W Krynicy rozpoczęło się Pierwsze Forum Polonijne

Od panelu dyskusyjnego „Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą” rozpoczęło się w Krynicy 6 września Forum Polonijne zorganizowane w ramach Forum Ekonomicznego. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wyraził nadzieję, że przedstawiciele Polonii od tej pory będą co roku uczestniczyć w tym najważniejszym spotkaniu ludzi biznesu, polityki, nauki i kultury w tej części Europy.

Chcemy, by o Polonii mówiło się, by Polonia była aktywna. „Chcemy przedstawicieli Polonii angażować do ważnych wydarzeń w Polsce, bo Polacy za granicą to nasz skarb, to blisko 20 mln. osób, czyli ogromny potencjał” – powiedział marszałek. Dodał, że „Polonusi skarżą się, że nie są przez Polskę wykorzystywani. My nie chcemy ich wykorzystywać, tylko razem budować naszą wspólnotę narodową i pracować na rzecz Polski” – dodał marszałek Karczewski.

Szef Gabinetu Prezydenta Adam Kwiatkowski podkreślił, że zaproszenie przedstawiciele Polonii do Krynicy na Forum to przełomowe wydarzanie. Powiedział, że marszałek Senatu organizując Forum Polonijne w ramach Forum Ekonomicznego dał Polonii szansę zaistnieć w Polsce. „To zaproszenie do bycia razem, to powinno zmobilizować Polonię, pokazać, że Polonia jest liczna i że trzeba się z nią liczyć. Chodzi o to byśmy razem budowali siłę Polski, byśmy mogli na siebie liczyć” – powiedział Kwiatkowski.

Z kolei Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych podkreślił, że współpraca z Polonią coraz lepiej się układa. „Wcześniej bywało, że Polonia była petentem, a teraz jest partnerem” – powiedział minister Dziedziczak. Dodał, że Polonia jest niezastąpionym partnerem w lobbingu na rzecz Polski na świecie.

Jan Cytowski, przewodniczący Rady Polonii Świata powiedział, że Forum Polonijne otwiera nowy rozdział w relacjach Polska-Polonia. Podkreślił, że celem każdej organizacji polonijnej  jest podtrzymywanie polskości. Jej najistotniejszym elementem jest znajomość języka polskiego.

Paneliści dyskutowali o edukacji polonijnej, o budowaniu wizerunku Polski za granicą, o konieczności budowy elit polskich w krajach zamieszkania.

[Foto: Przemysław Cebula, www.senat.gov.pl]