Wartości czy interesy? Europejskie spojrzenie na przyszłość polityki zagranicznej
w wielobiegunowym świecie

Panel dyskusyjny o takim tytule odbył się na ścieżce tematycznej „Polityka Międzynarodowa” w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Partnerem panelu było Federalne Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA).

Moderator: Emanuele Errichiello, Dyrektor Programu ds. UE, Centro Studi Internazionali, Włochy

Paneliści:

Alexander Kulitz, Deputowany, Bundestag, Niemcy

Dorota Czudowska, Senator, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Polska

Urs Unkauf, Dyrektor ds. Relacji z Rządem, Federalne Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA), Niemcy

Karl Pilny, Założyciel, Instytut Strategii Azjatyckiej, Niemcy

Uczestnicy debaty starali się przedstawić problemy i wyzwania jakie stoją przed Europą w nowym układzie sił na świecie. Celem dyskusji było odpowiedź na pytanie, jaką politykę zagraniczną powinny prowadzić państwa europejskie w nowych realiach.

Moderator Emanuele Errichiello przedstawił wstęp do tematu. Zwrócił uwagę na kilka najważniejszych problemów z jakimi musi mierzyć się Europa. Według niego są to kryzys migracyjny i sanitarny oraz coraz bardziej ekspansywna polityka Chin i Rosji.

Senator Dorota Czudowska dodała, że jest jeszcze jeden poważny problem. Zauważyła, że Europa próbuje walczyć ze zmianami klimatu i ograniczać emisję dwutlenku węgla. Według niej to właśnie kryzys klimatyczny i epidemia COVID-19 są najgroźniejszymi wyzwaniami dla Unii Europejskiej.

Deputowany do Bundestagu, Alexander Kulitz przedstawił niemiecką perspektywę. Niezwykle ważne będą tegoroczne wybory parlamentarne w Niemczech. W polityce zagranicznej Niemiec zajdą prawdopodobnie duże zmiany. Oprócz Chin i Rosji, jako konkurenta wymienił jeszcze Indie. Alexander Kulitz zauważył, że to właśnie Indie są bardzo szybko rozwijającym się państwem.

Profesor Karl Pilny powołał się na swoje doświadczenie zdobyta w trakcie jego pracy w Azji. Również potwierdził wzrost znaczenia Chin i Indii na arenie międzynarodowej. Profesor Pilny wprowadził jednak nowy wątek do dyskusji, stwierdził, że bardzo ważne jest nawiązywanie relacji biznesowych z Azją. Pomoże to Europie w zrozumieniu azjatyckich partnerów.

Urs Unkauf, jako przedstawiciel oficjalnego partnera debaty, zauważył, że Europa to nie tylko Unia Europejska. Kluczowa będzie współpraca z bliskimi sąsiadami.

Podsumowując, Europę czekają bardzo duże wyzwania i jej pozycja w skali globalnej ulegnie osłabieniu. Od odpowiednie polityki zagranicznej zależy, w jakiej sytuacji znajdzie się Unia Europejska w wielobiegunowym układzie sił na świecie.