Wizyta delegacji Parlamentu Gruzji w Polsce

W dniach 17-20 grudnia miała miejsce  wizyta oficjalnej delegacji parlamentu Gruzji w Polsce. W skład delegacji weszli: Irakli KOBAKHIDZE, Przewodniczący Gruzińskiego Parlamentu, George VOLSKI, Wiceprzewodniczący Parlamentu Gruzji, Przewodniczący Gruzińsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni, Gela SAMKHARAULI, pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji ds. Agrarnych, członek Gruzińsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni, Merab KVARAIA, wiceprzewodniczący Komitetu Polityki Regionalnej i Samorządowej, członek Gruzińsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni, Lasha DAMENIA, Zastępca Przewodniczącego Komitetu ds. Agrarnych, członek Komisji Polityki Regionalnej i Samorządowej, Nikoloz SAMKHARADZE, szef Sztabu Przewodniczącego Parlamentu. Delegacji towarzyszył Ilia DARCHIASHVILI, Ambasador Gruzji w Polsce.

W niedziele przewodniczący gruzińskiego parlamentu Irakli Kobakhidze i marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie złożyli także wieńce przed tablicą upamiętniającą gruzińskich oficerów Wojska Polskiego poległych w czasie drugiej wojny światowej.

W poniedziałek przewodniczący gruzińskiego parlamentu Irakli Kobakhidze spotkał się z Premierem Mateuszem Morawieckim, który potwierdził wsparcie Polski dla euroatlantyckich aspiracji Gruzji. Podkreślił także dobrą współpracę dwustronną, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w większej współpracy inwestycyjnej oraz gospodarczej.

Kolejne spotkanie odbyło się w polskim parlamencie, gdzie  marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski z przewodniczącym parlamentu Gruzji Irakli Kobachidze zawarli Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym. „Podpisane porozumienie nie tylko będzie służyło pogłębieniu współpracy między Polską a Gruzją,  ale także stanowi zapowiedź  utworzenia zgromadzenia parlamentów Polski i Gruzji” – oznajmił marszałek M. Kuchciński po podpisaniu porozumienia. Marszałek Senatu określił podpisanie porozumienia, jako „kolejny krokie, kolejny impuls dla wzmocnienia naszych relacji”[…]„To strategiczne partnerstwo przypieczętowaliśmy dzisiaj naszym porozumieniem” Przewodniczący parlamentu Gruzji zapewniał o znakomitych relacjach między oboma krajami i narodami, o solidnych podstawach historycznych do dalszej współpracy: Jesteśmy ponadto bardzo zainteresowani tym, aby powstało Polsko-Gruzińskie Zgromadzenie Parlamentarne. Dla nas relacje z Polską są niezwykle ważne” – powiedział IrakliKobachidze.

Porozumienie zakłada m.in., że strony będą:

  • prowadziły dialog w sprawie zagadnień stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania,
  • wzajemnie wspierały swoją suwerenność i integralność terytorialną.
  • promować ideę porozumienia wśród organów izb w sprawie regularnych spotkań dwustronnych, wspólnych działań w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych, regularnych spotkań między grupami parlamentarnymi, komisjami parlamentarnymi,
  • rozwijać wymianę kulturalną, edukacyjną i zawodową dla pracowników parlamentów.
  • wzajemnie informować o przyjętych ustawach dotyczących spraw zagranicznych. Porozumienie zostało zawarte bezterminowo.

Po wizycie w parlamencie oraz podpisaniu porozumienia marszałkowie M. Kuchciński i S. Karczewski oraz przewodniczący I. Kobachidze obejrzeli wystawę fotogramów związanych z 25. rocznicą wznowienia polsko-gruzińskich stosunków dyplomatycznych.

Źródło https://www.premier.gov.pl/b http://www.senat.gov.pl

 

Komentarz

W ostatnim czasie można zauważyć intensyfikację stosunków polsko – gruzińskich, która wyraża się na częstych spotkaniach polityków najwyższych szczebli. W maju tego roku  Gruzje odwiedza prezydent RP Andrzej Duda. Z kolei jesienią Polskę odwiedza dwukrotnie prezydent Gruzji Giorgi Margwelashvili, we wrześniu podczas Forum Ekonomicznego, gdzie także spotyka się z Andrzejem Dudą oraz w dniach w dniach 7-9 listopada, podczas której spotyka się po raz trzeci w 2017 roku z prezydentem Andrzejem Dudą oraz najważniejszymi osobami w państwie.  Wzmocnienie relacji związane jest w pewnym stopniu z 25 rocznicą ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych, która przypada na rok 2017, ale przede wszystkim ważnym czynnikiem bliskiej współpracy są wspólne interesy polityczne i gospodarcze. Polska i polscy przedstawiciele RP w Brukseli od zawsze wspierają bezpośrednio gruzińskie europejskie i euroatlantyckie aspiracje. W szerszym zakresie europejskie aspiracje innych krajów regionu wspiera Partnerstwo Wschodnie – inicjowany przez Polskę program unijnej polityki wschodniej. Dzięki PW  Ale łączą nas nie tylko bieżące sprawy polityczne i gospodarcze, ale historia, spore podobieństwo między Polakami i Gruzinami, które wyraża się w otwartości, gościnności i zamiłowaniu do biesiad przy tradycyjnie nakrytym stole. Ważnym czynnikiem zbliżenia jest także coraz większa popularność w społeczeństwie polskim Gruzji, jako celu podróży turystycznych.  W 2016 roku Gruzję odwiedziło ponad 44 tys. turystów z Polski, co daje nam miejsce w pierwszej dziesiątce w 2016 roku, a  być może, że liczba polskich turystów przekroczy w tym roku 50 tyś.

Tradycja stosunków polsko-gruzińskich sięga kilku wieków. W okresie ostatniego stulecia między oboma krajami dochodziło kilkakrotnie do braterskich zbliżeń, w których Polska wspierała Gruzję, lub wręcz zabiegała o jej państwowe status quo.  Szczególny czas w relacjach dwustronnych to moment uzyskania przez Polskę niepodległości oraz powstanie Demokratycznej Republiki Gruzji 1918-1921, kiedy oba kraje miały ambitne plany rozwoju współpracy wojskowej, dyplomatycznej, naukowej oraz gospodarczej. Niestety ofensywa bolszewicka przekreśliła owe plany na kolejne dziesięciolecia. Po upadku ZSRR oba kraje nawiązały ponownie relacje dyplomatyczne i dążyły do rozwoju dobrych relacji dwustronnych. Polska jako członek UE, rozumiejąc potrzeby nie tylko Gruzji, ale całego regionu wschodniego powołała do życia w 2009 roku wraz ze Szwecją program Partnerstwa Wschodniego, który stał się głównym narzędziem polityki wschodniej UE wobec 6 krajów byłego ZSRR. W ramach Partnerstwa Wschodniego przy znacznym poparciu RP, Ukraina, Mołdawia i Gruzja podpisały umowy stowarzyszeniowe, w tym o wolnym handlu. W ramach PW zniesiono wymóg wizowy UE dla obywateli Mołdawii (kwiecień 2014), Gruzji (marzec 2017) i Ukrainy (czerwiec 2017). Kolejnym znaczącym, jeżeli nie decydującym o kształcie dzisiejszej Gruzji, wydarzeniem była interwencja Lecha Kaczyńskiego podczas rosyjskiej inwazji na Gruzję w 2008 roku. Historia obu krajów oraz wypracowany kapitał stosunków obustronnych w latach międzywojennych oraz po 1991 roku stanowi solidne, o dużym stopniu zaufania podłoże dla rozwoju przyszłych relacji polsko-gruzińskich.

Mikołaj Tauber