W Waszyngtonie o geopolitycznych perspektywach Polski

Khrystyna Vlodek

Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z amerykańskim partnerem – Centrum ds. Analizy Polityki Europejskiej (CEPA) zorganizował konferencję „Pomiędzy Rosją a Zachodem. Polska w stosunkach międzynarodowych”, która odbyła się w Waszyngtonie 26 czerwca. Stanowi ona część projektu „Polska – 100 lat niepodległości, 100 lat aktywności. Polska w stosunkach międzynarodowych wiek po odzyskaniu niepodległości”. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

 

Ze względu na położenie geopolityczne, Warszawa historycznie odgrywa wielką rolę w relacjach pomiędzy Zachodem a Rosją. Dzisiaj Polska rozszerza swój wpływ na arenie międzynarodowej – w Europie Środkowo-Wschodniej oraz szeroko pojętej wspólnocie transatlantyckiej.

Udział w tej dyskusji wzięli:

Kinga Redłowska – Dyrektor Programowa Instytutu Studiów Wschodnich

Danylo Lubkivsky – były wiceminister spraw zagranicznych i doradca premiera Ukrainy

Zygimantas Pavilionis – poseł na Sejm Republiki Litewskiej

Kris Bledowski – Dyrektor MAPI (Manufacturers Alliance for Productivity and Innovations)

Moderatorem dyskusji był prezydent Centrum ds. Analizy Polityki Europejskiej (CEPA) Peter B. Doran.

„Europa Środkowo-Wschodnia ma bardzo bogatą historię. Doświadczenie krajów z tego regionu może posłużyć Stanom Zjednoczonym lepiej budować swoją politykę w przyszłości, zwłaszcza jeżeli chodzi o relację z Rosją”- rozpoczął Doran. Zdaniem moderatora, Polska i inne kraje tego obszaru powinny odbudować współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, ale również polityczną, żeby zachować swoją niepodległość, która cały czas jest zagrożona.

Jako pierwsza głos zabrała dyrektor programowa Intstytutu Studiów Wschodnich – Kinga Redłowska. Polska, która leży na osi Paryż-Berlin-Warszawa-Mińsk-Moskwa zawsze była zaangażowana we wszystkie kluczowe wydarzenia, odbywające się na kontynencie. „Stulecie polskiej niepodległości, którą odzyskaliśmy po pierwszej Wojnie Światowej i 123 latach podziału, jest doskonałą możliwością omówienia wydarzeń, które odbyły się w ciągu tych lat oraz wyznaczenia strategii na przyszłość”- powiedziała.

Wątek ten rozwinął przedstawiciel Ukrainy – Danylo Lubkivskyi, który powiedział, że „niepodległość zjednoczyła Polskę nie tylko geograficznie, ale również mentalnie”. Polska dzisiaj jest kluczowym graczem na arenie międzynarodowej, ponieważ nie tylko bierze udział w różnych inicjatywach, ale również je kreuje. Chodzi o współpracę z NATO, Brukselą i z innymi krajami sąsiadującymi, czego przykładem jest, między innymi wsparcie europejskiej integracji Ukrainy. Historia pokazuje, że tylko we współpracy między sobą: Polska, Litwa i Ukraina mogą odpowiedzieć na wyzwania, które przed nimi stoją. Współpraca ta powinna również dotyczyć takich krajów jak Mołdawia i Białoruś, które nie powinny zostać wykluczone.

Zygimantas Pavilionis w swojej wypowiedzi skupił się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem w regionie. Ze względu na zagrożenia geopolityczne ze strony Rosji, państwa muszą blokować zawarcie jakichkolwiek porozumień z tym krajem. Inną kluczową kwestią, jest konieczność odbudowy jedności transatlantyckiej na linii Berlin-Waszyngton. W drugiej części wypowiedzi Pavilionis skupił się na relacjach pomiędzy Litwą a Polską. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo w regionie, kraje te powinny wznowić współpracę, m. in.: w kwestiach energetycznych, technologii informacyjnych, oraz sektorze zbrojeniowym. Polska i Litwa również powinny sprzyjać temu, żeby temat rozszerzenia NATO i EU znowu się pojawił oraz wesprzeć integrację do tych struktur krajów bałkańskich, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

Kris Bledowski omówił kwestie związane ze współpracą gospodarczą. Gospodarka ma znaczenie strategiczne, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy Polską a Zachodem. Polska jest wiarygodnym partnerem, przede wszystkim ze względu na stabilny system finansowy i bankowy. Bledowski sądzi, że transformacja Polski i innych krajów Europy Środkowej jest przykładem sukcesu i dzięki niej głos Polski ma wielkie znaczenie w decyzjach podejmowanych w Brukseli, wśród krajów czwórki Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego i krajów Trójmorza. Jeżeli chodzi o handel pomiędzy krajami Europy Środkowej a USA, Polska nadal plasuje się stosunkowo nisko. Dlatego bardziej powinno się stawiać na rozwój technologii informacyjnych, szkolenie zasobów ludzkich oraz zwiększanie produkcji.

Podczas tego wydarzenia została przedstawiona publikacja „Polska- 100 lat niepodległości, 100 lat aktywności”, której kolejna prezentacja odbędzie się podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.