Wartości czy interesy? Europejskie spojrzenie na przyszłość polityki zagranicznej w wielobiegunowym świecie

Panel współorganizowany razem z niemieckim Federalnym Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA)

Opis debaty:

30 lat po upadku żelaznej kurtyny Europa stoi w obliczu geopolitycznego, epokowego punktu zwrotnego. Po tym, jak jednobiegunowy moment zachodnich sojuszy NATO i UE w latach 90. został przezwyciężony w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, szybko pojawiły się nowe wyzwania, które zdeterminowały agendę polityki zagranicznej europejskiej wspólnoty państw. Atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku uwypuklił nową podatność USA jako światowego mocarstwa na działania aktorów niepaństwowych i wojny hybrydowe. Ponadto Chiny i Rosja stają się światowymi potęgami na równych prawach, mając własne struktury sojusznicze, takie jak na przykład Euroazjatycka Unia Gospodarcza czy Szanghajska Organizacja Współpracy.

W ten sposób Europa stoi w obliczu wielu wyzwań geopolitycznych, a jednocześnie walczy o swoją wewnętrzną spójność. Głębokie różnice strukturalne pod względem gospodarczym między europejską Północą a słabszym finansowo Południem, które uwidoczniły się w trakcie finansowego i globalnego kryzysu gospodarczego w 2009 roku i w latach następnych, od czasu kryzysu migracyjnego i azylowego w 2015 roku zbiegły się w czasie z podziałem kulturowym na liberalno-uniwersalistyczny Zachód i przypuszczalnie tradycyjny i konserwatywny pod względem wartości Wschód kontynentu europejskiego. Medialne debaty na temat tych zewnętrznych i wewnętrznych wyzwań coraz częściej mieszają analizy i komentarzy pod rosnącą presją konkurencji ze strony nowych mediów społecznościowych, zacierając w ten sposób klasyczny dziennikarski podział na informację i ocenę.

Jako wiodące mocarstwo w UE i były światowy lider eksportu Niemcy zawsze starały się w swoich decyzjach dotyczących polityki zagranicznej stosować kurs równowagi, uwarunkowany geostrategicznym i centralnym położeniem w Europie. Deklarowane przez siebie zaangażowanie w umacnianie praw człowieka, praworządności i demokracji parlamentarnej jest jednocześnie przeciwstawiane interesom gospodarki zorientowanej na eksport oraz potrzebie pragmatycznego podejścia do autorytarnych rządów. W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku zglobalizowany świat przekształcił się w wielobiegunowy lub policentryczny. Uznanie tej rzeczywistości jest podstawą do kształtowania polityki zagranicznej i gospodarczej adekwatnej do interesów i wartości własnego państwa oraz integrujących je struktur sojuszniczych.

Od momentu założenia w 2003 roku przez przedstawicieli świata polityki, biznesu i nauki, BWA Global Economic Network angażuje się w promowanie zorientowanej na fakty i otwartej debaty na temat kluczowych kwestii przyszłości w biznesie i społeczeństwie. Z ponad 18-letnim doświadczeniem we współpracy z ponad 80 krajami na wszystkich kontynentach, BWA Global Economic Network jako centralny głos niemieckiego handlu zagranicznego, reprezentujący zarówno średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, promuje tę dyskusję w oparciu o zasady eko-społecznej gospodarki rynkowej. Panel, który zostanie zorganizowany przez BWA Global Economic Network podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu ma na celu wniesienie istotnego wkładu w umiejscowienie teraźniejszości, na podstawie której będzie można spojrzeć w przyszłość.