania w sektorze recyclingu, ekodesignu, systemów oszczędności energetycznej, technologii i ochrony środowiska naturalnego” – deklaruje Minister Środowiska Gian Luca Galetti.

O tym, jak uczynić gospodarkę ekologiczną, będą rozmawiali w Karpaczu uczestnicy II Forum Przemysłowego. W programie konferencji znajdą się m.in. takie panele, jak: Zrównoważona energia miast; Czy energia wiatrowa ma przyszłość?; Finansowanie inwestycji energetycznych i OZE oraz Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.