Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego będzie w Krakowie mówił o rozwijaniu tożsamości regionalnej

Czy po okresie zachłyśnięcia nadziejami globalizacji nastąpi renesans lokalności? Czy to prawda, że trzeba najpierw poznać i zrozumieć swoje otoczenie, swój najbliższy region, żeby nie zatracić tożsamości, uczestnicząc w tym co światowe? Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów problemy związane z tożsamością regionalną dyskutowane będą podczas panelu z udziałem marszałka województwa podkarpackiego, Władysława Orytla. 

Władysław Ortyl w 1979 roku ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Rzeszowskiej, po czym przez 13 lat pracował jako specjalista konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, a następnie, w latach 1992 – 1998, był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu.
W latach 1998-2005 był radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). W 2005 roku wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 roku. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Prowadził aktywną działalność społeczną: od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”, był m.in. członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przewodniczącym Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”. Jest również członkiem Akcji Katolickiej i stowarzyszenia Genius Loci. Obecnie należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Rady Politycznej tej partii. 27 maja 2013 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego powierzył mu funkcję marszałka.

Uczestnicy panelu Tożsamość lokalna i regionalna – jak ją rozwijać? podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów (8-9 kwietnia 2019, Kraków) spróbują omówić problem poczucia przynależności do regionu w skali ponadjednostkowej – jako element rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wzmacnianie i zachowanie wartości społecznych, pielęgnowanie tradycji regionalnych, jakość polityki lokalnej, turystyka- to tylko niektóre z elementów, na które w pozytywny sposób wpływa tożsamość lokalna. Co sprawia, że czujemy więź z miejscem, z którego pochodzimy? W jaki sposób skutecznie utrzymywać i rozwijać w społeczeństwie tożsamość i świadomość regionalną?