W Rzeszowie rozpoczęło się jubileuszowe X Forum Europa – Ukraina

Blisko tysiąc uczestników z 26 państw świata, ponad 40 wydarzeń – debat, wykładów i prezentacji raportów i regionów, a także pierwsze Targi Wschodnie. W Rzeszowie zakończyło się X Forum Europa – Ukraina. Hasło tegorocznych obrad: „Szanse, których nie można stracić”. Głównym zadaniem jubileuszowego Forum jest przedyskutowanie kwestii, związanych z koniecznością przyspieszenia zmian na Ukrainie, by ogromny potencjał społeczny w tym kraju, wyzwolony podczas Rewolucji Godności, został właściwie wykorzystany a Ukraina odnalazła swoje miejsce w rodzinie europejskiej.

W tegorocznej konferencji biorą udział blisko tysiąc gości, prawie połowa z których – goście z zagranicy, w tym ponad 250 osób – z Ukrainy. W X Forum Europa – Ukraina udział biorą m.in.  przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, biznesmeni i eksperci z Ukrainy, Polski, krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Obrady Forum relacjonują około 100 dziennikarzy.

Pierwszego dnia Forum odbędzie Sesja Plenarna, panele dyskusyjne oraz prezentacja rocznego raportu na temat sytuacji na Ukrainie w 2016 roku, opracowanego przez najbardziej opiniotwórczy i znany na świecie ukraiński ośrodek analityczny – Centrum Studiów Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa.

Podczas Forum odbędzie się ponad 35 dyskusji panelowych ujętych w czterech ścieżkach programowych: biznes i gospodarka, integracja europejska i reformy, polityka międzynarodowa oraz społeczeństwo. W ścieżce dotyczącej reform oraz realizacji umowy stowarzyszeniowej UE – Ukraina największe zainteresowanie wywołują tematy dotyczące konsekwencji narastającego eurosceptycyzmu i kryzysu projektu europejskiego dla aspiracji Ukrainy. Zamierzamy także podjąć temat przydatności polskiego modelu przemian dla Ukrainy i innych krajów postsowieckich. W bloku ekonomicznym najciekawiej zapowiadają się dyskusje na temat bezpieczeństwa energetycznego, perspektyw ukraińskiego rolnictwa, roli kapitału narodowego i firm państwowych a także szans dla Europy Środkowej i Ukrainy wynikających z chińskiego programu „nowego jedwabnego szlaku”. W części forum poświęconej polityce międzynarodowej oczekujemy, że największe zainteresowanie wzbudzi pytanie, czy jest możliwe odprężenie w relacjach Rosja-Zachód (zwłaszcza w kontekście rezultatów wyborów prezydenckich w USA) i co mogłoby ono oznaczać dla Ukrainy. Planujemy także debaty na temat relacji Polski i Ukrainy oraz efektów szczytu NATO w Warszawie dla krajów partnerskich. Rekomendujemy również naszym gościom panele na temat możliwości przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie w Europie, a także na temat polityki historycznej, dekomunizacji i lustracji.

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym X Forum Europa – Ukraina są pierwsze Targi Wschodnie, w których wezmą udział około 70 firm, głównie z Polski i Ukrainy (przedstawiające m.in. branże spożywczą, budowlaną, motoryzacyjną, transportową, logistyczną,  produkcyjną, farmaceutyczną, ubezpieczeniową i rekreacyjną, finansową i nieruchomości) oraz polskie i ukraińskie regiony a także instytucje. Targi będą okazją nie tylko do prezentacji oferty firm i regionów ale także początkiem nawiązania współpracy między nimi.

Przypomnijmy, że Forum Europa – Ukraina jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Pierwsza edycja konferencji miała miejsce we Wrocławiu w 2007 roku, następne cztery spotkania (w latach 2008 – 2011) odbywały się w Kijowie. W 2013 Forum odbyło się w Budapeszcie, w roku następnym w Krynicy, a w latach 2015-2016 w Łodzi. W każdym ze spotkań brało udział kilkuset uczestników.

Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy), a współorganizatorem jest Województwo Podkarpackie.