Wiceprezydent Warszawy – Paweł Rabiej w Krakowie o koncepcji smart city

Aleksandra Kaczorowska

Inteligentne rozwiązania tworzą środowisko przyjazne mieszkańcom, ułatwiając im życie i funkcjonowanie we wspólnej przestrzeni miejskiej. Temat ten zostanie poddany dyskusji eksperckiej podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w ramach panelu: „Inteligentne miasta w służbie mieszkańcom. Inwestycje i projekty na zamówienie wdrażające inteligentne usługi”. Weźmie w nim udział między innymi wiceprezydent Warszawy – Paweł Rabiej.

Swój udział w panelu potwierdzili między innymi: Alexandra Szalay-Bobrovniczky, wiceprezydent Budapesztu, a także Lauri Sokk, dyrektor Smart City w radzie miasta estońskiego Tartu. Perspektywę naszej stolicy przedstawi Paweł Rabiej, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. 

Wiceprezydent jest absolwentem filologii polskiej, studiów dziennikarstwa i psychologii przywództwa. Współzałożyciel partii Nowoczesna, członek jej zarządu (2015-2017) i rzecznik. W latach 2008-2015 prowadził ośrodek dialogu i analiz Thinktank (ekspertyzy rozwojowe i dialog społeczny). Doradzał samorządom w zakresie marketingu, brandingu i smart city, kierował konsorcjum realizującym na zlecenie MSZ kampanię promocyjną Polski przed wejściem do Unii Europejskiej (1999-2001).

Jako przedsmak dyskusji, poprosiliśmy prezydenta Rabieja, aby przedstawił perspektywę Warszawy jako stolicy i metropolii w kontekście rewolucji smart.

Panie Prezydencie, jakie inwestycje i projekty przewidziane są na najbliższe lata w Warszawie wdrażające inteligentne usługi?

Warszawa wdraża inteligentne usługi w bardzo wielu obszarach – myślimy na przykład o tym, by więcej usług w mieście było dostępne online. W najbliższych latach kluczowy będzie projekt realizowany między innymi z funduszy unijnych – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. Obejmuje on choćby e-dostępność: wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków (ostrzegać osoby niewidome o przeszkodach) oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku. Inny komponent: e-turystyka ma na celu stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego, mobilnego przewodnika dla turystów i mieszkańców, promującego ofertę turystyczną i kulturalną Warszawy oraz podwarszawskich gmin. W zakresie e-transportu i e-parkowania planujemy stworzenie planera podróży komunikacją metropolitalną opartą o rozkład jazdy w czasie rzeczywistym i stworzenie narzędzia mobilnego, które ułatwi odnajdowanie wolnych miejsc parkingowych. Rozwijamy także system zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących jakości powietrza oraz natężenia hałasu.

W jaki sposób Pana zdaniem najlepiej wykorzystać potencjał Warszawy w kierunku smart city?

Warszawa jako metropolia dysponuje olbrzymią ilością danych, dotyczących mieszkańców, ich potrzeb i zachowań. Ich analiza pozwala nam na lepsze projektowanie usług dla mieszkańców – transportowych, edukacyjnych i społecznych. Sądzę, że największy potencjał budowania metropolii tkwi dzisiaj w dokładnej analizie danych, zachowań i nawyków mieszkańców – i tworzenia na tej podstawie najlepszych rozwiązań. Tak podchodzimy na przykład do budowy nowych żłobków, zaspokajania potrzeb seniorów czy dbania o potrzeby zdrowotne naszych mieszkańców.

Czego zdaniem Pana najbardziej potrzebują samorządy, żeby się rozwijać?

Samorządy to przykład sukcesu: racjonalnego i oszczędnego gospodarowania pieniędzmi, realizowania sensownych inwestycji i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności. Kluczowe, by rząd nie rzucał nam kłód pod nogi i nie przerzucał na samorządy kosztów swoich działań – a tak jest na przykład w przypadku reformy edukacji. A czego potrzebujemy, by się rozwijać? Dialogu z mieszkańcami, dobrego rozeznania ich potrzeb – oraz inteligentnych liderów „Inteligentne miasta” tworzą inteligentni ludzie.

Co jest kluczowe w dobrym zarządzaniu miastem?

Niezwykle istotne jest podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne dane i dokładne analizy. Kiedy planujemy działania dotyczące transportu, komunikacji, zdrowia czy pomocy społecznej, musimy mieć doskonałe rozeznanie na temat problemu i dokładną analitykę. Inaczej podejmujemy decyzje na podstawie wyobrażeń, a nie faktów. Każdy projekt, który realizujemy w mieście to zmiany – ważne, żebyśmy uzyskali dla nich akceptację mieszkańców. Nie wyobrażam sobie tego bez dialogu. I najważniejsze – jako liderzy miast musimy robić rzeczy właściwe, wybierać rozwiązania ważne dla naszych mieszkańców nie tylko dziś, ale i w kolejnych dekadach.

Jak ważna jest rola takich konferencji jak Europejski Kongres Samorządów?

Europejski Kongres Samorządów jest dla mnie od wielu lat miejscem inspiracji i dialogu. Dialogu z innymi samorządowcami o ich wyzwaniach i tym, jak zmieniają swoje miasta. I inspiracji – bo z tych rozmów i spotkań z ekspertami co roku przywożę mnóstwo pomysłów.