Wiceminister oświaty i nauki Ukrainy zapowiedział swój udział w Forum Europa – Ukraina

Yuriy Rashkevych odpowiada na Ukrainie za wykształcenie wyższe oraz integrację europejską.

Ukraiński wiceminister oświaty i nauki jest wybitnym naukowcem, profesorem, doktorem nauk technicznych. Przed mianowaniem na stanowisko, pełnił funkcje prorektora ds. stosunków międzynarodowych Politechniki Lwowskiej. Na tym stanowisku niejednokrotnie przebywał na stażach na największych uczelniach wyższych Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Polski, Kanady, Polski, Stanów Zjednoczonych i innych.

Zakres jego zainteresowań dotyczy wprowadzania nowych technologii w procesie edukacyjnym. Yuriy Rashkevych jest autorem monografii na ten temat. Kierował dwoma projektami polsko-ukraińsko-japońskimi, dotyczącymi transferu technologii informacyjnych. Jest autorem ponad 100 prac naukowych oraz 12 patentów na wynalazki.